För ett tag sedan träffade Hamas ett samarbetsavtal med Fatah. Det blev väl inte så mycket av med det. Latma belyser härnedan några av avtalets kärnpunkter och de inbördes meningsskiljaktigheterna, bland annat bestående i frågan vem av dem som bäst kan föra de nyttiga idioterna bakom ljuset när det gäller att dölja deras gemensamma avsikt att utplåna Israel och i stället få dem att framstå som fredsduvor. Deras gemensamma slutsats blir ”Yes we can”. – Förresten: Vad var det nu Obama sade …

Ett svar på ””Anyone you can fool I can fool better””
  1. Off Topic

    Anyone you can fool I can fool better – Muslimer har nu grep om Malmö, Oslo, Köpenhamn, London och Paris, frågan är när kräver dem att EU skall vara en del av det muslimska Ummahn?

    Sedan kommer dolda antisemiter som gör allt för att hjälpa sina minsta bröder – (http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2013/11/danny-ayalon-far-svar.html)
    Denna kristna bloggare störs inte av att i YouTube filmen förvandlar Jesus samt Sharon till en palestinier!

Kommentarer är stängda.