Jag har ibland använt mig av uttrycket ”en rödgrönbrun röra” för att beskriva de tydliga samband som finns mellan vänstern, islamismen och nazismen. Du får själv avgöra vilka influenser av detta som kan finnas hos de aktörer som jag nämner nedan. För egen del anser jag att influenserna och sambanden är mycket starka!

Den 13 september förra året skrev jag att Svenska Dagbladet numera måste anses vara en antisemitisk publikation. Tidningen har nu två söndagar i rad, senast idag söndagen den 24 januari 2016, publicerat artiklar där man dels hyllar en antisionistisk man som anser att Israel ska utplånas, dels citerar honom. Mannen heter Gideon Levy och artiklarna har väl införts dels i anledning av att han tillsammans med den palestinske antisemitiske prästen Mitri Raheb av Olof Palmes minnesfond tilldelats årets Olof Palmepris. Detta ”för deras modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation och för ett framtida Mellanöstern präglat av fredlig samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla”. Dels har artiklarna sannolikt införts för att Levy är ”partner” med artikelförfattarinnan Catrin Ormestad. Dels slutligen för att Svenska Dagbladet är en antisemitisk publikation.

I dagens artikel om Levy, får man bland annat se hur han hänger tvätt! Samt verkar tillsammans med företrädare för den hårt kritiserade organisationen B’Tselem. Författare: Hans ”partner” så klart! Foto: Yvonne Åsell, vars alster jag tidigare kritiserat. Förra söndagens artikel kan du läsa här.

Olof Palme är ju inte precis känd för sin kamp i den andan fonden anger att pristagarna verkat. Inte för något mod heller. Tvärtom närde han vänskapliga förbindelser med åtminstone en rörelse, PLO, vars syfte är att utplåna Israel. Numera genom att bland annat hylla fega knivattacker på judiska civilpersoner. Brott som jag kallar folkmord. Palmes och hans handgångna mäns osunda förbindelser med andra totalitära politruker och deras företrädare bevisas av några bilder på annan plats i denna blogg. Jag återger t. v. endast ett foto från ett alltför hjärtligt möte med PLO-ledaren Arafat. Samt även foto på pristagarna t. h.

Så vad är det då dessa pristagare egentligen står för? Det är definitivt inte det som anges i motiveringen.

Teologie doktor Annika Borg skriver i en op-ed i just Svenska Dagbladet (deras ledarsidor är mycket bra, det är nyhetssidorna som är antisemitiska) bland annat följande om Raheb:

Mitri Raheb driver en historierevisionistisk linje och hävdar att judarnas koppling till området är en konstruktion, ja, även ”judar” är en konstruktion från 1800-talet. Den ”mångfald” de båda pristagarna förespråkar inkluderar således inte Israel som den nation vi känner idag och inte heller judar, om man drar ut konsekvenserna av Rahebs synsätt.

Raheb är känd för – och har internationellt mött protester mot – sin ersättningsteologi. En teologi som går ut på att kristendomens intåg i historien gjorde att judendomens existensberättigande upphörde. Vad detta synsätt historiskt fått för konsekvenser är en skala från retorik mot judar och anti-judiska utfall till antisemitism och pogromer.

Borg har även tidigare kritiserat Raheb, nämligen i Dagens Nyheter bl. a. apropå hans bok ”Tro under ockupation. Palestinsk bibeltolkning” som Svenska kyrkan enligt Borg har låtit säljas:

Mitri Raheb driver i sin bok tesen att Israel, ”imperiet”, är en rasistisk apartheid- och terrorstat, arvtagare till såväl den romerska ockupationen av området som korsfararna. Med samma metoder och motiv som dessa imperier terroriserar israelerna den palestinska befolkningen. Det är Israel som skapar palestinsk terrorism, eller ”frihetskämpar”, som Raheb kallar det. Han drar därifrån paralleller till Jesus, som han menar var en palestinsk jude och frihetskämpe mot imperiet.

Raheb skriver att ”dagens Israel kan ses som det sista kapitlet av den västerländska kolonisationen” och han ifrågasätter starkt den judiska kopplingen till landet och för fram tankar om att föreställningen om en judisk-kristen tradition egentligen är en uppfinning av kolonisatörerna. ”Israel” har inga historiska eller teologiska rötter utan planterades i regionen av det brittiska imperiet. Detta är en grov teologisk/politisk variant av den ersättningsteologi vi skisserade ovan.

Mera om Raheb och ett av allt att döma ganska otrevligt möte med Annika Borg kan du läsa här.

Om Gideon Levy och Catrin Ormestad vet Paul Widen dessutom att berätta. Jag citerar:

Det är inte alla i Israel som kritiserar Margot Wallström. Journalisten Gideon Levy kallade henne i söndags för ”en av få ministrar i världen som har ett samvete” i sin krönika i den israeliska dagstidningen Haaretz. ”Ja, Israel avrättar palestinier utan rättegång” var rubriken för hans krönika, helt i linje med det clownartade israelhat som karaktäriserar Gideon Levy och som Haaretz tolererar, dels för att Levy är väletablerad, och dels för att hans alster har funnit en uppmärksam publik bland israelhatare världen över och därför lockar en massa trafik till deras hemsida.

Samma dag som Haaretz publicerade Gideon Levys krönika publicerade Svenska Dagbladet ett nyhetsreportage från Israel skrivet av Levys hustru Catrin Ormestad. ”Det dödliga svaret på knivattackerna”, löd rubriken på förstasidan. Reportaget tar upp tre sidor i tidningen och är… ja, vad ska man säga… mycket, mycket närbesläktat Levys krönika.

Widéns slutsats är denna:

Det är en sak att Haaretz av nostalgiska och pekuniära skäl håller sig med en clown som Gideon Levy. Det är en helt annan sak att hans spekulativa, uppviglande och rent parodiskt israelhatande alster översätts, omstuvas och sedan presenteras som nyheter i Svenska Dagbladet.

Som du ser löd alltså rubriken i Haaretz att ”Israel avrättar palestinier utan rättegång”.

Det tyckte alltså Gideon Levy. Ett uttalande närbesläktat med vad vår utrikesminister Wallström tyckte. Nämligen att det fanns anledning undersöka om Israel gjort sig skyldigt till utomrättsliga avrättningar i försvaret av sin själva existens. – Varefter hon med all rätt blev portad från Israel. Hade hon kanske läst de Ormestads-Levyska förlöpningarna?

Jag har sagt det förr: Varje arabisk knivattack mot en jude i Israel med omnejd har som syfte att utplåna såväl Israel som judarna. Det är ett brott som kallas folkmord. Det är ett av de vidrigaste brott som tänkas kan, eftersom det, enligt svensk Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, har som syfte att ”att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan”.

Att kalla judarnas försvar mot dessa folkmördare för ”utomrättsliga avrättningar” är djupt ohederligt. Visserligen bör man ställa folkmördarna inför rätta om så är möjligt. Men för att avbryta ett pågående angrepp är det ofta nödvändigt att skjuta först och fråga sedan – precis som svensk polis gjorde i Trollhättan för en tid sedan.

Allmänt sett kan man ju dessutom på en filosofiskt mycket grundläggande nivå ifrågasätta vilken rätt en människa har att leva om den människan inte tillerkänner vissa andra människors, t. ex. judars, rätt att leva utan istället, t. ex. genom knivangrepp, avser att döda så många judar som möjligt bara för att de är judar? Brottet är i vart fall folkmord som sagt.

Att publicera artiklar som ifrågasätter judarnas försvar mot detta folkmord är hursomhelst inte bara ohederligt. Det är antisemitiskt.

Journalistikens bottenskrap kliar här varandra på ryggen. Och prisbelönas. Och blir publicerade i Svenska Dagbladet, den svenska journalistikens antisemitiska bottenskrap – tillsammans med Aftonstürmer, förlåt Aftonbladet. (Kan det bero på att båda blaskorna ägs av Schibsted? Jag bara spekulerar, men tråkigt för Schibsted i så fall att man har två så antisemitiska blaskor i sitt ”stall”.)

Inlägget har redigerats.

Tillägg 2016-01-25: Även idag fortsätter SvD sin antisemitiska publicering. Denna gången är det Raheb som hyllas och får sprida sin lögnaktiga hycklande propaganda. Även denna gång nämns Levy. Även denna gång är författaren Ormestad. Läs här om du orkar!

Tillägg 2016-01-26: Paul Widén visar att en av Ormestads artiklar i SvD av allt att döma till stor del är ett plagiat av en artikel som Levy skrivit i Haaretz!

Länk: Om Itamar Marcus från Palestinian Media Watch, om hans besök i Sverige och om den orättfärdiga kritiken mot Israel kan du läsa i Världen Idag.

2 svar på ”Svenska Antisemitiska Dagbladet, Ormestad och Olof Palmepriset: En rödgrönbrun röra!”
  1. Denna Erikssons suveräna bloggpost bör spridas som regnet öser ner över somliga trakter i landet. Clownen Gideon Levy i Haaretz är ett sorglustigt exempel på Israelhat, vilket Paul Widén, Annika Borg m fl påvisar. Att som Levy kalla Margot Wallström i söndags för ”en av få ministrar i världen som har ett samvete” i sin krönika i den israeliska dagstidningen Haaretz är clowneri. Att Svenska Dagbladet står samman med denne Palmeprismottagare är vänster om Vänstern. SvD har blivit ett totalextremt terroristredskap.
    ~~~~~~~~~~

Kommentarer är stängda.