Mycket tyder på det, vilket jag återkommer till nedan.

Det finns till en början en helt ny film om årets sommarläger i Gaza där pojkar ”utbildas” av den islamonazistiska terrororganisationen Hamas i judehat och att döda judar. Hamas vägran till fred med Israel framgår med all önskvärd tydlighet. Lägg även märke till hur Hamas ”religionsminister” dels säger att Hamas stadga om Israels utplåning genom anfallskrig gäller, dels uttalar hur väldigt gott samarbetet är med UNRWA, en FN-organisation som påstås stödja ”palestinska” ”flyktingar” och som dessutom finansieras av Sveriges skattebetalare genom vår nuvarande antisemitiska regering. Det rör sig om 40 miljoner USD om året enligt vad utrikesminister Wallström sade i Kairo hösten 2014.

Bortåt 350 miljoner svenska kronor om året alltså. Rakt i gapet på antisemiterna i UNRWA.

Vid ett tillfälle nämns också begreppet ”tahadiya” som översätts till ”cease fire” dvs. vapenvila. Helt enligt islamismens principer säger Hamas-företrädaren att denna tahadiya syftar till kraftsamling inför förnyade angrepp mot Israel. Syftet är uppenbart inte alls fred, utan utplåning av Israel. Det framgår på flera ställen i filmen:

Här är en länk som berättar om Hamas-aktiviteter vid UNRWA-skolor i Gaza. Slutsatsen i länken är följande:

An immediate and independent investigation is required into the incursion of Palestinian terrorist groups into UNRWA, the use of its facilities for the purpose of terrorist attacks and rocket storage, as well as the transfer of UNRWA equipment to be used by Gaza terrorist organizations and last but not least, the indoctrination of the future generations to war and strife.

Aid to UNRWA must be conditioned upon changing a curriculum that teaches to perpetual war, on the removal of terrorists from the institutions of the UN agency and on the organization’s commitment to act to dismantle the Palestinian refugee camps and to rehabilitate the refugees in new and spacious communities.

Donor nations to UNRWA that hope to assist and support the Palestinian people, need to know they are not in fact, supporting terrorist groups.

Nåja, någon utredning behövs nog inte enligt min ringa mening. Slutsatsen är klar: Den svenska regeringen måste omedelbart avbryta allt stöd till UNRWA till dess UNRWA själva utom rimligt tvivel visat att de inte har något som helst samröre med den islamonazistiska terrororganisationen Hamas.

Men även om UNRWA mot förmodan lyckas med detta, så återstår ju det sinistra faktum att 93 % av folket i Gaza och på ”Västbanken” tycks hysa antisemitiska uppfattningar.

Varför ska vi svenska skattebetalare överhuvudtaget stödja sådant folk? De borde i stället om och om igen få höra att deras antisemitism är en styggelse och att de inte kan räkna med något bistånd från Sveriges skattebetalare förrän de överger sådana villfarelser. Men det lär de nog tyvärr inte göra i första taget.

Även den tidigare svenska regeringen tyckte dock, kan man notera, att UNRWA är ”mycket relevant”. Se gärna också filmen i länken!

Frågan är då om fred mellan Israel och sådant folk är möjlig. Mitt svar är tyvärr: Nej.

Och att det är så är uppenbart inte vare sig Israels eller judarnas fel; det är antisemiternas fel.

Frågan om det är lagligt att stödja terrorism, ens om man är Sveriges regering, har jag diskuterat här. Mitt svar är återigen: Nej.

Ett svar på ”Stödjer Sveriges regering Hamas antisemitiska aktiviteter i Gaza?”

Kommentarer är stängda.