UNRWA är ett FN-organ som har det märkliga syftet att hålla arabiska flyktingar från nuvarande Israel – och deras ättlingar på manssidan! – som flyktingar i all evighet i den fåfänga förhoppningen att de någon gång ska få återvända till Israeliskt territorium. Eftersom de flesta av dessa människor sannolikt önskar utplåna Israel är den förhoppningen just fåfäng. Till skillnad från fallet hos alla andra flyktingar i världen kan arabiskt palestinskt flyktingskap ärvas. Antalet flyktingar växer därmed okontrollerat, trots att snart ingen levande person bland dem själv verkligen flytt någonstans ifrån.

UNRWAs syfte är helt väsensskilt från syftet med FN:s andra flyktingorganisation, UNHCR, som finns till för alla andra flyktingar utom just araber från nuvarande Israel. UNHCR:s syfte är tredelat. Om repatriering inte är möjlig, vilket den inte är för palestinska araber i förhållande till Israel, återstår att överväga integrering i det land där flyktingarna finns, eller i tredje hand ”resettlement” dvs. vidarebosättning någon annanstans. Det framgår här.

Medan UNHCR syftar till att så få människor som möjligt ska bli och vara flyktingar, syftar UNRWA till att så många som möjligt ska bli och förbli flyktingar. Detta i den visserligen av UNRWA outtalade men ändå hos flertalet tongivande palestinska entiteter (PLO, Fatah, PFLP, Hamas) uppenbara avsikten att utplåna Israel.

UNRWA verkar alltså enligt helt andra principer än UNHCR. För palestiniernas del är repatriering, som alltså är omöjlig, det enda tänkbara. Trots denna omöjliga situation finner bland andra Sveriges statsledning, enligt vad som framgår i bilden nedan, det angeläget att stödja denna förvillelse med 79 975 260 USD år 2014. Detta är enligt växelkursen per i dag lika med 674 757 786 kr 91 öre:


Källa.

Nästan 675 miljoner kronor alltså. Rakt i gapet på antisemiterna bland annat i Gaza (för UNRWA verkar även på annat håll än just där). Och flera andra västländer deltar som du ser i detta vansinne. Vansinnet fortgår även i år och visar inga tendenser till att avmattas – utom faktiskt hos Sverigedemokraterna, det hittills enda svenska riksdagsparti som vill avbryta allt ekonomiskt stöd till ”Palestina”.

Det finns klara bevis för att UNRWA hjälper Hamas. För en tid sedan sade också en Hamas-företrädare att förhållandet till UNRWA var mycket gott. Jag skrev om det här. Tidigare har det visat sig att Hamas kunde använda UNRWA-skolor som vapenförråd. Här har jag skrivit en del om detta, samt även om UNRWA-talesmannen Chris Gunness.

Nu har den förnämliga organisationen UN Watch förtjänstfullt undersökt vad vissa UNRWA-anställda har postat på Facebook, samt lite om sagde Gunness reaktioner på detta. Jag visar ett exempel på vad som postats härnedan. Fler vidrigheter finns i nyss angivna länk:


Pratbubblan uppges innehålla text, som även återfinns i artikel sju i Hamas stadga, så lydande: ”Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna (dödar judarna), när juden gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga O Muslimer, o Abdulla, det är en jude bakom mig, kom och döda honom. Bara Gharkad-trädet kommer inte att göra det, eftersom det är ett av judarnas träd.”

All denna antisemitism och allt detta stödjande av den islamonazistiska terrororganisationen Hamas till trots, tycks även Sveriges nuvarande statsledning alltjämt anse UNRWA vara ”mycket relevant”, detta eftersom texten från år 2008 där detta omdöme avges ännu finns tillgänglig för nedladdning (pdf) från regeringens sidor.

Den relevansen undgår mig i alla fall. Och säkert merparten av Sveriges skattebetalare också.

Bättre vore integrering av de palestinska flyktingarna i Israels grannländer. Problemet är dock att de i många fall gjort sig omöjliga även där och inte bara i Israel.

Vad ska man göra med folk som i hög utsträckning lyckats göra sig till ovänner med allt och alla?

Man ska i alla fall inte låtsas som ingenting och överösa dem med ekonomiska bidrag, som bara underlättar för dem att fortsätta med fientligheterna, eller för den delen bygga ståtliga palats, något som jag bland annat skrev om igår.

Kanske borde de få en allvarlig erinran att snarast möjligt göra om och göra rätt, vid äventyr att biståndet, såväl till UNRWA som till ”Palestina”, annars upphör. Alternativt borde man direkt upphöra med detta bistånd till dess de faktiskt gjort om och gjort rätt. Dvs. erkänt Israel som en judisk stat och avslutat sin strävan att utplåna Israel.

Tillägg samma dag: UNHCR anger att det f.n. finns ca femtio miljoner flyktingar i världen. Här finner man att Sveriges statsledning år 2014 överfört 134 135 153 USD till UNHCR. Utslaget per flykting blir det 2,68 USD per person.

UNRWA anger att det finns ca fem miljoner ”palestinska flyktingar”. Till dessa har, som vi såg ovan, Sveriges statsledning år 2014 antagligen överfört 79 975 260 USD. Utslaget per ”flykting” blir det knappt 16 USD per person.

Siffrorna är helt säkert inte alldeles jämförbara och användandet av pengarna inte heller. Men frågan uppkommer ändå varför Sveriges statsledning tycks anse att ”palestinska flyktingar” är värda nästan sex gånger mer bistånd per person än någon annan flykting i världen!?

Är det kanske för att de ”palestinska flyktingarna” sannolikt är antisemiter i väldigt högre utsträckning än några andra flyktingar? Att befolkningen i Gaza och på ”Västbanken” i extremt hög utsträckning tycks vara antisemiter framgår i alla fall här.

Så detta är kanske den svenska statsledningens belöning för att vara antisemit. För något annat som de facto – inte de jure – särskiljer ”palestinska flyktingar” från andra flyktingar har jag svårt att finna …

4 svar på ”UN Watch rapporterar om antisemitismen inom UNRWA – som stöds av Sveriges skattebetalare med hundratals miljoner kronor varje år”
  1. Rabbi Shlomo Yitzchaki Rashi kommenterar för tusen år sedan följande om Israel. Om en främmande nation någon gång skulle anklaga för Judar för att stjäla Israels land. Så skulle Judarna ge följande svar. Eftersom hela världen tillhör Gud så är det bara han som kan avgöra vilken folk Israels land tillhör, och Gud har valt att ge detta land till det Judiska folket.

Kommentarer är stängda.