Så här i valtider kan det vara mödan värt att kontrollera om det går att rösta på Moderaterna i riksdagsvalet. En stötesten har ju varit att moderaten, tillika medlemmen i det Muslimska Brödraskapet, Abdirisak Waberi suttit i Sveriges Riksdag. Men han ställer (eller ställs) inte upp till omval, tack och lov. Något om detta kan du läsa här.

En annan stötesten har utgjorts av utrikesministern Carl Bildt, vars anti-israeliska och pro-islamistiska agerande som utrikesminister medförde att jag inte röstade på Moderaterna i förra riksdagsvalet.

Han ska dock ha all heder av att han i samband med Rysslands angreppskrig i Ukraina, klart och tydligt satt ned foten där: Ryssland/Putin ska passa sig! Men frågan är fortfarande var han står i förhållande till Israel.

Nyligen publicerades en artikel av Bildt i Dagens Nyheter apropå Hamas’ nuvarande angrepps- och utplåningskrig mot Israel. Fast Bildt definierar ju så klart inte situationen så.

I början av artikeln möter mig hursomhelst ett förvånansvärt insiktsfullt uttalande, nämligen att ”denna gång kommer det inte att räcka med bara en återgång till exempelvis den senaste vapenvilan från november 2012. Bortsett från att det knappast skulle accepteras av någon av parterna skulle det bara bli just en ny vapenvila innan kriget och dödandet bröt ut igen”. Nåja, det har aldrig räckt någon gång tidigare så varför just denna gång.

Just så ligger det emellertid till! Islamisterna, däribland även den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, använder sina vapenvilor, ”hudna”, uteslutande för att samla kraft till att angripa ”de otrogna” på nytt. Någon fred med dem är aldrig aktuell.

Därför är Bildt också helt rätt ute när han säger att Gaza måste demilitariseras. Frågan är ”bara” hur det ska ske.

Han talar emellertid helt mot sig själv när han menar att ”varje lösning nu måste utgå från att blockaden måste hävas. Det är den första av lösningens grundprinciper”. Det är konstigt att Bildt inte känner till att den nu gällande (sjö)blockaden mot Gaza i huvudsak inriktar sig på att förhindra införsel av vapen till Gaza, inte som han tycks tro, att förhindra export från Gaza. (Det pågår ju för övrigt en omfattande raketexport från Gaza till Israel men då vare sig till sjöss eller till lands, utan i luften!) Det är oklart på vilket sätt ett hävande av en sådan blockad mot vapeninförsel skulle förbättra utsikterna till att lyckas med att demilitarisera Gaza. Snarare borde det väl leda till motsatsen!

Det kan ju då också nämnas att det tidigare var förbud mot införsel av byggnadsmateriel, men det togs bort. Nu ser vi hur Hamas har använt detta byggnadsmaterial. Inte till att bygga skyddsrum åt sin civilbefolkning t.ex., utan till att bygga tunnlar genom vilka man avsett att attackera Israel!

Men Bildts riktigt rejäla stolpskott kommer när han skriver att ”den ämbetsmannaregering [inom den Palestinska Myndigheten] som accepterats av Hamas även om man inte ingår i den … måste få ett tydligt stöd inte bara av EU, USA och andra utan dessutom av Israel”.

Jag vet inte varför det är viktigt att framhålla att Hamas inte ingår i regeringen (jo det vet jag förresten), och att regeringen bara ”accepterats” av Hamas. Den har väl accepterats av Fatah också kan jag tro. DN/TT/AFP talar i sin rapportering inte blott om acceptans utan om att Hamas och Fatah till och med ”enades” om att bilda regering. Så Hamas har väl inte blott ”accepterat” denna regering utan med största sannolikhet varit en drivande integrerad kraft för att såväl få till stånd regeringen som att bibehålla den – åtminstone intill denna dag och skrivande stund. (Regeringsmedlemmarnas antecedentia kan man finna här. Premiärministern uppges tillhöra Fatah och en annan har ”tidigare” tillhört terrorganisationen PFLP, så jag vet inte om den egentligen ens mot bakgrund därav fullt ut bör kallas ”ämbetsmannaregering”. Se även här och här.)

Hamas har således sannolikt ett mycket större inflytande över denna regering än vad Carl Bildt vill låta påskina. Hamas är en terrororganisation enligt EU, och därmed även enligt Sverige. Det blir då direkt stötande när Carl Bildt menar att denna terror-regering måste få ett tydligt stöd bland annat av – EU!

Som jag tidigare skrivit, kan den som ”samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet” straffas med upp till sex års fängelse enligt svensk lag, en lag som också omfattar statsråd (även om det är svårare att fälla dem för brott i utövandet av sitt ämbete). Ett exempel på ”särskilt allvarlig brottslighet” är terroristbrott. Ett exempel på terroristbrott är åtgärder avsedda att ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp”, nämligen precis det som Hamas håller på med genom sin raketbeskjutning mot Israel, som direkt inriktas mot civilbefolkningen där.

Sveriges regerings ekonomiska stöd till den ”Palestinska myndigheten”, dess tvångsvisa ”insamling” av dessa pengar från Sveriges civilbefolkning, dess ”mottagande” av dessa pengar, och inte minst dess ”tillhandahållande” av just dessa pengar till just den Palestinska myndighetens regering, en terror-regering, måste rimligen ha skett med vetskap om att pengarna är avsedda att användas för att begå terroristbrott.

Den regering som stöder en terror-regering ekonomiskt är i lika mån en terror-regering.

Här är ett foto på den nuvarande svenska regeringens medlemmar:

Regeringen
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Så även om man måhända kan börja skönja ett uns av en gnutta insikt hos Bildt, är min rekommendation alltjämt: Rösta inte på Moderaterna i årets riksdagsval! Och knappast på något annat parti heller som ingår i vad som till synes i lika mån är just en sådan terror-regering som den ”Palestinska myndighetens” regering.

Och apropå denna ”palestinska” terror-regering, har Svenska Dagbladet funnit det angeläget att i dagens tidning införa en drapa av denna ”palestinska” terror-regerings ”ambassadör” i Sverige, som heter Hala Husni Fariz. Rubriken lyder så klart ”Israel måste ställas till svars”. Ingenstans gör ”ambassadören” minsta ansats att åtminstone i något litet avseende, åtminstone i någon liten del, förlägga skuldbördan på den anfallande sidan, Hamas. Nej, Hamas har inte ett uns av en gnutta ansvar. Enligt hennes antisemitiska sätt att se, bär Israel hela skulden till den nuvarande situationen i Gaza.

Hennes drapa är sådan att nästan varje ord kan angripas och vederläggas såsom varande fel, förvrängt och falskt. Jag ska inte göra det. Den som läser vad hon skriver kan utan vidare lätt komma till samma slutsats. Sammanfattningsvis kan hennes tirader beskrivas med ett ord som jag sällan använder men som jag för en gångs skull nu finner adekvat, nämligen ordet ”Skitsnack!”. – Den som vill argumentera i detaljer mot denna beskrivning är välkommen att höra av sig. Alla får kommentera.

Man noterar dock att Sveriges regering erkänner denna person som ”ambassadör”. (Se foto t.v. när Fariz och Bildt avtalade om detta erkännande. Foto: Catarina Axelsson/UD.)

Ambassadörer representerar normalt stater. Tre kriterier på en stat måste normalt vara uppfyllda för att den ska anses som just en stat. Kriterierna är att den har ett territorium, en befolkning och en regering som har kontroll över territoriet. Den entitet som Hala Husni Fariz representerar har ingetdera – eller möjligen i någon mån en befolkning, fast det är en väldigt öppen fråga. (”Palestinierna” hade möjligheten att få ett territorium och en stat i och med FN:s delningsplan år 1947, men detta ville arab(stat)erna absolut inte ha då. Delningsplanen förkastades emfatiskt, liksom många andra senare förslag. Hur många chanser ska vi ge dem?)

I stället för att verka i syfte att skapa just en ”palestinsk” stat, verkar åtminstone Hamas i ett helt annat syfte, nämligen syftet att utplåna en annan stat, nämligen Israel. Fatah har också detta syfte inskrivet i sin stadga.

Man frågar sig då varför Sveriges regering dels stöder denna ”palestinska” terror-regering ekonomiskt, dels tillåter att en sådan terror-regering företräds diplomatiskt i Sverige? Denna terror-regering har ju som syfte att utplåna Israel. Något som står i strid med FN-stadgan där det heter att staterna ska leva tillsammans som goda grannar. Därav blir intet om den ”palestinska” terror-regeringen får hållas, det är alldeles klart.

Om Sveriges regering inte också ska anses som en terror-regering bör Sveriges regering snarast förklara Hala Husni Fariz som ”persona non grata” och avbryta alla diplomatiska förbindelser med den ”palestinska” terror-regeringen. Samt stänga generalkonsulatet i Jerusalem och flytta Sveriges ambassad från Tel Aviv till den judiska staten Israels huvudstad, vilken som bekant är just Jerusalem. Dessutom måste Sveriges regering naturligtvis avbryta allt sitt brottsliga ekonomiska bistånd till dessa antisemiter, ett bistånd som dessutom utbetalas på den svenska civilbefolkningens bekostnad.

Först när allt detta skett kan vi börja fundera på om de nuvarande regeringspartierna förtjänar vår röst i ett riksdagsval. OK, det är försent för dem att fixa till allt detta före årets riksdagsval. Men det går ju att redan nu uttala sin goda vilja.

Och att besluta om utvisning av Hala Husni Fariz det är gjort i en handvändning, med några penndrag! Skulle tro att den hedervärda uppgiften för övrigt närmast ankommer på Carl Bildt …

Länk: UD: Bildt och Fariz skriver under ”värdlandsavtal”.


8 svar på ”Carl Bildt och ”Palestinas” ”ambassadör” spekulerar”
 1. Det jag har fått ut av att läsa nyheter och rapporter från båda sidor är att NATO och EU stödjer Ukrainas nuvarande makt med att beslå den rysktalande befolkningen som upprorisk och ond. Trots att de rysktalande länen inte alls har verkat för någon separation från Ukraina. De har dock föreslagit en ”federation”. Detta p g a Ukrainas ukrainska nationalism, det uppviglade rysshatet och det illegitima maktövertagandet som dels har inneburit att de rysktalande områdena har mist sitt inflytande i Ukraina. De fruktansvärda krigshandlingar som Ukrainas nuvarande makt utför, på sitt eget lands befolkning, en anfallande terror, har endast rapporterats knapphändigt av vanlig svensk media som ”inbördes stridigheter för att bekämpa proryska rebeller”. Nej, då är t ex Fox News och Russia Today mycket trovärdigare. Där kan man också bl a få veta hur Putin i fjol försökte ge Ukraina möjligheten att ha nära band till både EU och Ryssland. Detta gillades inte av EU, och nu har Ukraina, genom stora och ej fördelaktiga lån, knutits till västvärlden.
  Som jag ser det är det den västliga, globalistiska makten som aggressivt utökar sina områden, binder upp länder och folk, och straffar de motsträviga med sanktioner och bojkotter.
  Tyvärr har jag inte den tiden att samla på citat så att jag kan ge dig en massa källor. Om du har tid och ork att ta in andra länders rapportering eller rapportering som inte måste stödja EU och NATO i alla lägen, får du säkert en annan bild uppmålad. Återstår sedan att själv avgöra vad som är sant.
  Jag vill bara påpeka att om vi inte kommer till samma slutsatser i denna konflikt, så uppskattar jag din hemsida väldigt mycket. Tack för ditt mod och ditt engagemang och att jag får läsa dina texter!

  1. ”Den västliga globalistiska makten som aggressivt utökar sina områden”, skriver du Henrik. Nja, det är väl snarare den judisk-kristna västerländska civilisationen som står upp för sina principer, såsom t.ex. den liberala demokratin. – Och vad menar du med att ”Putin i fjol försökte ge Ukraina möjligheten …” osv. Det är väl Ukraina som självt får avgöra vilka möjligheter som man vill verka för. Om Ukraina vänder Ryssland ryggen, så får väl Putin finna sig i det. För Ukraina är knappast något ryskt lydrike?

   Jag uppskattar också en saklig diskussion. Tack för det Henrik!

 2. Nu har jag läst dina tidigare inlägg om ”Rysslands angrepp på Ukraina”.
  Jag tycker att det är tråkigt att du inte har med infallsvinklar från den ryska befolkningens sida. Och heller ingenting om att Ukrainas regim är illegitim enligt deras författning. Och heller ingenting om NATOs och EUs stöd, med bl a vapen, till en regim som är delvis nazistisk och har inlett ett förtryck och sedan ett dödande av landets befolkning. I andra lägen har NATO ingripit för att förhindra dödandet av den egna befolkningen. T ex Kosovo eller Libyen. Så inte nu…

  1. Jag har inte full koll på Ukrainas inrikespolitik, det medges. Du säger en massa saker här, Henrik, men jag skulle vilja se belägg för det du säger innan jag kan kommentera. Varför är Ukrainas regim illegitim enligt sin egen författning? Vad för förtryck och dödande av Ukrainas befolkning har skett och varför? Jag vet att en del av Ukrainas befolkning har gripit till vapen för att frigöra sig från Ukraina. Är det detta landsförräderi som du menar? Har inte Ukraina rätt att försvara sitt land och sina gränser, oavsett om det kan finnas ”nazister” som deltar i detta försvar? Jag tror inte att dessa nazister är särskilt många i vart fall. Upprinnelsen till den nuvarande situationen var såvitt jag förstår att Ryssland starkt motsatte sig ett samarbetsavtal med EU. Har jag fel?

 3. Hej Lennart!
  Du skriver om ”Rysslands angreppskrig i Ukraina”. Vad är det för något? Själv mår jag dåligt över den hastigt uppkomna ensidiga rapporteringen och demoniseringen av ryssar/Ryssland. Jag förvånas av att propaganda kan startas så lätt!
  Jag anser att den ryska befolkningen i östra och södra Ukraina har all rätt att stå emot det förtryck som har startats av den fascistiska kuppregimen i Kiev. Vore det inte för att NATO och EU stödde kuppregimen skulle förtrycket och bombandet av ryska civila inte ha kunnat starta. Ryssland skulle då troligtvis ha invaderat. Nej, utan NATOs och EUs stöd hade kanske federationernas Ukraina kunnat komma till stånd. Ett förslag från Ukrainas ryska län. Det enda vettiga alternativet, enligt många, för att hålla ihop landet och slippa inbördeskrig.
  Vad tycker du själv Lennart? Är det rätt av NATO att expandera i Central- och Östeuropa? Och att stödja en klart tvivelaktig part i ett grannland till Ryssland?

 4. I definitionen av stat ingår som sagt att de ska ha ”ett folk”, men Abbas har absolut uteslutit alla ”palestinska flyktingar” från sin drömstat inkl. de ”flyktingar” som bor inom area A, B av Västbsnken. http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Sep-15/148791-interview-refugees-will-not-be-citizens-of-new-state.ashx

  Abbas har tydligt sagt att han slussar mycket av sina donationer vidare till Hamas. Enligt säkerhetsrådet är det absolut förbjudet, under kapitel VII, d.v.s. bindande, att donera till en erkänd terrororganisation. http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm

Kommentarer är stängda.