Källa.

Förintelsen måste minnas för evigt. Många andra folk än judarna har utsatts för folkmord, men ännu idag pågår folkmordet på judar bland annat genom ständiga knivangrepp i Israel med omnejd. Detta minne måste därför omsättas i handling idag för att avvärja det pågående folkmordet. Det sker inte genom att som Sveriges nuvarande statsledning ge ekonomiskt stöd till den ”palestinska” entitet som för närvarande understödjer folkmordet, både ekonomiskt, i sin propaganda, samt i sin antisemitiska skol”undervisning”. Allt detta är belagt. Allt stöd till folkmord måste bekämpas nu och i evig tid.

Den 27 januari minns vi alla dem som gick under för att antisemitismen och det nazistiska folkmordet inte bekämpades under det Andra Världskriget. Detta förslagsvis under devisen ”kom ihåg”, ”glöm aldrig”. På hebreiska: זכור.

Kom till exempel till judiska församlingen i Göteborg. En minneshögtid arrangeras kl 18.30. Läs mera här om programmet.

זכור som sagt!