Archives by Tag 'Erik Fosse'

Stöder Advokatsamfundet och Läkare utan gränser Hamas uppenbara krigsbrott i Gaza?

By Lennart Eriksson - Last updated: tisdag, juli 22, 2014

Ja, man funderar. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har skrivit en drapa med direktlänk från samfundets hemsida på internet. Mitt första intryck är att hennes kria är ett led i den pågående delegitimeringen av den judiska staten Israels rätt att existera, genom vad jag kallar ”lagföring”. När nu krigföring aldrig har lyckats få Israel på fall, […]

Gazas tårar i SVT1: Är de självförvållade?

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, december 20, 2011

I kväll kl 22 den 20 december 2011 visar SVT1 denna film: Tears of Gaza. Du kan redan nu se den härnedan: Filmen tar sikte på att framförallt ur barnperspektiv belysa Israels försvarskrig i Gaza kring årsskiftet 2008-2009, dvs. ett försvarskrig som utlöstes sedan Hamas, som är den folkvalda regimen i Gaza och vars enda […]