Det har uppstått en hel del palaver kring en förstudie (pdf.) om det ”Muslimska Brödraskapet i Sverige” som beställts och finansierats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och som utförts av akademikerna Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani. (Att det är en förstudie framgår redan på MSBs hemsida.) Läs till en början vad Sveriges radio rapporterar: ”– Det är en enda sörja, säger religionsvetaren Frédéric Brusi”.

Denne Brusi uppenbarar sig även som kritiker, men då också tillsammans med sådana uppenbara islamistkramare som Mattias Gardell och Jan Hjärpe, i bloggen ”Religionsvetenskapliga kommentarer”. Mohammad Fazlhashemi och Eli Göndör sekunderar tyvärr, bara för att nämna några ytterligare namn. Bland annat skriver man följande:

Rapportens utgångspunkt är att den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet är etablerad i Sverige som en enhetlig och organiserad, men hemlighetsfull, kraft och ett ”andligt brödraskap”, med tydlig politisk agenda, samt att den företräds av en rad namngivna organisationer och personer. Detta är påståenden för vilka det inte anförs något empiriskt stöd. Det saknas helt enkelt källhänvisningar för avgörande uppgifter.

Detta blir till en allvarlig anklagelse, då Muslimska brödraskapet samtidigt framställs som en i grunden anti-demokratisk, våldsbejakande och samhällsomstörtande organisation. Namngivna personer och organisationer i Sverige blir därmed misstänkliggjorda, utan konkreta belägg, även i de fall då personerna eller organisationerna offentligt förnekat några som helst kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Det ligger en del i det. Det är sant att denna förstudie kunde ha innehållit fler belägg, särskilt på sidorna 9-11. (Notförteckningen är också bristfällig: hänvisningen i not 47 förekommer inte i litteraturförteckningen.) Men om man läser mera noggrant hittar man förvisso belägg. På sidan 20 finner man exempelvis lätt ett belägg för det Muslimska Brödraskapets inflytande. Det hänvisas och refereras där till en artikel författad av just Aje Carlbom själv, där han skriver att

Imam Mahmoud Khalfi i Stockholms moské (belägen vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm) uttrycker en tydlig tillfredsställelse när han i Tunisnews säger att ”genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i Sverige”. Khalfi berömmer dessutom svenska politiker för att de ”har normaliserat relationen med Islamiska förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska brödraskapet”.

På sidan 11 i den så hårt kritiserade förstudien kan man vidare läsa följande:

Den tidigare imamen i Stockholms moské Haytham Rahmeh var länge aktiv i Islamic Relief, men har de senaste åren varit inblandad i att stödja miliser som är kopplade till MB i Syrienkriget, genom lobbying och vapeninköp.

Och jovisst finner vi numera Rahmeh i Syrien. Detta enligt Radio Sweden från 2013 redan. Jag citerar för säkerhets skull alltihop:

The Commission for Civilians Protection – an organsation founded by the Swedish former imam, Haytham Rahmeh – smuggles weapons into Syria and has formed an armed militia group which cooperates with groups loyal to al-Qaeda.

The militia has over 2,000 members, its political leader, Nazir Hakim, told Swedish Radio News. ”We needed a military solution,” he said.

Hakim added that the militia operates in Halab, al-Asor, latakia, Hama, Homs and Damaskus. ”We are everywhere,” he said.

There are hundreds of video clips of the militias on the Commission for Civilians Protection’s own website and YouTube channel. The militia men wear uniforms with the organisation’s logo and fire weapons at buildings and other targets.

Rahmeh, a Swedish citizen and formerly an imam at the main mosque in Stockhom, founded and worked for the Commission for Civilians Protection.

On Thursday, Swedish Radio News revealed that Rahmeh has supplied weapons worth hundreds of millions of Swedish krona to rebels in Syria.

The organisation’s own militia, which has grown strong in a short time, has close ties to the Muslim Brotherhood, but Hakim also told Swedish Radio News’ reporters that the militia collaborates with extreme jihadist groups like the al-Nusra front and the Islamic State of Iraq and Syria, or ISIS. Both are loyal to al-Qaeda.

”If there is an attack from the regime, or if Nusra attacks – in such cases we form a joint defence”, said Hakim.

Swedish Radio News was not able to reach Rahmeh.

”Nära samband med det Muslimska Brödraskapet” har denne förutvarande imam i Stockholms moské Haytham Rahmeh alltså. Precis vad som skrevs i förstudien.

Och att en annan förutvarande imam i samma moské, nämligen Mahmoud Khalfi hyllar kontakten med det Muslimska Brödraskapet är väl också alldeles klart.

De som då så skarpt och orättvist har kritiserat denna förstudie, trots dess uppenbara förtjänster (och vissa mindre brister), borde nu allvarligt överväga om de inte i och med denna kritik ställt sig just i islamismens och det Muslimska Brödraskapets tjänst. I deras tjänst som vill ersätta den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen med just det som Brödraskapet och islamisterna vill uppnå. Nämligen ett islamistiskt, totalitärt och världsomspännande kalifat där enbart den islamiska lagen gäller. Den lag som Europadomstolen för mänskliga rättigheter har förklarat vara ”oförenlig med demokratins grundläggande principer”.

Vore intressant att få veta vad Frédéric Brusi, Mattias Gardell, Jan Hjärpe, Mohammed Fazlhashemi, Eli Göndör och Andreas Önnerfors med flera har att säga om detta. De, liksom alla andra, är mycket välkomna med kommentarer!

Länkar: Världen Idag. | Johan Westerholm om Muslimska Brödraskapets innästling i av vissa stater terrorklassade organisationer. | Klart att många muslimer och annat förnuftigt folk gillar Norells med fleras insats. Läs här. | Docenten Andreas Önnerfors, som tycks forska om tomtar, ger dock tummen ned. Möjligen borde han hålla sig till att kommentera fakta än till att själv uppträda som en tomte – eller varför inte nästan som ett ”troll”…