De kommer här, with ”no comments” från Eriksson – som Gunnar ”the Clam” Jarring brukade säga:

En korrigering är här på plats. Iran är definitivt inget arabland!

Denna bilden kräver också en min kommentar: Det är inte religionen islam som står för allt detta; det är islamismen. Islamismen är en politisk ideologi, inte en religion – om än med väldigt starka religiösa bevekelsegrunder, åtminstone enligt deras egen uppfattning. – Annars rätt och riktigt!

Nå! ”No comments” från Eriksson medför inte att mina ärade läsare inte får kommentera bilderna. Gör gärna det så lär nog Eriksson antagligen kommentera kommentarerna!

4 svar på ”Tänkvärda bilder på följande teman: islamism, antisemitism, nazism, Gina Dirawi, arabiska ”flyktingar” …”
 1. Jag tycker nog inte att jag blandar fritt. Det svåra är definitionerna samt att olika individer definierar samma ord på olika sätt. Jag delar dina definitioner av ”tro” och ”ideologi”. ”Religion” är dock som jag ser det mera trons grundvalar, som t. ex. återfinns i Bibeln och Koranen, än några ”institutioner”. Den institutionaliserade tron hittar man i stället i vad som på byråkratsvenska kallas ”trossamfund”. T. ex. Svenska kyrkan eller katolska kyrkan.

  Hur stor del av islam som är tro respektive ideologi går nog inte att exakt fastställa. Jag delar dock din uppfattning att islam till större delen är ideologi – men faktiskt i väldigt lite utsträckning institutionaliserad enligt min definition. Däremot är islamismen i hög grad en effekt av ”religionen” islam – fortfarande enligt min definition.

  Sen var Hitler nazist, inte fascist – enligt min definition av de orden!

  Teckningen är mycket rättvisande som du påpekar.

  /Lennart

 2. Man får inte blanda begreppen fritt.
  Den enskildes relation till sin imaginära skapare heter ”tro”.
  Den institutionaliserade tron är ”religionen”.
  Samhällets mål definieras av ”ideologin”.

  Islam är till största delen en ideologi som sätter människans mål till att tjäna Allah.
  För att motivera det utkrävs tron på Allah och hans viljas förmedlare Mohamed.
  Medlet att uppå ideologins mål är lagar som heter Sharia. Som härleds av Koranen, Sira och Hadith, dvs Allahs egna ord, och Mohameds liv som exempel eller somden perfekta människans prototyp.

  Islam som ideologi uttömmer fascismens alla kännetecken.

  Den som ritade Hitler med orden om att han ångrar att han inte kallade sin nazism till religion – han har förstått det rätt.

  Svårt är det inte, om man är villig att ge upp hummandet och vill tala klarspråk.

 3. Ok, ja jag vet, detta är svårt. Jag lutar ännu åt omvänt förhållande: Religionen har kapats av ideologerna. Eller lite av både och: Islam rör dels relationerna mellan den enskilde människan och Gud (religion), dels relationerna mellan människor utifrån vad Gud (Allah) föreskriver (islamism, ideologi). Svårt att kritisera den enskilde människans relation till Gud. – Det är vad islamismen föreskriver i relationerna mellan människor som jag kritiserar. Dessa föreskrifter är oftast helt vidriga. – Men har alltsomoftast stöd i Koranen … Svårt som sagt var.

 4. Jag tycker att din sista kommentar är fel, och du bara anammar apologeternas argument.
  Islam är först och främst en inhuman ideologi som är inlindad i en religiös liturgi.

Kommentarer är stängda.