Förstanyheten på papperstidningens förstasida idag den 5 november år 2013 är följande: ”Israel stoppade en hjälpsändning till beduinbyn Khirbet al-Makhoul”. Samma ”nyhet” ägnas dessutom ett helt uppslag inne i tidningen. Det är mest foton, inte så mycket text. Det är faktiskt så lite brödtext att jag återger den härnedan in extenso:

”Have a nice strike”, ropar soldaterna leende och vinkar hjälpsändningen igenom vägspärren Tayasir i Norra Jordandalen på Västbanken. Soldaterna vet, utan att vi säger något, att vi är på väg till beduinbyn Khirbet al-Makhoul.

Tidigare i veckan, klockan fyra på morgonen medan byborna låg och sov, kom militären med bulldozrar och förstörde alla bostäder. Flera bybor skadades när de försökte stoppa rivningen. Tolv familjer, totalt 120 personer, blev hemlösa. Även byggnaderna där bybornas djur fick skugga och foder demolerades.

Flera försök av Röda korset och andra humanitära organisationer att lämna byggmaterial och tält till byn har hindrats av den israeliska militären. Denna septemberdag eskorterar representanter för EU och FN en ny hjälpsändning till byborna, för att de ska kunna börja bygga upp sina hem igen.

Väl framme i byn möts vi av vridna plåtskivor som en gång varit tak till bostäder och plankor ligger travade i högar på den dammiga marken likt majbrasor. Får och getter söker skydd mot solen under bråten.

Endast två av de många solpaneler som gett byn elektricitet finns kvar.

Borhan, som har blivit bostadslös, klättrar upp på flaket och får hjälp av sin vän Nather att lasta av tälten. De blir genast omringade av soldater som stoppar dem. Nu inleds en lång förhandling mellan byledaren och den områdesansvarige militären.

Männen börjar förbereda sig för fredagsbönen. De lägger ut ett skynke framför lastbilen och står på rad, i bakgrunden sätter soldaterna på sig sina hjälmar. Strax därefter går deras första chockgranat ner framför mina fötter och jag hinner knappt reagera.

Den israeliska militären beslagtar hjälpsändningen och kör iväg med den.

Författaren till dessa ord heter Yvonne Åsell (foto t.h.). Ingenstans i texten, eller i åtföljande faktaruta, gör hon, eller författaren till orden i faktarutan om det nu är någon annan än Åsell, ens en antydan till försök att förklara varför detta skett. Istället återges EU:s Catherine Ashtons uttalande där EU ”beklagar” och ska ”kräva en förklaring” samt ”uttryckte oro”.

Därigenom framstår hela händelseförloppet som om Israel utan giltig orsak förstört beduiners hus och därefter utan giltig orsak hindrat hjälpsändningar, en tolkning som EU dessutom tycks stödja. Den orsak som en oinitierad läsare då lätt kan inbilla sig vara den giltiga är följande: Ondska. Israelerna är onda. Judarna är onda. Och EU delar den uppfattningen.

Det är detta resultat som SvD:s försåtliga artikel, genom att utelämna uppgifter som talar däremot, av allt att döma syftar till. Nämligen att få läsaren att tycka att den judiska staten Israel är en ond stat och därmed att judarna är onda.

Men det är klart att det mycket väl kan finnas en eller flera uppenbara och giltiga orsaker till varför den israeliska militären agerar som den gör – orsaker som Svenska Dagbladet alltså inte berör med ett ord!

Först och främst bör konstateras att den händelse som Svenska Dagbladet först idag den 5 november 2013 rapporterar om ägde rum redan den 21 september i år, dvs. för mer än en månad sedan. Ingen större nyhet längre alltså, utom i Svenska Dagbladets ögon. Jag rapporterade för egen del redan då och här. IDF förmedlade redan då, just den 21 september 2013, sina synpunkter på det inträffade.

När det då gäller rätten för beduinerna att bo där de bodde, vilken rätt SvD tycks ta för given, skriver Arutz7 den 22 september 2013 å andra sidan följande:

The equipment was to be sent to Bedouin and foreign activists in the Jordan Valley whose illegal encampment was destroyed last week after the High Court of Justice, Israel’s Supreme Court, ruled that the structures were built without proper permits. The Bedouin claim they have lived in the area for generations.

The Israeli government has dismissed such claims as politically-motivated, noting that there are no traces or historical records of any previous Bedouin settlements in the area.

The Bedouin, along with foreign activists, have been trying to maintain a tent community at the site, with the ultimate goal of rebuilding the illegal homes.

Soldiers confiscated the EU tents and other aid, eventually resorting to riot dispersal methods after some activists attacked them with rocks.

Israels regering har alltså avfärdat beduineras anspråk som politiskt motiverade och noterat att det inte finns några spår eller historiska vittnesbörd om någon tidigare beduin-bosättning i området.

Det skrev minsann Svenska Dagbladet inte ett ord om!

Om det är så som Arutz7 rapporterar, har beduinerna alltså inte någon som helst rätt till bosättning just där.

Vad som är sanning och lögn är förvisso svårt att bedöma på avstånd. Man kan dock konstatera att Israels regering har en poäng när de skriver att anspråken är politiskt motiverade.

För de som hävdar att araber har rätt att bosätta sig hur som helst och var som helst på ”Västbanken” och i själva Israel är ju utan ände. Och de som hävdar att judar definitivt inte har rätt att bosätta sig på ”Västbanken” är också utan ände. Alltför många menar tom. att judar inte ens har rätt att bo i själva Israel, att Israel ska utplånas och judarna kastas i havet.

Utplåningslinjen hävdas ju emfatiskt av sådana potentater som Fatah, Hamas, PFLP, Hisbollah, Iran och Arabförbundet.

Israels misstanke att beduinernas anspråk ligger i linje med denna utplåningspolitik är alltså inte alldeles obefogad.

Det är därmed helt befogat att Israel försvarar sig mot detta.

Men om denna Israels rätt att försvara sig tiger Svenska Dagbladet. Om Israels orsaker till att ingripa mot beduinernas bosättningar tiger Svenska Dagbladet. Det är enbart beduinernas enligt Israel illegala och politiskt motiverade anspråk som Svenska Dagbladet finner värt att rapportera om.

Varför?

Svenska Dagbladet förutsätter, tycks det, ”ett agerande av Israel som inte förväntas eller krävs av någon annan demokratisk nation”, vilket är ett av EU:s föreslagna kriterier på antisemitism (länk). Som jag skrev i min ovan refererade bloggning så har Israels högsta domstol ”dömt att palestinska arabiska beduiners bosättningar på ”Västbanken” uppförts utan tillstånd och därför ska förstöras. Ungefär som om man i Sverige bygger utan bygglov alltså.”

När har då förstörandet av illegalt uppförda hus i Sverige lett till förstasidesnyheter och helsidor i Svenska Dagbladet? Aldrig skulle jag tro.

Men när den judiska staten Israels högsta domstol dömer på motsvarande sätt, ja då är tonläget ett annat. Ensidig kritik mot Israel. Inget utrymme ges för att beskriva Israels ståndpunkt. Man tycks kräva ett agerande av Israel som inte förväntas av t.ex. Sverige eller ”någon annan demokratisk nation”.

Denna Svenska Dagbladets ensidiga rapportering kan därför som jag ser det inte betecknas som annat än antisemitism.

Svenska Dagbladet måste därför omgående be alla judar om ursäkt. Detta bör ske som en förstasidesnyhet i papperstidningen.

Tillägg 2013-11-06: Paul Widén berör frågan i sitt nyhetsbrev ”Nyheter från Israel”. Bland annat skriver han följande:

Khirbet al-Makhoul ligger i den del av Västbanken som kallas för Area C, vilket innebär att Israel har full civil och militär kontroll, i enlighet med Osloavtalet, och därmed också i enlighet med internationell lag. Israels högsta domstol beslutade i mitten av september att Khirbet al-Makhoul helt saknar byggtillstånd och beordrade att byn skulle rivas, precis på samma sätt som samma domstol alltsomoftast beslutar att israeliska bosättarutposter saknar byggtillstånd och därför måste rivas. Den 9 oktober rev exempelvis israelisk militär bosättarutposten Geulat Tzion, som också låg i Area C och som också saknade byggtillstånd. … Märkligt nog skickade inte Röda Korset någon hjälpsändning till de fem judiska familjerna som blev hemlösa efter att israeliska soldater rev deras hus i Geulat Tzion, men om så hade skett kan man vara helt säker på att även den hjälpsändningen hade beslagtagits av militären. Att förse lagbrytare med proviant och byggmaterial är trots allt inte en mänsklig rättighet. Yvonne Åsell vill få oss att tro att hon levererade humanitär hjälp, när hon i själva verket trotsade ett israeliskt domstolsbeslut.

Det är relevant för Svenska Dagbladet att rapportera när israeliska myndigheter agerar mot arabiska svartbyggen men inte mot judiska. Det är relevant för Svenska Dagbladet att delta i hjälpsändningar till araber, utan att notera att några hjälpsändningar till judar i motsvarande situation inte alls ens övervägts. Det tycks alltså enligt Svenska Dagbladet vara tillåtet för araber att bryta mot lagen men förbjudet för judar. – Står araberna över lagen, och över Osloavtalet som de palestinska arabernas ledare Arafat ingick med Israel? Ja hur ska man annars tolka Svenska Dagbladet.

Jag tolkar det i vart fall som ytterligare ett tecken på Svenska Dagbladets antisemitism.

Tillägg 2013-11-12: Jag vill väl kanske inte kasta skit på Yvonne Åsell, men när jag blir varse att hon av allt att döma kallats ned i underjorden för att ta nedan återgivna foto på ett i morse urspårat tåg som visserligen inte just där och då var lastat just med fekalier, men förvisso ändå befann sig i underjorden, var urspårat, och i vart fall hade som mål att hämta ”rötslam”, eller just fekalier, eller som vi ofta säger: ”bajs”, ja då kan jag tyvärr inte undgå att utbrista i följande talessätt: ”Synden straffar sig själv”. Här nedan ett foto som jag hittade på Svenska Dagbladets hemsida och försiktigtvis laddade ned på Sapere Audes hemsida.

Fotograf: Yvonne Åsell

Att det är Åsell som tagit fotot framgår av att exakt samma foto finns på SvD:s hemsida: Detta återges härnedan, direkt från SvD, utan vidareladdning från Sapere Audes hemsida. Samma foto är det och samma fotograf. Notera undertexten, även den från SvD.

Ett godståg spårade tidigt på tisdagsmorgonen ur vid Södra station vilket orsakade stora problem i morgonrusningen.

Foto: YVONNE ÅSELL

Så kanske har SvD:s ledning trots allt funnit gott att förvisa Åsell dit hon möjligen hör hemma, i underjorden och bland det urspårade skitpratet …

Inte så dumt kanske, men Åsell har förvisso stort utrymme, att inte minst på denna ”sajt” anmäla en avvikande mening. Välkommen! Kommentarsfältet är alltid tillgängligt för den som vill lämna synpunkter.

Länkar: Motsvarande i SvD på nätet, Haaretz.

7 svar på ”Svenska Dagbladets huvud”nyhet” idag: Antisemitisk propaganda!”
 1. Eva, WOW ”Den svenska hasbaran.”
  WOW du tycker att svenskar är smittade av Islamofobi.

  Hälsosam reaktion när Sverige översvämmas av alla sorters muslimer som som egentligen är islamister.
  Sedan tar sig dessa ”svenska” islamister till Syrien.
  ”Två svensklibanesiska bröder stupade i Syrien” –
  http://www.foxnews.com/world/2013/08/03/lebanese-swedish-brothers-killed-in-syria/

  Sorgligt men sant.
  En dag ska du stå vid din påle iklädd i hijab.

  Inte skämmas att du tvingades att konvertera till islam för att överleva – lyssnade framtid för dig i Sverige.

 2. Den svenska hasbaran. Bra lögner. Hat. Islamofobi. Och så mer hat som rättfärdigar etnisk rensning. Sorgligt men sant. En dag ska du stå vid din påle. Inte skämmas för det fastnar inte på dig.

 3. Kanske en dum fråga: Men västbanken tillhör väl inte israel? Skulle inte det vara som att den norska regeringen bestämmer vilka bosättningar som är tillåtna i Sverige?

  Har Israel rätt att bestämma vilka bosättningar på västbanken som är legala respektive illegala alltså?

  1. Det är en mycket bra fråga, Martin. Paul Widén har skrivit om händelserna här, och jag saxar följande: ”Khirbet al-Makhoul ligger i den del av Västbanken som kallas för Area C, vilket innebär att Israel har full civil och militär kontroll, i enlighet med Osloavtalet, och därmed också i enlighet med internationell lag.” Israel har ingått Osloavtalet med den palestinsk-arabiska sidan, och det har undertecknats av Yassir Arafat himself. Om den palestinska sidan, tillsammans med västerländska diplomater och journalister är missnöjda, så är det bara att förhandla fram ett nytt avtal. Men det tycks arabsidan inte vara så intresserade av, tyvärr.

 4. Detta stör inte henne -http://touch.dailymotion.com/video/x16qjqa_goal-for-sweden-allah-be-praised_sport
  Behöver man säga mer?

Kommentarer är stängda.