Chris Gunness är UNRWAs talesman i Gaza. UNRWA är den FN-organisation vars syfte i praktiken är att hålla palestinska araber som ”flyktingar” i all evighet – alternativt till dess att islamonazisterna har utplånat Israel (något som aldrig kommer att ske) – för att på så sätt delegitimera den judiska staten Israel. Jag bloggade om honom senast igår.

UNRWA är också den FN-organisation som tillåter den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, vars enda syfte är att utplåna Israel och judarna, att lagra raketer i UNRWA-skolor i Gaza. Att så skett vid åtminstone tre tillfällen har UNRWA själva bekräftat (länken bekräftar dock enbart två tillfällen). Och vid åtminstone ett tillfälle har UNRWA lämnat över dessa påträffade raketer till – Hamas! UNRWA står därmed uppenbarligen i antisemitismens tjänst. Den antisemitism som nu i skepnad av Hamas bär ansvaret för att barn i Gaza dör.

Kanske har även denne Gunness till slut nåtts av denna insikt. Jag vet inte. Ledsen är han i vart fall för att barnen dör. Han precis som alla andra:

Jag kommer då att tänka på skriftens ord: ”Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret!” (Matt. 6:23).

Kanhända har Gunness äntligen skådat mörkret som han har (haft) i sig. Och kanske gjorde han det i direktsändning. All heder åt honom om det är så! Jag kan förstå att det är en omtumlande och tårfylld upplevelse.

Låt oss hoppas att alla ni andra som medvetet eller omedvetet också står i antisemitismens och judehatets tjänst en gång – men helst så fort som möjligt! – ska komma till denna samma insikt: Det är judehatet i Gaza som är den grundläggande orsaken till att Gazas barn dör!

Länk: Washington Post.