Det är mycket nu. Krisen består ju till exempel som vi sett i att små barn drunknar i Medelhavet i sina – eller snarare deras föräldrars strävanden – att nå Europa.

Detta är onekligen ett ganska svårgripbart problemkomplex rent intellektuellt. Dessutom appellerar det naturligtvis till våra känslor när små barn drunknar i Medelhavet. Inga oskyldiga barn borde behöva dö någonstans, vare sig där eller för den delen i Syrien. Men problemet eller kanske själva orsaken till det syriska flyktingkomplexet är att barn dör även i Syrien. De halshuggs, i synnerhet om de är kristna. Här ett exempel på detta:


Källa. (Varning för ännu fler bilder på halshuggna.)

Dessa styggelser har pågått i flera år i Syrien och Irak utan att Västerlandet har ingripit på något mera kraftfullt sätt. (Ytterligare en länk här.) Den svenska statsledningen har t. ex. ansett det tillräckligt att skicka ned ett fåtal soldater som instruktörer. Här en länk som tyder på detta. Dessutom har man skickat en ganska stor svensk styrka till Mali. Heder åt de svenska soldater som tjänstgör såväl i Irak som i Mali, men deras närvaro där lär vare sig antalsmässigt eller uppdragsmässigt hindra att barn halshuggs i Syrien eller drunknar i Medelhavet.

Så vad ska vi då göra för att förhindra att barn drunknar i Medelhavet och halshuggs i Syrien och Irak?

Jag bedömer att det mest angelägna är ordna så att orsaken till att människor flyr elimineras.

Om syrier flyr är det mest angelägna att se till att människor inte behöver fly från Syrien. Den huvudsakliga orsaken just nu är antagligen IS framfart där.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor har föreslagit att det svenska flygvapnet ska bomba IS. Mycket bra, men inte tillräckligt. Det behövs ”boots on the ground”, för att besegra IS och möjliggöra för de syriska flyktingarna att återvända hem.

Men vad rapporterar media i allmänhet om? Inte om den halshuggna flickan. Inte om alla andra offer för IS i Syrien och Irak. Utan om en liten pojke, som naturligtvis har rätt till sitt liv, men som antagligen dött helt i onödan bara därför att hans pappa ville – få nya tänder!

Pappans syster, som befinner sig i Kanada, uppger nämligen följande:

Familjen härstammar av allt att döma från Kobane i Syrien. En omstridd ort som IS/Daesh försökt erövra, och som familjen därför med all rätt har velat lämna. Det gjorde man också för några år sedan. Man reste till Turkiet. Turkiet är ett land där IS ännu inte har något inflytande. Om det alltså vore så att pojkens familj ville undgå förföljelse, kunde man lugnt ha stannat i Turkiet. För familjen var de facto skyddad från förföljelse i Turkiet. Men det var inte nog. Pojkens far ville fixa sina tänder, och utsatte alltså såväl sig själv som sin maka, och hela sin familj inklusive den lille pojken för den uppenbara livsfaran att i en liten gummibåt i upprört hav ta sig från Turkiet till Grekland. Det lyckades inte. Alla dog, utom pojkens far.

Och nu upprörs världen, inte minst världspressen, av fotot på den lille drunknade pojken vars far ville få nya tänder. Men världen upprörs inte tillnärmelsevis lika mycket av den lilla halshuggna flickan och tallösa andra halshuggna vars mördare vill erövra världen. Lite oproportionerligt eller? Här en bild som i någon mån åskådliggör detta märkliga förhållande:

Terrorns offer uppmärksammas alltså väldigt lite just nu. I stället görs gällande att EU:s politik leder till att människor drunknar i Medelhavet.

Och visst är det så! EU och Sveriges nuvarande statsledning välkomnar å ena sidan med öppna armar asylsökande, som med livet som insats lyckats ta sig till EU, men är å andra sidan ”hell-bent” att se till att de inte på villkors vis ska få möjligheten att ta sig till just EU! Detta är illegalt nämligen. T.o.m. har det inrättats en militär flottstyrka vid namn EUNAVFORMed, vars syfte f. n. är att ingripa mot dem som fraktar migranter över Medelhavet. Dess stab finns i Rom och det finns svenska soldater närvarande där. Det framgår i länken.

Sveriges nuvarande ”tandlösa” statsledning och EU är alltså beredda att skicka krigsfartyg mot flyktingskeppen. Men gör knappt ingenting för att eliminera orsakerna till att skeppen kommer.

Att folk dör av båda orsaker tycks man av allt att döma inte ha någon som helst lösning på, tyvärr.

Men jag har! Avvakta bara en liten tid till så ska du få se!

Ett svar på ”Kris i flyktingfrågan”

Kommentarer är stängda.