Ja, detta har tydligen den framlidne Yassir Arafat uttalat. Vidare skall han, i Joseph Goebbels efterföljd, ha fortsatt: ”Vi förbereder oss för ett totalt krig som kommer att pågå i flera generationer. … Vi ska inte vila förrän den dagen då vi återvänder till vårt hem, och förrän vi förgör Israel”.

David Ben-Gurion menar följande: ”Det finns ingen lösning. Vi vill att landet ska vara vårt. De vill att landet ska vara deras”.

(Källa till dessa båda uttalanden är Price, Randall: Oheligt krig, Uppsala : Livets Ords förlag, 2003, s. 283, med vidare källhänvisningar där.)

Det verkar stämma. Iran vill att Israel skall ”utplånas från kartan” och Hamas vill ”höja jihad-banéret över varje tum av Palestina”, t. ex.

PLO då? Arafat uttalade sig på ovan angivna sätt år 1980, och sedan dess har ju PLO accepterat Israels rätt att existera. Eller?

Här återges en skriftväxling där Arafat säger att PLO erkänner Israels rätt att existera i fred och säkerhet. Men det stämmer inte med PLOs ”Nationella Stadga” som påkallar Israels utplåning, och där det dessutom explicit framgår hur denna stadga kan ändras. Det kan inte ske genom att Arafat skickar brev, utan endast ”av en majoritet bestående av två tredjedelar av det totala antalet medlemmar i den Palestinska Befrielserörelsens Nationella Kongress, vid en särskild session som inkallats för detta syfte”. Har en sådan särskild session inkallats? Svaret är: NEJ!

Och till dess detta sker gäller väl Arafats inledningsvis återgivna uttalande. Fred uppkommer, också enligt PLO, först när Israel utplånas.

Men, som Winston Churchill sade: ”Stater ingår inte fred med fiender. De besegrar dem”. (Källa är samma som den ovan angivna.) Och den som vill utplåna Israel är rimligen dess fiende. Frågan är tydligen tyvärr alltså vem som utplånar vem.

2 svar på ””Fred för oss innebär att Israel förgörs””
 1. [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude]

  Intressant att du nämner Goebbels, då du verkar leva efter hans doktriner. Dels var Goebbels för ”judarnas återflyttning till palestina”. Dels var han som bekant för att upprepa lögner och låtsas som att de var sanna och aldrig svara på kritiken.

  Iran (Ahmadinejad) har aldrig sagt något om att utplåna Israel från kartan. Han citerade Kohmeini som sa -Den makt som ockuperar Jerusalem kommer att försvinna från tiden blad- detta spreds sedan falskt av Israelisk propaganda som utplåna från kartan. Men även universitet i Israel menar numera att det var en totalt felaktig översättning.

 2. truthtube . tv
  BRUTALA SANNINGEN OM ISLAM
  !!**VARNING** magstarkt

  [Var är länken undrar Sapere]

Kommentarer är stängda.