Tänk bara på den nuvarande riksdagsmannen Mehmet Kaplan från Miljöpartiet (MP) (foto t.v.) som för en tid sedan tyckte att det inte var någon skillnad att resa till Finland på 1940-talet för att kämpa mot den imperialistiska och antidemokratiska Sovjetkommunismen och för Finlands frihet, och att resa till Syrien idag för att kämpa för införandet av ett världsomspännande islamistiskt antidemokratiskt imperialistiskt kalifat. Han har visserligen försökt ”pudla”, men visst ger ett sådant uttalande anledning att ifrågasätta om Kaplan verkligen omfattar demokratins grundläggande principer.

I helgen talade han dessutom på Medborgarplatsen i Stockholm inför en sannolikt till största delen antisemitisk åhörarskara, och manade till kamp för att ”befria Jerusalem”. Jerusalem, som har varit judarnas huvudstad i tre olika judiska stater inklusive den nuvarande, skulle befrias tyckte han – från judar då, eller från judisk ockupation. För att övergå i arabisk/muslimsk ägo. Eller vad annars?

Det finns ingen arabstat, ingen muslimsk stat som någonsin haft Jerusalem som sin huvudstad. Att uppmana till kamp för att ”befria Jerusalem” låter i ljuset av dessa uppenbara fakta närmast som att uppmana/uppvigla till antisemitism, judehat.

En annan av talarna var riksdagskvinnan Veronica Palm från Socialdemokraterna (S) (foto t.h.). Vare sig hon eller Kaplan tycktes ha något problem med att det samtidigt och på samma Medborgarplats höjdes en banderoll med texten ”Krossa den sionistiska staten”:


Foto: Tobias Petersson

Jag återkommer till vad som bland annat sägs här. En definition av antisemitism är följande: ”Tillämpning av dubbla måttstockar genom att kräva ett agerande av Israel som inte förväntas eller krävs av någon annan demokratisk nation”.

Men det är precis det som banderollen kräver. Inte enbart att den demokratiska nationen Israel ska upphöra att existera – det krävs inte av någon annan demokratisk nation utom Israel att den ska upphöra att existera. Inte heller uppmanas det till att ”krossa” någon annan demokratisk nation än just den judiska staten Israel.

Man förvägrar därigenom också just judarna rätten att ha en egen stat. Detta innebär en ”Förnekelse av det judiska folkets rätt till självbestämmande” vilket är en annan definition på antisemitism.

Mehmet Kaplan och Veronica Palm har till synes inget som helst problem med att förekomma tillsammans med uttalanden av detta slag. Kaplan gjorde själv ett antisemitiskt uttalande när han förvägrade det judiska folket rätten till sin huvudstad.

Sedan har vi då den där SSU:aren Amne Ali som tyckte att Israel inte har rätt att försvara sig. Till detta kan fogas kommentarerna till Stefan Löfvens beramade Facebook-inlägg för en tid sedan där han faktiskt tillerkände Israel rätten att försvara sig. Heder åt Löfven i den delen, men kommentarerna till hans inlägg innehöll ofta direkt antisemitiskt judehat. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har kartlagt dessa kommentarer i ett dokument som du kan ladda ned från deras blogg, eller härifrån (pdf).

Det förtjänar ju också att i detta sammanhang notera, att Socialdemokraternas enligt egen utsago ”kära systerparti” i ”Palestina”, ja det är Fatah, en rörelse vars syfte är att – utplåna Israel …

Alltså förefaller det som om Miljöpartiet och Socialdemokraterna åtminstone till en del – och sannolikt till alltför stor del – består av medlemmar, riksdagsmän och sympatisörer som antingen är uttalade antisemiter eller som inte drar sig för att samverka med antisemiter.

Den ”rödgrönbruna” röran formerar sig, åtminstone såtillvida att man mer och mer kan urskilja vilka partier som man inte ska rösta på i höstens riksdagsval.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna hör alldeles uppenbart till de partier som man bör välja bort, om man står upp för Israels rätt att existera och att försvara sig mot dem som vill utplåna den judiska staten.

Fast den borgerliga sidan har nog en del att svara för också. Den moderate riksdagsmannen Abdirisak Waberi (foto t.v.) är enligt Wikipedia ”vice ordförande i The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och ansvarig för medborgarskap och PR. FIOE är en paraplyorganisation för muslimska organisationer i Europa, och dess president är Chakib Ben Makhlouf. Muslimska brödraskapet anser att FIOE är deras representant i Europa, och att Abdirizak Waberi företräder dem.” Läs även denna länk, som bekräftar Wikipedias uppgifter.

Hamas – en islamonazistisk terrororganisation som genom just nu pågående angreppskrig vill utplåna den judiska staten Israel – är det Islamiska Brödraskapets gren i ”Palestina”. Waberi företräder det Islamiska Brödraskapet i Sverige – som moderat riksdagsman! Samtidigt är han suppleant i försvarsutskottet!

Det är ganska obegripligt att en företrädare för det muslimska brödraskapet, en organisation som vill utplåna den västerländska demokratin – inklusive demokratin i Israel – och istället införa den islamiska lagen, kan ha en plats i försvarsutskottet i Sveriges riksdag. Sveriges försvar syftar till att försvara den svenska demokratin, men Waberi syftar uppenbarligen till att avskaffa den. F.ö. har han, som du kan se här, uttalat att han helst vill bo i ett islamiskt land. Tom. hellre än i Sverige kanske? Om så: Varför är det så viktigt för honom och de svenska Moderaterna att han ska vara riksdagsman i just Sverige? Här är ytterligare en min bloggning om denne Waberi.

Och hoppsan! – på Waberis hemsida kan du se att han skrivit under ett slags upprop(?) – om vad är ganska ointressant, tillsammans med företrädare för just Socialdemokraterna, men även Vänsterpartiet och – tillsammans med Mehmet Kaplan från Miljöpartiet!

Om Moderaterna tillåter denne Waberi att ställa upp som kandidat också i detta års riksdagsval, måste även Moderaterna avföras från listan på möjliga partier att rösta på. (Dessutom tycks de vilja behålla Carl Bildt som utrikesminister vilket gör det än mer omöjligt att rösta på Moderaterna i år. Det var på grund därav omöjligt redan i förra riksdagsvalet förresten …)

Frågan återstår: Vem i hela Riksdan ska vi rösta på? ”None of the above” i alla fall, enligt min ringa mening …

Tillägg 2014-07-25: Tillgängliga fakta tyder på att denne Waberi tack och lov inte kandiderar i årets riksdagsval. (Men vad med Carl Bildt? Och hur kom det sig att Waberi valdes in förra valet?)

2 svar på ”Riksdagsvalet närmar sig: Möjliga partier att rösta på minskar allteftersom …”

Kommentarer är stängda.