Ja, man funderar. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har skrivit en drapa med direktlänk från samfundets hemsida på internet. Mitt första intryck är att hennes kria är ett led i den pågående delegitimeringen av den judiska staten Israels rätt att existera, genom vad jag kallar ”lagföring”. När nu krigföring aldrig har lyckats få Israel på fall, får man tillgripa andra medel. Jag kan ha fel men Ramberg återger alla de ”juridiska” kvasiargument mot Israels rätt att försvara sig som är legio. Detta sammanfattas under rubriken ”Katastrofen i Palestina – om nödvändigheten att säga ifrån”.

Men om det är en katastrof att Israel försvarar sig mot dem som vill utplåna Israel: Vad är det då som pågår när de kristna i Mosul fördrivs eller dödas? När Kina ockuperar Tibet och Turkiet norra Cypern? När tusentals civila dödas i Syrien? Osv, osv. Allt detta tycks inte vara katastrofer av det slag som förtjänar Advokatsamfundets och Anne Rambergs uppmärksamhet. I alla fall är det inte nödvändigt ”att säga ifrån”, tycks det. Nej, det är endast när Israel försvarar sig som förkastelsedomen kommer – mot Israel.

Ramberg har varit i området för nästan tio år sedan, skriver hon. Här är några av hennes dåvarande intryck:

Vi upplevde de israeliska militära enheter som hindrar normal samfärdsel för palestinierna på Västbanken. Systemet med checkpoints och andra fysiska hinder som vägspärrar, cementblock, metallstaket och jordansamlingar, allt syftande till att kontrollera och begränsa palestiniernas rörelsefrihet. Palestinierna är inte tillåtna att röra sig fritt i sitt eget land. De har på många år inte kunnat åka mellan Gaza och Västbanken, men inte heller fritt inom dessa territorier. Det sätt på vilket palestinier behandlas på Västbanken liksom i Gaza är djupt diskriminerande och mycket försiktigt uttryckt, att jämställa med apartheid.

Inskränkningar för palestinier att använda vissa vägar, liksom omledning av palestinsk trafik till sämre vägar, som innebär långa och tidsödande omvägar var redan då vanligt. Interna barriärer har byggts.

Dessa åtgärder var, enligt FN, det huvudsakliga skälet till fattigdom och ekonomisk depression. Sådana åtgärder förhindrar palestinierna tillgång till hälso- och sjukvård, till skola och utbildning, arbete, liksom till sociala och religiösa kontakter. Det motverkar handel och ekonomisk tillväxt. Det omöjliggör givetvis också ett fungerande rättssamhälle.

Möjligheterna att distribuera humanitär hjälp har alltid varit mycket begränsade. Idag [dvs. 2014] saknas de i det närmaste helt.

Man kan med fog ställa frågan varför jag ånyo uttalar mig i denna så politiskt känsliga fråga. Svaret är att vi alla måste stå upp för mänskliga rättigheter även om vissa må anse det politiskt inopportunt. Vi var tysta när judiska flyktingar förvägrades en fristad i Sverige. Det ska inte kunna sägas om Advokatsamfundet idag.

Jag ska inte argumentera alltför mycket kring detta nonsens. Låt mig bara apropå Rambergs påstående att det idag i det närmaste helt saknas möjligheter att distribuera humanitär hjälp, hänvisa till den israeliska myndighet, Cogat, som just sysslar med detta. Cogat rapporterade samma dag som Ramberg publicerade sin kria, nämligen den 20 juli, om vad som hade förevarit under förra helgen. Här är deras sammanfattning:

Cogat juli 2014

Alla som kan läsa innantill ser att fem lastbilslaster med läkemedel mm. infördes till Gaza från Israel i lördags. Under tiden från den 8 till den 16 juli i år har totalt 673 lastbilslaster med varor införts till Gaza från Israel. Efter den 16 juli har detta inte kunnat ske ”because of the Hamas security threat”!

Det vore då klädsamt av Ramberg att erkänna, att möjligheterna att distribuera varor till Gaza är begränsade och att detta beror på Hamas aktiviteter och alltså definitivt inte är något att anklaga Israel för. Trots detta säkerhetshot från Hamas införde ju Israel i lördags ändå fem (5)! lastbilslaster med läkemedel mm. till Gaza. – Vi bör tacka israelerna för deras mod att göra det, att bistå sin dödsfiende med ”humanitär hjälp”, mitt under brinnande krig.

Ramberg kanske är dåligt påläst. Eller också naiv. Eller också – antisemit!?

Advokatsamfundet har annat att stå till svars för också. År 2009 utsåg samfundet Richard Goldstone, mannen bakom den ökända Goldstone-rapporten, vars syfte tycks ha varit att demonisera Israel, till mottagare av ”Stockholm Human Rights Award”. Goldstone har senare tagit avstånd från sin egen rapport, vilket han förtjänar all heder för. Men det har inte Advokatsamfundet gjort – ännu …

Med detta sagt, övergår jag till att först visa denna bild, förmedlad av Israels Försvarsmakt. Jag kan ge belägg för ettvart av de påståenden som framförs, men det skulle föra för långt att göra det här och nu. Läs och begrunda:

Vad jag vill fokusera på nu är punkten 4, nämligen att Hamas gömmer sig i sjukhus och ambulanser. Det finns ett sjukhus som just nu är särskilt intressant, nämligen Al-Shifa-sjukhuset i Gaza City.

I Dagens Nyheter på nätet från den 15 juli återges ett uttalande av den norske läkaren ”Mads Gilbert, som lånats ut till Shifasjukhuset i Gaza av universitetssjukhuset i Tromsø” (foto nedan t.h.):

– Jag har varit i Gaza under samtliga kriser sedan 1981. Men jag har aldrig sett sådan brutalitet från israelerna – inte på så kort tid. Hälften av de 1.232 skadade vi har fått in är kvinnor och barn. Det tycks räcka med att en misstänkt person finns i ett hus för att man ska ta beslutet att döda en hel familj på ett dussin personer, säger Mads Gilbert till DN.

Tillsammans med den övriga personalen arbetar han dygnet runt för att försöka rädda liv.

– Allt saknas här. Mediciner, reservdelar till utrustningen, och såväl elektriciteten som vattenförsörjningen är utslagen stora delar av dagen, säger han.

Konstigt, kan man tycka, att så mycket saknas, när israelerna ändå för in så mycken medicinsk utrustning …

Man kan också notera, att denne Gilbert tidigare verkat tillsammans med doktor Fosse, om vilken jag tidigare bloggat så här.

Vidare hittar jag ett pressmeddelande från organisationen ”Läkare utan gränser”. Jag kan inte se att det är någon fysisk person som ännu har vågat ta ansvar för uttalandet. Förutom de vanliga litaniorna om hur eländigt allt är, skriver man (vem?) ändå följande: ”Läkare Utan Gränser stöttar Al Shifa-sjukhuset i Gaza City med ett kirurgteam, medicinsk utrustning och akutmaterial”.

Aha, så både den norske skummisen Gilbert och Läkare utan gränser tycker att, ja al-Shifa-sjukhuset det är ett lämpligt ställe att jobba på.

Här kan man då läsa att ”Shifa Hospital in Gaza City ‘Has Become a De Facto Headquarters for Hamas Leaders, Who Can Be Seen in Hallways and Offices’”. Detta enligt Washington Post.

Shifa-sjukhuset har alltså blivit ett högkvarter för Hamas! Ändå tycker denne Gilbert och Läkare utan gränser att det är OK att arbeta där! Om man gör det så kan man rimligen inte undgå att samarbeta med Hamas, vars syfte är att, tvärtemot den läkared som jag antar att såväl Gilbert som Läkarna utan gränser svurit, tillfoga sin egen civilbefolkning så mycket lidande som möjligt, och ge Israel skulden för det.

Israel har nyligen öppnat ett fältsjukhus i Israel men nära gränsövergången Erez, nyligen stängd av Hamas. Hamas vill dock att folket i Gaza ska stanna i Gaza. Hellre än söka vård i Israel där de absolut inte kommer att utgöra mänskliga sköldar, ska de sjuka och skadade stanna i Hamas’ kommandocentral i Shifa-sjukhuset, som mänsklig sköld, mot Israels legitima försvarsinsatser. Allt i syfte att kasta skulden på Israel när civilbefolkningen oundvikligen drabbas.

Sådant ser Hamas folkrättsvidriga sätt att behandla sin egen civilbefolkning uppenbarligen ut. Denne Gilbert och Läkare utan gränser tycks hålla med. Deras syfte har i så fall har övergått från att ge vård till att medverka i Hamas’ dödande av Gazas civilbefolkning!

Men att Läkare utan gränser skulle delta i ett så uppenbart samarbete med islamonazisterna i Gaza, som ju jobbar direkt emot läkareden, var kanske inte att vänta. Eller …

Läkare utan Gränser har, precis som Advokatsamfundet, hursomhelst en hel del att svara för.

En ytterligare länk om Gilberts minst sagt egendomliga verklighetsuppfattning finns här.

3 svar på ”Stöder Advokatsamfundet och Läkare utan gränser Hamas uppenbara krigsbrott i Gaza?”
  1. FN-s råd för mänskliga rättheter röstade ja till att inleda en utredning om det har begåtts krigförbrytelser är snaraste terroristernas rättiheter det handlar om När Hamas gömmer sig bakom kvinnor och barn i daghem, skolor och sjukhus även privata hem. Det är onskans strategi som Hamas använder för att sprida bilder med civila offer i media utöver världen för att få sympati och stöd och sprida hat mot Israel, där en del är falska bilder och arrangerade och världensopionen följer blint medias fotspår.

Kommentarer är stängda.