Jag skrev igår att jag skulle komma med ett förslag till lösning av flyktingfrågan. Stora ord! Får se om jag klarar det. Konstaterar till en början att Sveriges statsminister Stefan Löfven i sitt tal på Medborgarplatsen i Stockholm tidigare idag för sin del inte presenterade någon lösning. Han talade enbart om att vi skulle ta emot flyktingar på bästa sätt, och det har han ju rätt i. Men han hade inget som helst förslag på hur vi ska motverka att folk överhuvudtaget ska behöva fly. Och dessutom behöva riskera sina liv i rangliga båtar över mörka vatten.

Jag föreslog igår en lösning på hur man ska motverka orsakerna till att människor ska behöva fly. Idag ska jag föreslå en lösning på själva flyktingfrågan:

Vi måste beakta att de allra flesta av dessa migranter antingen har haft goda skäl att lämna sina hemländer på grund av förföljelse m. m. där eller också vill söka ett bättre liv någon annanstans än där. Detta är fullt legitima skäl. Ingen människa kan rimligen ha något att invända mot att en annan människa vill söka ett bättre liv – det gör vi väl alla alltid! – eller undgå förföljelse. Men bara giltiga flyktingskäl är grund för att bevilja uppehållstillstånd i Sverige; viljan att söka ett bättre liv är det inte.

Notera nu att det bland dessa migranter finns människor som inte lämnar av dessa legitima orsaker. Islamisterna vill som vi vet införa den islamiska lagen shari’a överallt, även i Sverige, med alla till buds stående medel. Det är uppenbart att det bland alla dessa muslimska migranter också finns just islamister, som alltså vill ersätta den västerländska rättsordningen, Sveriges demokrati och frihet, med shari’a, en lag som står i motsättning till demokratins grundläggande principer. Det är uppenbart att de reser till Europa och Sverige just i detta syfte! Att det är uppenbart framgår inte minst av hur många personer av denna extraktion som redan finns i Sverige och som redan rest från Sverige till Syrien för att ansluta sig till IS. Här och här är två länkar på detta tema.

Det finns en intervju med avhoppade muslimen, numera kristna Mona Walter (foto ovan) i Nya Tider. Hon borde veta vad hon talar om:

Hon berättar att imamerna [i Sverige] talade om för dem att inte beblanda sig med kaffersamhället (det vill säga det svenska), att de skulle föda så många barn de kunde och uppmuntra så många släktingar som möjligt att flytta till Sverige. Det uttalade målet var att islamisera Sverige. Inte med vapen, utan genom barnafödande och invandring. Man vill bli landets majoritet. Och samma uttalade strategi har man i samtliga västländer, berättar hon.

Sådana mot Västerlandet, Sverige och svenskarna helt illojala personer har alltså av allt att döma uppehållstillstånd och kanske till och med medborgarskap i Sverige. Det borde de nog inte ha.

Vidare har uppmärksammats att t.ex. Saudi-Arabien inte lyft ett finger för att ta emot flyktingar från Syrien. Man kan notera att de inte ens tillträtt FN:s flyktingkonvention.

Däremot är Saudi-Arabien mycket generöst när det gäller att ge ekonomiskt bistånd för att uppföra moskéer i bland annat Sverige. Här en illustration:

Och här bild på dem som verkar i den anda som Mona Walter beskriver:

Det är sannolikt i samma syfte som palestinska araber hålls i flyktingläger. Kravet från ”palestinierna” är ju att de ska tillåtas ”återvända” till Israel. I syfte att utplåna Israel rent demografiskt. Precis som andra på samma sätt vill utplåna resten av Västerlandet.

Andra söker sig till Europa för att få nya tänder, d. v. s. få ett bättre liv, som jag skrev om igår. Andra är alldeles uppenbart genuina flyktingar.

Hur och var ska vi då skilja agnarna från vetet?

Jag tycker det är ganska inhumant att ge alla dessa människor intrycket att om man med risk för eget och sina minderåriga barns liv kan ta sig in i Europa illegalt, ja då är deras lycka gjord. Och människosmugglarnas. En del lyckas visserligen, men alltför många dör. Samtidigt lyckas sannolikt alltför många islamister. Inte till lycka för Västerlandet, utan till dess förfång.

Kanske har Australien en lösning. Australien har infört något man kallar ”Operation Sovereign Borders”. Man har avtalat med Papua Nya Guinea och Nauru att asylsökande som avser nå Australien ska sändas till dessa två andra stater för att där avbida resultatet av deras asylansökningar. De tillåts alltså överhuvud taget inte resa in i Australien förrän de beviljats tillstånd. Här är en affisch:

Det borde inte vara så svårt för Sverige och Europa att träffa motsvarande avtal med länder i nuvarande asylproducerade länders närhet. Turkiet till exempel. Med innebörd att var och en som tagit sig in i Sverige och Europa och där ansöker om asyl primärt inte tillåts kvarstanna där utan sänds till – Turkiet till exempel – för att där avbida resultatet av deras asylansökningar. Och med signalen till andra migranter att, i stället för att riskera döden i Medelhavet, söka sig till Turkiet till exempel för att där ansöka om asyl. Om asyl beviljas så får de komma till Sverige. Om inte får de återvända hem, men då från Turkiet och inte från Sverige.

Vad jag föreslår är således en mycket utökad s. k. flyktingkvot. D. v. s. att Sverige och Europa i stället för att till alltmer ökande kostnader husera asylsökande i Sverige och Europa och pröva ansökningarna här, övergår till att husera de sökande i exempelvis Turkiet och pröva deras ansökningar där genom utsända tjänstemän från Migrationsverket. Jag föreslår därjämte att de som ändå inträffar i Sverige och Europa omedelbart ska sändas för husering och prövning till t. ex. Turkiet. Därmed skulle man med bibehållen rättssäkerhet kunna stänga samtliga nuvarande s. k. ”asylboenden” i Sverige.

De sökande måste fortfarande absolut få tillgång till bostad och drägliga levnadsomständigheter, men då i stället i exempelvis Turkiet. Att åstadkomma detta där lär bli avsevärt mycket billigare för Sverige och Europa än att ordna motsvarande boende i Sverige och Europa. Och ett eventuellt påstående att mina kollegor vid Migrationsverket skulle ha sämre förmåga att pröva asylansökningar i exempelvis Turkiet än i Sverige, skulle jag uppfatta som rent förtal!

Vi skulle därmed dessutom helt slå undan marknaden för människosmugglarna. Och eliminera risken för att människor drunknar i Medelhavet.

På detta vis skulle vi också åtminstone initialt förhindra att islamister bereds tillfälle att komma till Sverige och Europa. Detta ställer visserligen alltjämt krav på att mina kollegor vid Migrationsverket har förmågan att skilja agnarna från vetet, en förmåga som jag inte tvekar om. Det är dessutom en fördel att denna urskiljning inte sker i Sverige och Europa, utan exempelvis i Turkiet. I Sverige kan det vara försent har det visat sig …

Det bästa är ju att slå fienden innan han landstiger, nämligen. För i grunden är försvaret av Sverige faktiskt viktigare än att lösa krisen i flyktingfrågan, om man nu måste välja.

Länk: Dick Erixon.

Tillägg 2015-09-07: Gefle Dagblad försöker granska Gävles moské. Resultaten hittills ligger väl i linje med Mona Walters uttalande ovan.

2 svar på ”Krisen i flyktingfrågan: Stefan Löfven svarslös, men inte Sapere Aude!”

Kommentarer är stängda.