Den islamonazistiska terrororganisationen Hamas i Gaza använder i sitt folkrättsvidriga angreppskrig mot Israel för närvarande sin egen civilbefolkning som ”mänskliga sköldar”, samt använder dessutom skolor, moskéer och sjukhus som förvaringsplatser och utskjutningsramper för raketer, alternativt som kommandocentraler. Tom. finns uppgifter om att Hamas-terroristerna använt sina egna bostäder för sådana ändamål. Läs bland annat här och här.

I och med att dessa faciliteter används i militära syften, är de inte längre skyddade objekt enligt folkrätten. De är tvärtom legitima mål. Även den civilbefolkning som man använder! Detta oavsett vad antisemiterna, såsom t.ex. ”Palestinas” ”ambassadör” påstår! Det finns heller ingenting ”oproportionerligt” i att angripa militära mål, detta oavsett om de tidigare utgjort civilbefolkning eller moskéer, skolor och sjukhus. Det viktiga är att det gör de inte längre!

Varje skola eller moské som förvarar raketer är alltså ett legitimt mål. Varje bostadsområde varifrån raketer avskjuts är också ett legitimt mål. Varje sjukhus som används som kommandocentral är ett legitimt mål. Varje individ av civilbefolkningen som används som ”mänsklig sköld” är ett legitimt mål.

Att det är Hamas som bär skulden för att allt detta hänt, och som därigenom åstadkommit ”det totala kriget”, det står alldeles klart, rimligen även för den som tidigare kan ha tvivlat.

Att Hamas därigenom, och genom att vägra kapitulera inför övermakten, förstört sin egen infrastruktur och dödat sin egen civilbefolkning, det är nog också ganska klart.

Som de islamonazister de är, agerar de på samma sätt som nazisterna i Tyskland under det Andra världskriget.

Adolf Hitler använde sin egen befolkning som kanonmat, precis som Hamas gör nu. Han vägrade också att kapitulera inför övermakten.

Strid i bebyggelse är, skulle jag tro, nästan den svåraste utmaning en armé kan ställas inför. Det är den utmaning som Israels försvarsmakt just nu står inför. Låt oss då minnas, att det är Hamas som har valt att förlägga striden just till bebyggelsen i Gaza, inte Israel. Precis som Adolf Hitler och Nazi-Tyskland, inte de allierade, valde att förlägga slutstriden i det Andra Världskriget i Europa just till Berlin, en stad som onekligen bestod av just ”bebyggelse”.

Nazisten Adolf Hitler, vars handgångne man Joseph Goebbels utropade ”det totala kriget”, vägrade att kapitulera den gången, precis som islamonazisterna i Hamas vägrar att göra det nu. Det ledde för angriparen Nazi-Tysklands del till att Berlin förvandlades till en ruinhög. Tyska män, kvinnor och barn dog i parti och minut. Men demokratin segrade till slut. (Låt vara att de som intog Berlin, nämligen Sovjetunionens styrkor, inte precis kämpade för demokrati. Men det ordnade sig ju till sist.)

Om nu islamonazisterna i Gaza gör på precis samma sätt som Hitler, nämligen vägrar kapitulera inför den israeliska demokratins övermakt, vilket de gör, så blir frågan: Av vilken anledning är det inte tillåtet för försvararna mot islamonazismens angreppskrig mot Israel, att nu förvandla Gaza till en ruinhög, om det var tillåtet för försvararna mot Nazi-Tysklands angreppskrig att förvandla Berlin till en ruinhög år 1945?

Islamonazisterna i Gaza bedriver ett totalt krig, precis som Nazi-Tyskland gjorde.

Är det inte bättre att en gång för alla besegra islamonazisterna i Gaza precis på samma sätt som de allierade en gång för alla besegrade Nazi-Tyskland? Och om Gaza i så fall, precis som Berlin, måste förvandlas till en ruinhög, så är det knappast försvararnas fel, utan angriparnas, nämligen de anti-demokrater som proklamerat det totala kriget: Nazi-Tyskland respektive Hamas; dem som vägrar kapitulera.

Tuffa frågor, som kräver tuffa svar. Civilbefolkningen lider emellertid alltjämt, som den alltid gjort, i Gaza, förut i Berlin och – i Israel!

Så kanske är det ändå bättre att uthärda ett stort lidande nu, och som genom en seger över islamonazismen i Gaza nu – inte tack vare lidandet utan tack vare Israels överlägsna vapenmakt – bör kunna leda till att allt framtida lidande elimineras? Kanske är det bättre att lida klart nu än att under oöverskådlig framtid acceptera det pågående från tid till annan uppblossande anfallskriget från Gaza, som drabbar alla såväl födda som ofödda civilpersoner under just oöverskådlig tid, såväl i Gaza som i Israel? Hamas kommer ju, så länge denna islamonazistiska organisation tillåts verka, att alltid bedriva anfallskrig mot Israel eftersom Hamas enda syfte är att utplåna Israel, utan avseende på civilbefolkningens lidande. Om Hamas inte elimineras så fort som möjligt så torde det alltså leda till ett ännu större och mycket långvarigt lidande.

Bäst alltså att sätta stopp för detta framtida men även nuvarande lidande nu. Om Gaza därför måste förvandlas till en ruinhög, så är det någonting som måste ske.

Märk då väldigt väl att skulden för det till etthundra procent ligger hos antisemiterna i Hamas och deras medlöpare!