För några år sedan brukade jag publicera korta notiser här kallade ”Lördagsnytt från Sapere Aude!”. Det är andra tider nu. Inte minst är det söndag. Här är något av det jag funnit anledning notera just denna söndag:

Nobelpristagaren Peter Higgs – en antisemit? Higgs tilldelades för en del år sedan the Wolf price, men vägrade besöka Israel för att motta priset, detta enligt vad vi kan läsa bland annat i The Telegraph:

The pioneer has already been awarded the Wolf Prize – considered to be the second most important prize in physics – but he refused to fly to Jerusalem to receive the award, because he is opposed to Israel’s actions in the Middle East.

Vad detta närmare ska betyda har jag inte funnit några konkreta svar på. För egen del kan jag bara konstatera att ”Israel’s actions in the Middle East” närmast uteslutande syftar till att försvara den judiska statens existens mot alla dem, organisationer (såsom Ship to Gaza, Palestinagrupperna), entiteter (Hamas, Fatah, PLO, ”Palestina”), arabstater (arabförbundets stadga för mänskliga rättigheter innehåller uppmaningen att utplåna sionismen) och andra stater (Iran), som syftar till, eller vars verksamhet åtminstone underlättar för antisemiterna, att utplåna den judiska staten Israel. Många angreppskrig mot Israel bär vittnesbörd om detta.

Misstanken uppstår därför att Peter Higgs är motståndare till den judiska statens existens. Därmed uppstår också misstanken att Peter Higgs är antisemit.

Svenska kyrkans ärkebiskopskandidater tycks sväva på målet när det gäller att prioritera mellan Jesus och Mohammed Åtminstone anser professor Eva Hamberg det, och går därför ur svenska kyrkan. Tidningen Dagen återger Hamberg:

– Bara det att de får frågan om huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed och inte kan svara tydligt på den frågan, utan svävar på målet.

Utan att ha lyssnat på svaren, så som Hamberg säkerligen gjort, kan jag bara konstatera att om en ärkebiskop inte vet om hon/han är kristen eller muslim, vilket ingen av kandidaterna egentligen tycks veta när de inte kan ta klar ställning för Jesus, så är det inte mycket till ärkebiskop eller mycket till kyrka heller.

Tillägg 2013-10-16 efter att Antje Jackelén utkorats till primus inter pares: Dels kan du läsa Humanistbloggen med rubriken ”Allahu Akbar! Antje Jackelén ny ärkebiskop”, dels Lukas Berggrens ledare i Världen Idag:

Svenska kyrkan får i Antje Jackelén en biskop som inte tror på jungfrufödseln, som inte tror på en dubbel utgång, som inte tror på ett helvete, som inte tror att det är skillnad på islams gud och den kristne guden – Herren, som inte tror att Jesus är den enda vägen till Gud. Det är alls inte vår sak att döma andra människor, så låt oss undvika att gå i den fällan. Men vi måste kunna bedöma, eller urskilja, vad som är kristen tro och inte. Och låt det bli tydligt: detta är inte kristen tro.

Igen: Detta är inte kristen tro. Jag upprepar: Inte mycket till ärkebiskop och inte mycket till kyrka heller.

– Apropå ”Allahu Akbar” så har vår (eller snarare svenska kyrkans medlemmars) nya ärkebiskop ett valspråk så lydande: ”Gud är större”, dvs. på arabiska just ”Allahu Akbar”. Enligt Wikipedia skulle detta valspråk ha hämtats från Första Johannesbrevet 3:19–20. I min Bibel (1917 års översättning) står det följande på detta ställe: ”Därav skola vi veta att vi äro av sanningen; och så kunna vi inför honom övertyga vårt hjärta därom; att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt”. Detta är alltså en fråga om sanningen. Men Jackelén tar inte ställning till denna ”sanning”. Världen Idag: ”På frågan om Jesus är en sannare bild än Muhammed säger hon att man inte kan reducera hela religionsteologin till en ja- och nejfråga”. Detta hennes uttalande leder enligt min mening bort från bibelordet, som just handlar om sanning, och möjligen fram till: Islam! Detta eftersom utropen från minareterna vid de islamiska ”tidegärderna” inleds just med dessa ord: ”Gud är större”, ”Allahu Akbar”. Precis det som är hennes valspråk! (T.h. hennes biskopsvapen med valspråket översatt till arabiska.)

(Ytterligare en Jackelén-länk.)

Bloggen Perspektiv på Israel uppmanar Stefan Löfven (S) att ta avstånd från Fatah Det kan du läsa här. Löfven har ju kallat Fatah – ett parti som vill utplåna den judiska staten Israel – för de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti”. ”Perspektiv på Israel” återger nya illdåd av Fatah-anhängare, såsom mordförsöket på en nioårig judisk flicka. I palestinsk media anses förövaren ha ”left a signature of [real] men”.

Bloggen ställer följande fråga:

Håller du med om detta Stefan? Kan man glorifiera en våldsam attack på en 9-årig flicka? Eftersom du har umgåtts med Fatah-medlemmar, berätta för oss. Hur gör de detta? Hur rättfärdigar de mord på små barn?

Fast kanske är det även enligt Löfven och de svenska socialdemokraterna så att den som försöker mörda barn lämnar ”riktiga mäns signatur”? Kanske under förutsättning att de som angrips är judar?