IKEA-morden i Västerås ägde rum i augusti. Men judemördandet i Jerusalem pågår dock tyvärr alltjämt. I vart fall försök därtill. Och igår knivskars två personer till döds i Trollhättan och två skadades.

Alla dessa vidrigheter har ägt rum med kniv. I ett fall, nämligen på IKEA i Västerås, var det två svenskar som mördades av en icke-svensk. I åtminstone elva fall var det judar som mördades av s.k. ”palestinska” araber. I två fall var det icke-svenskar som mördades av en svensk.

Såja, såja! Innan du går igång med rasist-anklagelser för att jag använder ordet ”icke-svensk” om IKEA-mördaren Abraham Ukbagabir och de mördade i Trollhättan, nämligen Ahmed Hassan och Lavin Eskander (en ”flykting från Syrien” är bland de skadade), ber jag få meddela att jag här och nu använder samma definition för vem som är svensk som den Sveriges riksdag använder för att definiera vem som är lapp (på lapska kallad ”same”) i sametingslagen (SFS 1992:1433) 2§ 1 st 1 och 2, så lydande:

2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet

Alltså avser jag här och nu med ordet ”svensk” den som anser sig vara svensk och gör sannolikt att han eller hon har eller har haft svenska som språk i hemmet eller gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft svenska som språk i hemmet. (Läs här ett tidigare inlägg om detta.)

Abraham Ukbagabir är därmed definitivt inte att anse som svensk. Den skadade flyktingen från Syrien är definitivt inte heller svensk. Hur det står till med Ahmed Hassan och Lavin Eskander är oklart men deras namn och ålder tyder inte på att de eller deras föräldrar har eller har haft svenska som språk i hemmet.

Att Trollhätte-mördaren vid namn Anton Lundin-Pettersson är svensk tycks dock stå klart. Att de mördade i Västerås också var svenskar är lika klart.

Om vi då sammanställer ovanstående i termer av vilka som var svenskar och inte samt i termer av motiv/orsak samt hur Sveriges nuvarande statsledning reagerat på ettvart av IKEA-morden, Jerusalem-morden och Trollhätte-morden, så framträder följande bild.

1. IKEA-morden
Gärningsman: Icke-svensk.
Brottsoffer: Svenskar.
Orsak: Rasistisk. Läs i VLT om hur gärningsmannen valde ut sina offer för att de ”såg svenska ut”.
Statsledningens reaktion: Ingen alls.

Här ett foto på mördaren demonstrerande hur han höll kniven:

2. Jerusalem-morden
Gärningsmän: ”Palestinska” araber.
Brottsoffer: Judar.
Orsak: Rasistisk. Judarna ska dö och Israel utplånas.
Statsledningens reaktion: Ingen alls. Bortsett från ett enstaka förstrött twitter från utrikesminister Wallström.

Här en liten ”palestinsk” flicka med kniven i hand:

3. Trollhätte-morden
Gärningsman: Svensk.
Brottsoffer: Icke-svenskar.
Orsak: Rasistisk.
Statsledningens reaktion: Mycket omfattande och stark! Statsminister Löfven reste omgående till Trollhättan, samt uttalade sig här. Konungen uttalade för sin del att ”Sverige är i chock”.

Här rapporterar Expressen:

Nå! Vi har ju alla fått lära oss tesen om ”alla människors lika värde”. En tes, närmast ett mantra, hämtat från Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. I artikel 1 står bland annat följande – på svenska märk väl: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” I den engelska versionen står emellertid följande: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”. ”Dignity” översätts på svenska i allmänhet till ”värdighet”, vilket är något helt annat än värde. (Detta är en märklighet som jag kan ha anledning återkomma till.)

Men om nu alla människor är lika mycket värda: hur kommer det sig då att Sveriges nuvarande statsledning inte tycker att rasistiska mord på svenskar är något att reagera på och ta avstånd från? Inte heller tar statsledningen entydigt och kraftfullt avstånd från rasistiska mord på judar. Först när icke-svenskar (tillika icke-judar) mördas av rasistiska orsaker kommer starka reaktioner och avståndstaganden.

Den nuvarande statsledningen tycker således av allt att döma att det är värre när icke-svenskar mördas än när svenskar och judar mördas av rasistiska orsaker. Att icke-svenskar således är mer värda än svenskar och judar.

Jag har länge hävdat att Sveriges nuvarande statsledning är en antisemitisk statsledning. Denna uppfattning vinner ytterligare stöd av statsledningens ovan refererade agerande och inte minst icke-agerande.

Förutom att ett sådant agerande står i strid med FN-deklarationen, uppkommer nu även misstanken att Sveriges nuvarande statsledning vid sidan av att vara antisemitisk också är antisvensk!

Om den tycker att icke-svenskar är mer värda än svenskar och judar är den tom. rasistisk.

Bedöm själv!

– Slutligen kan man jämföra med hur svensk PK gammelmedia rapporterat om Jerusalem-morden. Se t. ex. denna artikel hämtad från NSD med rubriken ”Palestinier sköts till döds”. Denne ”palestinier” hade dessförinnan gått till attack med kniv mot en ”israelisk” tonåring. I ganska uppenbart rasistiskt syfte. Om svenska gammelmedia vore konsekventa hade de nu rapporterat om de rasistiska Trollhätte-morden under rubriken ”Svensk skjuten till döds av polis i Trollhättan”. Kanske tom. med antydan om att det var fråga om en ”utomrättslig avrättning”.

Men si det gör de inte! Det tar jag som ett tecken på att även svensk gammelmedia precis som Sveriges nuvarande statsledning tycker att svenskar och judar är mindre värda än icke-svenskar och ”palestinier”. Och som ett tecken på att även svensk gammelmedia är rasistisk!

Usch!

Tillägg 2015-10-31: Israels ambassadör Isaac Bachman ställer i GP den högst relevanta frågan ”Varför är Sverige så tyst?” – när det gäller terrorn mot judar i Israel alltså.

3 svar på ”Om knivmorden i Västerås, Jerusalem och Trollhättan och regeringens högst varierande reaktioner”
  1. Elsi,
    jag tycker att du har fel i grunden!
    Det är fullständigt uteslutet att killen som var 21 år har redan uttömt ALLA möjligheter till att påverka fredligt. Och att han mördade 2 människor påverkar ändå inget, bara deras familjer och känsla av utsatthet.

    Å andra sidan träffar Lennart helt rätt när han kallar regeringen antisemitisk, och när han beskriver medias behandling av händelserna, i synnerhet med rubriksättningen!

  2. Kan inte hjälpa men jag tycker att det är våran regering som bär skulden till detta som nu har hänt i Trollhättan genom deras extrema invandrings politik att denna svenska ung man måste har känt totala maktlöshet mot det som pågår här

Kommentarer är stängda.