Det görs i alla fall tydligt gällande på följande foton:

Vad han menar är alltså, att döma av dessa bilder, att när Israel försvarar sina gränser så är det fel, tom. ”a crime”, ett brott, men när Turkiet försvarar sina gränser så är det helt OK att slå tillbaka, ”retaliate”.

Dubbla måttstockar kan jag tycka. Varför är det inte ett brott när Turkiet försvarar sig, utan bara när Israel gör det?

Det sannolika svaret är enligt min ringa mening följande: Antisemitism! – Rätta mig om jag har fel.

Och denna stat Turkiet vill Sveriges utrikesminister Carl Bildt ha med i EU! En skandal är det om det som Erdogan tycks stå för ovan är sant.

Bland annat har Bildt uttalat följande:

Och inte minst i ljuset av de växande utmaningarna i den vidare regionen har vi ju från EU:s sida ett behov av en än starkare strategisk relation med Turkiet. Källa.

Mot Israel då eller?

Om det är sant har även Carl Bildt ännu en gång bevisat sig vara just detta: En skandal! En antisemitismens medlöpare!

– Men om det inte är sant, vilket naturligtvis kan vara fallet, mottar jag gärna alla slags bevis som talar för att jag har fel.