Förintelseöverlevaren Emerich Roth (foto t. v.) har skrivit ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i torsdags den 2 mars. Utan att presentera några som helst belägg menar Roth, som jag förstår hans inlägg, att Sverigedemokraterna (SD) är en representant för ”ondskan”. Han menar även att moderatledaren Anna Kinberg Batra (AKB) (foto t. h.) genom att öppna för samtal med SD ”banar väg för ondskan”. ”Att bli insläppt och tagen i hand är ondskans högsta önskan”, skriver han också.

Jag är beredd att hålla med Roth när han säger att AKB och hennes parti banar väg för ondskan. Jag vågar till och med påstå att också alla andra svenska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna banar väg för ondskan. Nämligen den antisemitiska och islamonazistiska ondska som utgår från de tongivande krafterna i ”Palestina”. Dessa krafter – PLO, Fatah, PFLP, Hamas – verkar nämligen alltjämt för att Israel ska utplånas och att judarna där, som Nasser uttryckte saken, ska ”kastas i havet”.

Alla svenska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna anser trots detta alltjämt att ”palestinierna” ska överösas med ekonomiskt bistånd från Sveriges skattebetalare. Under den tidigare moderatledda ”regeringen” upphöjdes ett sändebud från denna antisemitiska entitet till och med till ”ambassadör” i Sverige. Läs här och se foto till vänster.

Den nuvarande socialistiska svenska ”regeringen” har därefter till och med erkänt denna genuint antisemitiska entitet som ”stat”! Läs här och här. I den moderatledda ”regeringen” ingick alla borgerliga partier. I den nuvarande ”regeringen” ingår Socialdemokraterna och Miljöpartiet vilka hämtar stöd från Vänsterpartiet.

Den antisemitiska entiteten ”Palestinas” önskan att, som Roth skriver, ”bli insläppt och tagen i hand” är alltså något som åtminstone två svenska statsledningar hittills gladeligen välkomnat. Till och med har man tvingat Konungen att ta ärkeantisemiten Mahmoud Abbas i hand! Att antisemiterna i ”Palestina” är ”insläppta” i Sverige, ja det kan det alltså rimligen inte råda någon tvekan om.

Sverigedemokraterna har som enda svenska riksdagsparti däremot aldrig tagit någon som helst del i detta antisemitiska spektakel som övriga riksdagspartier gjort sig skyldiga till. Sverigedemokraterna har tvärtom, som enda svenska riksdagsparti, påyrkat att Sverige ska avbryta allt ekonomiskt bistånd till dessa antisemiter i ”Palestina” intill dess de kommit till sans. (Något som sannolikt aldrig kommer att ske tyvärr.)

Sverigedemokraterna har förvisso – i likhet med de flesta andra svenska riksdagspartier – en historia som de ofta har anledning att skämmas för. Men om vi studerar vad riksdagspartierna gör nu i denna dag, och hedrar/fördömer dem utifrån det, ja då kan jag inte finna annat än att Sverigedemokraterna är det enda svenska riksdagsparti som för närvarande verkligen vill stå upp för Israel och judarna där. Läs till exempel innehållet i några Sverigedemokraters motioner i riksdagen i höstas. Ingenting att skämmas för, eller hur! Detta då till skillnad från alla övriga riksdagspartier, inklusive Moderaterna!

Så om Anna Kinberg Batra, ledaren för ett parti som, i antisemitisk anda, tyckte att ”Palestinas” sändebud till Sverige skulle upphöjas till ”ambassadör” nu i viss mån gör om och öppnar för samtal med det enda svenska riksdagsparti som konsekvent stått detta onda emot, dvs. Sverigedemokraterna, ja, då framstår Emerich Roths påstående att AKB ”banar väg för ondskan” som inte alldeles välgrundat.

AKBs närmande till Sverigedemokraterna kan – även om det är osannolikt – tvärtom tolkas som att Moderaterna vill ta avstånd från sitt tidigare erkännande av den antisemitiska ondskans ”ambassadör” och Sveriges riksdags fortfarande pågående godkännande av ekonomiskt bistånd till den antisemitiska ondska som ”ambassadören” företräder.

Hur som helst är det väl alldeles tydligt att Sverigedemokraterna definitivt har tagit avstånd från den antisemitiska ondskan i ”Palestina”. Detta då till skillnad från alla övriga svenska riksdagspartier, vilka alltjämt lämnar och vill lämna ovillkorat ekonomiskt understöd till all denna ondska.

Sverigedemokraterna framstår som jag ser det, och tvärtemot vad Emerich Roth anser, i denna kontext som det för närvarande mest judevänliga, mest israelvänliga och mest sionistiska partiet i Sveriges riksdag.

Länkar: AKB:s svar till Roth kan läsas här. | Roth i DN.

2 svar på ”Emerich Roth till Anna Kinberg Batra: ”Du banar väg för ondskan””
  1. Man blir schizofrenisk av det här.
    Å ena sidan SD:s historia – å andra sidan deras nuvarande inställning.

    BÅDA är delar av sanningen.

  2. Man blir bestört när man läser hur Emerich Roths påståenden om SD och dess rötter- Vore kanske bättre att han gör upp med S och deras bidrag till förintelsen, genom att kräva ”J” i judars pass så att de kunde skickas tillbaka till Tyskland. Eller avogheten att släppa in judar i Sverige, flera fall där svenska myndigheter avkrävde besked från judiska församlingar om att dessa skulle ordna med försörjning av de judar som släpptes in i landet. Kanske skulle Emerich Roth också prata med S om alla de möten som var (bl.a Uppsala) om att förbjuda judar att komma in i landet. S har så svarta (eller bruna) rötter så SD framstår som en jungfru på en blomsteräng.

Kommentarer är stängda.