Som du vet drabbas man av dödsstraff om man som palestinsk arab inom den ”Palestinska Myndighetens” jurisdiktion säljer mark till judar. Se exempelvis denna min bloggning.

Men har du någonsin hört eller sett att EU, USA eller någon annan potentat någonsin ens höjt på ögonbrynen inför detta vansinne. Annat hade det nog varit om tex Sverige hade infört dödsstraff för den svensk som säljer mark till tex norrmän.

Men i ”Palestina” tycks detta vara helt OK, alltså.

Vad som däremot inte alls tycks vara OK bland dessa potentater är om judar vill leva, bygga och bo på ”Västbanken”. Åtgärder i detta syfte utsätts för de mest kraftfulla fördömanden. ”Västbanken” ska nämligen, som Nazityskland uttryckte saken, vara judenrein. Åtminstone enligt dessa potentater.

Hur ska man annars tolka EU:s nya riktlinjer i frågan om tillgång bland annat på Västbanken till ”grants, prizes and financial instruments funded by the EU from 2014 onwards”, som du kan läsa här (pdf)? Inget sådant tillåts, nämligen, om det har samband med ”Israeli entities”.

En sammanfattning ges av JPost.

Och här återger jag ”DryBones” synpunkter på saken (USA har nog samma inställning som EU tyvärr):

Värst av allt är alltså att sälja mark till judar – dödsstraff. Men vad EU och USA fokuserar på är inte detta vansinne, utan att förfölja Israel för att man vill låta judar leva – inte dö – på bland annat ”Västbanken”. Denna förföljelse sker samtidigt som Israel låter araber leva – inte dö – i Israel!

Vad ska vi då kalla detta om inte just dubbla måttstockar? Ett annat tips är antisemitism. Ett tredje är: Förföljelse. Av judar då just för att de vill bo i sitt land. Samtidigt som resultaten av denna antisemitiska förföljelse, bland annat dödsstraff för dem som säljer mark till de förföljda, inte uppmärksammas alls.

Stor skam över EU för att de medverkar till detta!

Länk: En uppgiven statsvetare vid Lunds universitet uttalar sig i samma tråkiga EU-anda.