Detta enligt YouGov:s senaste undersökning, vars resultat du kan se här:


Källa 1 (Avpixlat), Källa 2 (Metro)

Vad denna undersökning resulterat i, är då att SD har 28,8 %, att ”regerings”partierna S och MP tillsammans har 25,8 % samt att övriga partier i Sveriges Riksdag (utom V) tillsammans har 35,3 %.

”Regerings”partierna har alltså tillsammans ett avsevärt mindre stöd än det enda parti – SD – som alla andra partier, tillsammans med ”regerings”partierna, närmast tycks anse vara ”huggormars avföda”. Sveriges största parti …

De övriga partierna, med 35,3 %, skulle då antagligen lätt kunna fälla den nuvarande svenska ”regeringen”. Detta redan av egen kraft. Om de sedan tog stöd av Sverigedemokraterna, med 28,8 %, uppnås en formidabel majoritet om 64,1 % – av YouGov-opinionen alltså … (Ett extraval skulle säkerligen bekräfta denna prognos.)

Oavsett opinionen skulle oppositionen i Sveriges Riksdag mot Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning lätt kunna fälla denna statsledning om man vågade ta stöd från Sverigedemokraterna. Sveriges enligt flera opinionsundersökningar största parti! Sveriges som jag ser det minst antisemitiska riksdagsparti! (Åtminstone i termer av politiskt stöd för Israel och avståndstagande från islamonazismen. Deras syn på shechita är mer problematisk och synen på b’rit mila är ännu mera så.)

Fast fälla statsledningen det vågar man alltså inte… Feghet är emellertid inget som väljarna uppskattar. Det är jag ganska säker på. Men när nu såväl M som L men även C och KD fegar ur, och inte tillsammans med SD fäller den nuvarande ”regeringen”, ja då försitter man ett lysande tillfälle att verkligen agera utifrån det som majoriteten av Sveriges befolkning antagligen och verkligen står för.

Och vad är då det? Jag tror att majoriteten av Sveriges befolkning alltjämt i hög utsträckning ännu står upp för försvaret av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Jag tror att majoriteten av Sveriges befolkning alltjämt inte är antisemiter.

Många lär nog uppfatta dessa partiers feghet som ett svek. Ett svek mot Sveriges befolkning. Ett svek mot den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.

Det är i alla fall så som jag uppfattar deras feghet. Som ett svek.

Rätta mig om jag har fel!

– Att det finns krafter som uppenbart vill utplåna just denna vår civilisation råder det ingen tvekan om. Se bara här:

Igen: Rätta mig om jag har fel!

Inlägget har redigerats.