Den med den islamistiska turkiska organisationen IHH nära lierade antisionistiska entiteten ”Ship to Gaza”s fartyg Estelle genomför nu strandhugg längs Sveriges kuster. De tillåts anlöpa svenska hamnar.

Varför får de göra det, samtidigt som Israel vid två tidigare tillfällen hindrat andra motsvarande fartyg att anlöpa Gaza?

Kanske beror det på följande.

Sverige är inte ett gentemot någon stat eller något folk fientligt territorium. Sverige angriper inget lands civilbefolkning med raketer. Sveriges regering har inte som enda syfte att utplåna ett grannland och dess befolkning. Sveriges regering – och folk – vill till exempel inte utplåna Norge och norrmännen. Norge har därför ingen anledning att hindra Estelle från att anlöpa till exempel Varberg, där hon nu ligger.

Annat är det med Gaza. Gaza är ett gentemot Israel fientligt territorium vars ”regering”, den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, har som enda syfte att utplåna ett grannland – Israel – och största delen av dess befolkning – judarna. Gaza angriper Israels civilbefolkning med raketer. Israel har därför all anledning att hindra Gaza från att skaffa vapen och materiel som Gaza kan använda i sitt utplåningskrig mot Israel. FN har också förklarat att Israel har rätt att upprätthålla en sjöblockad mot Gaza i detta syfte. Det är därför Israel vill att förnödenheter till Gaza sjövägen ska levereras via den israeliska hamnen Ashdod för vidare befordran landvägen. Det är därför Israel hindrar fartyg från att anlöpa Gaza.

Rapporteringen från den 27 juni av allt som levereras just landvägen från Israel till Gaza ser ut så här:


Källa.

Man noterar till exempel att 327 vagnslaster (truckloads) med byggnadsmaterial har levererats från Israel till Gaza under en vecka och åtta vagnslaster medicin! Många ton blir det.

Och här finns den senaste veckostatistiken (pdf): 15 vagnslaster medicin och sjukvårdsmateriel samt 264 vagnslaster byggnadsmaterial varav 37 vagnslaster cement.

Bara igår den 22 juli, ska 240 vagnslaster ha levererats.

Så där har det hållit på under en lång tid.

Detta står i skarp kontrast till vad Ship to Gaza påstår: ”Det råder fortfarande akut brist på medicin, sjukvårdsmaterial och byggnadsmaterial.”

Om det är så, kan det knappast bero på Israel i varje fall.

Även i övrigt tycks det åtminstone fläckvis (hur stora är fläckarna?) råda ett visst välstånd. IDF förmedlar denna bild från den nya ”al-Andalusia mall” i Gaza (varför uppkallar man en affär efter vad som var det islamistiska erövringsnamnet på stora delar av nuvarande Spanien?):

Och jag har ju tidigare visat bilder på jättefina hus mm. i Gaza. Den gången var det ingen brist på byggnadsmaterial i alla fall!

Ship to Gaza verkar ha missat en hel del om inte alla väsentligheter alltså. Man skriver att man ”utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza”.

Men såvitt kan upptäckas är det som du ser inte någon särskild nöd för handen i Gaza …

Ship to Gaza seglar ändå vidare. Mot bakgrund av de fakta jag redovisat kan detta inte bero på att de vill lindra den humanitära nöden i Gaza som, om den existerar måste vara förhållandevis jätteliten jämfört med dagsläget i Syrien till exempel, dit märkvärdigt nog inga båtar med bistånd går utan nästan bara ryska örlogsfartyg. Det måste bero på något annat.

Jag nämnde inledningsvis att Ship to Gaza är – eller i vart fall var – nära lierade med den turkiska islamistiska organisationen IHH. Som framgår här har denna organisation skickat folk till Iran som där uttalat följande: ”[w]e are here today with the longing and the determination to build a Middle East without Israel and America”.

Mot denna bakgrund kan jag inte undgå misstanken att det tyvärr nog är precis det som de vill, Ship to Gaza-marodörerna: Att bygga ett Mellanöstern utan Israel – precis som Hamas och Iran med många flera, alltså.

Denna deras och alltför många andras vilja är det som utgör den verkliga nödsituationen. Och nog är den ”politiskt skapad” alltid.

Skapad av kommunismen, islamismen och nazismen i ohelig allians.

En rödgrönbrun röra alltså …

Uppdatering den 26 juli 2012: Här är den senaste statistiken i bildform (samma källa som den första bilden):

Länkar: Helsingborgs Dagblad, Hallands Nyheter, DN, SvD, Eli Göndör i SvD, Sapere Aude! Vänsterpartiets i Malmö förvillelser.

Ett svar på ”Ship to Gaza och den ”politiskt skapade nödsituationen””
  1. Jag tror att Gaza turisterna på motorseglaren Estelle önskar att stor shoppa på “al-Andalusia mall.” På ett fartyg behöver turister ej betala för bagagets övervikt som vid en flygresa.

Kommentarer är stängda.