”Education for death” – det är titeln på en amerikansk tecknad propagandafilm från Andra Världskriget som skapades av Walt Disney. Den åskådliggör tydligt hur den nazistiska totalitära ideologins hantlangare strävade till att besegra, behärska, och underkasta sig andra folk. Redan i småskolan skulle tyska barn lära sig att de tillhörde ”herrefolket”.

Det är slående hur islamisterna och islamonazisterna inte minst i dagens ”Palestina” på motsvarande sätt, inte minst i ”Palestinas” skolor, förmedlar tesen att de palestinska araberna är herrefolket i ”Palestina” och att judarna ska underkasta sig, besegras och behärskas, i den mån de inte rentav ska utplånas.

Den dåvarande arabisk-palestinske stormuftin av Jerusalem Hajj Amin al-Husseini, uttalade ju just under det andra världskriget, att ”i bekämpandet av judendomen står islam nationalsocialismen mycket nära”.

Jag tror tyvärr att Disney-filmen från VKII fortfarande är mycket relevant med avseende på dagens situation i Gaza och på ”Västbanken”. Byt bara ut nazisterna i filmen mot dagens islamonazister, till vilka jag räknar alla dem som inte erkänner Israel som en judisk stat och du ska finna att nazismen och judehatet är lika närvarande på Gaza och ”Västbanken” idag, som den var i Nazityskland – och Palestina! – under det andra världskriget. Den är dessutom lika närvarande på andra håll nu som då.

Tråkigt nog tycks alltså inte mycket ha förändrats från VKII tills idag! Än idag utbildas nämligen barnen i Gaza till att gå i krig mot judarna. Än idag erkänner nazisterna inte den judiska staten Israel.

Här är alltså filmen:

– Du kan i denna blogg läsa mycket om hur Sveriges regering och riksdag antagligen understödjer denna antisemitiska propaganda i ”Palestinas” skolor, se bilder på hur barnen i Gaza vapentränas, hur den palestinska polisen gör Hitlerhälsning och på det hela taget hur illa det verkligen är ställt i ”Palestina”, när det gäller respekten för judarnas och den judiska statens ovillkorliga rätt att existera.

Detta är fakta. Frågan uppstår: Hur ska vi förhålla oss till detta onda idag? Ska vi göra som de allierade gjorde under VKII och och kräva och framtvinga nazisternas ovillkorliga kapitulation? Eller ska vi, som tex. Sveriges regering för närvarande gör, även fortsättningsvis understödja detta onda?

Svaret borde vara självklart för envar som hyllar frihetens och demokratins principer.

Tillägg 2014-02-27: Såväl MEMRI som Gatestone Institute rapporterar hur Hamas nyligen kritiserat UNRWA för att deras läroböcker inte i tillräcklig grad redogör för att kriget är ett gott alternativ i kampen att utplåna Israel, och tycker dessutom att utbildning i mänskliga rättigheter ”dangerously contravenes Palestinian and Islamic culture”. Såpass.

Tillägg 2014-03-02: Hittade denna bild på Facebook. Det är väl så som Hamas’ utbildning i mänskliga rättigheter ser ut:

Ett svar på ”Utbildning till döds i Nazityskland såväl som i dagens ”Palestina””

Kommentarer är stängda.