Ungefär så står det att läsa på hovets hemsida. Här är tom. ett foto:

Varfördådå, kan man undra. Varför har Sveriges Konung anledning att le i kapp med en sådan man? En man som även kan le i kapp med den islamonazistiska republiken Irans förre president Ahmadinejad:

Det finns knappast någon sådan anledning skulle jag tycka. Erdogan tycks nämligen förespråka ett antisemitiskt förhållningssätt visavi den judiska staten Israel. Du kan ju bara se här vad han håller på med. Dessutom har han understött organisationen IHH. Detta har jag tidigare skrivit om här:

Den 27 juli [2010] skriver Bildt vidare, att ”Från Stockholms horisont har vi ju också strävat efter att utveckla en allt närmare relation till Turkiet, och i allt väsentligt har detta också lyckats. Fredrik Reinfeldt och premiärminister Erdogan talades vid för bara någon vecka sedan, och jag träffar min turkiske kollega Davotuglo relativt ofta.”

Som vi vet stöder den turkiska islamistiska regeringen IHH, som är den drivande kraften bakom spökskeppen till Gaza, en armada som avser att konfrontera den judiska staten genom att bryta den av Israel utfärdade och enligt internationell rätt helt legitima sjöblockaden mot Gaza. Gaza är ett gentemot Israel fientligt territorium, vars regim – Hamas – har som enda syfte att genom anfallskrig utplåna den judiska staten Israel, och varifrån det nästan dagligen sker angrepp mot Israel. Men Carl Bildt vill ändå ”utveckla en allt närmare relation” till Turkiets regering.

Erdogan är också företrädare för en stat som genom angreppskrig anfallit och erövrat en del av den självständiga staten Cypern. Angreppskrig är förbjudet enligt FN-stadgan. Det finns ”Palestinagrupper” som solidariserar sig med de palestinska araber, eller numera kanske i första hand deras förfäder, som i vissa fall med viss rätt påstår sig ha tvingats lämna den nuvarande judiska staten Israel i samband med Israels försvarskrig mot de palestinska araber och andra araber och arabstater som avsåg att utplåna Israel år 1948 och 1967.

Men finns det några ”Cyperngrupper” som solidariserar sig med flyktingarna från norra Cypern? Nej! – Det finns för övrigt såvitt känt inte heller några ”judegrupper” som tycker att de ca en miljon fördrivna judarna från arabstaterna ska ha rätt att återvända dit eller bli kompenserade.

Sveriges Konung har alltså inga problem att ta emot en framstående företrädare för den stat som genomförde anfalls- och erövringskriget mot Cypern.

Men det tycks föreligga avsevärda problem att ta emot företrädare för den judiska staten Israel, som under hela sin existens har tvingats försvara sig mot arabernas angrepps- och utplåningskrig mot just Israel. För när har en premiärminister eller president från Israel mottagits i audiens av Sveriges Konung? Aldrig, vad jag vet.

Erdogans enligt mitt sätt att se mycket oönskade närvaro i Sverige ger alltså upphov till många frågor. Till exempel följande två:

Står Sveriges statsledning upp för hela Cyperns självständighet? I så fall måste Sveriges statsledning ta avstånd från Erdogans erövrings- och ockupationspolitik.

Står Sveriges statsledning upp för Israels rätt att existera? I så fall måste Sveriges statsledning ta avstånd från Erdogans nära samröre med IHH.

Vi avvaktar svaren med spänning, och naturligtvis vet vi alla att Sveriges Konung tyvärr bara är ett viljelöst rö för den svenska regeringens i detta fallet antisemitiska vind. Sådan är Sveriges Grundlag. Tråkigt men sant.

Fast eftersom Erdogan tyvärr är närvarande i Sverige just nu, så är det ju guldläge för Carl Bildt att just nu i klara verba tala om för Erdogan att Sveriges folk inte accepterar att Turkiet ockuperar norra Cypern, och inte heller accepterar hans stöd för IHH eller någon annan turkiskbaserad antisemitisk eller antisionistisk entitet.

– Men tror du att Bildt lär göra det? Nej, så naiv är nog ingen. För Carl Bildt tycks vara för Turkiet, då framförallt som medlem i EU, och detta oavsett den turkiska statsledningens antisemitism (manifesterad genom stödet för IHH) och imperialism (manifesterad inte minst genom anfalls- och erövringskriget mot norra Cypern)

Jag noterar dock med tillfredsställelse att såväl Per Gudmundson i SvD som Wolfgang Hansson i Aftonbladet är starkt skeptiska mot Erdogans agenda. Hansson :

Han [dvs Bildt] och Sverige har av oklar anledning tagit på sig rollen som Turkiets hejaklack i Europa. Hur allvarliga brott regimen än begår så verkar det övergripande målet om att få med Turkiet i EU vara viktigare än allt annat.

Men så kan det naturligtvis inte förhålla sig! Det finns viktigare mål än så, varav ett är försvaret av Israel.

Låt oss således hoppas att Sveriges regering, inte minst Carl Bildt, någon gång ska ta intryck av allt detta.

Låt oss hoppas att Sveriges regering och Carl Bildt ska inse att det för närvarande övergripande målet inte alls är att få med Turkiet i EU, utan snarare att förmå Turkiet att upphöra med ockupationen av norra Cypern, att upphöra med sitt stöd till IHH, och inte minst förmå Turkiets statsledning att uttryckligen och oåterkalleligen stå upp för Israels rätt att existera som judisk stat!

Som Wolfgang Hansson/rubriksättaren skriver: ”Sverige måste sluta gulla med Turkiet”!

Tillägg 2013-11-08: Sveriges Radio rapporterar, att Sveriges statsminister Reinfeldt uppger att ”Sverige kommer att säga ja” till ett Turkiskt medlemsskap i EU. Ett ja som, inte ”Sverige”, utan ”Sveriges regering” tycks vilja avge utan några som helst förbehåll eller reservationer. Det är inte mycket som Sveriges regering hittills insett, tydligen.

Tillägg 2013-11-18: The Clarion Project förmedlar till yttermera visso följande foto när Erdogan glatt hälsar på terrorledaren, antisemiten och islamonazisten Khaled Mashaal från Hisbollah:

Är detta verkligen ett passande sällskap för Sveriges Konung? Retorisk fråga, för svaret är givetvis entydigt NEJ!

Länk: SvD.

Ett svar på ”Idag gav Kungen audiens för Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan på Kungliga slottet”
  1. Tack för ett mycket bra kommentar till Hrr. Erdogans Sverige-besök….
    Håppas bara att Sveriges Utenriksminister Carl Bilt tar det här som en läsning till sin morgon-gröt. Det kan få honnom på bättre tankar beträffande sitt stöd till nettopp Turkit.

Kommentarer är stängda.