Arabförbundets flaggaDet är rubriken i DN på ett kortfattat meddelande, med innebörd att Arab League (översätts vanligen som ”Arabförbundet”, men kan även översättas ”Arabligan” eller ”Arabkomplotten” Kärre mfl: Engelsk-Svensk Ordbok, 2 uppl, Stockholm, 1946, s. 461 s. v. league) beslutit ”att vända sig till FN med begäran om ett erkännande av staten Palestina med östra Jerusalem som huvudstad och en förfrågan om fullt medlemskap”. En palestinsk stat till, vid sidan av Jordanien alltså.

Arabligan har för egen del redan erkänt Palestina som stat, men komplotten vill nu alltså att även FN ska göra sammalunda. Om riskerna med detta har jag redan bloggat bl. a. här. Det innebär t. ex. att man erkänner en regering bestående av al-Fatah och eventuellt också Hamas, vilka båda organisationer har som syfte att i strid med FN-stadgan inte leva i fred med sin granne, den judiska staten Israel, utan som i vart fall för Hamas’ del vill bedriva ett anfalls- och utplåningskrig mot den judiska staten. Ett krig som redan pågår.

Att erkänna en stat som så flagrant bryter mot FN-stadgan borde inte komma ifråga. FN skapades för fredens skull. Inte för att ge carte blanche att bedriva anfallskrig, något som folkrätten förbjuder.

Ett FN-erkännande av en angriparstat Palestina, medför att FN gör sig självt helt irrelevant som fredsfaktor. Detta har visserligen FN hållit på med länge, men ett erkännande av Palestina vore spiken i kistan för FN.

Jag bloggade igår om vilka flaggor som borde brännas, detta apropå det faktum att islamonazister m. fl. antisemiter och antisionister ofta gör så med Israels flagga. Jag föreslog då att FN:s flagga, tillsammans med Hisbollahs och Palestinas flaggor borde vara (potentiella) föremål för eldpåsättning, detta av de skäl jag nämnt ovan. Men jag glömde Arabkomplottens flagga – som återges ovan till vänster. Tack DN för att ni påminde mig!

Enligt Haaretz, se länk nedan, ska säkerhetsrådet debattera den 26 juli, och i generalförsamlingen väntas över 130 av 192 medlemsstater stödja en palestinsk stat i september. – Många flaggor blir det att bränna i så fall – eller också kanske man borde resignera och acceptera att det är OK att bedriva utplåningskrig mot Israel om nu det stora flertalet av FN:s medlemsstater tycker så.

Välj själv!

Jag kommer då att tänka på Tegnér som skaldade sålunda:

Det rätta är evigt: ej rotas där ut
från jorden dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut
så kan du det rätta dock vilja.
Fördöljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold.

Och viljan som stängdes i lågande bröst
tar mandom lik Gud, och blir handling.
Det rätta får armar, det sanna får röst,
och folken stå upp till förvandling.
De offer du bragte, de faror du lopp,
de stiga som stjärnor ur Lethe opp.

Det är kanske bäst då att bita ihop och kämpa på och säga som Fatah-ledaren Mahmoud Abbas sade när Israel ville ha erkännande som en judisk stat, vid sidan av alla arabiska och islamiska stater: ”Jag accepterar det inte!”

Detta att inte acceptera en angripar- och terrorstat Palestina så länge den leds av al-Fatah och Hamas eller av någon annan islamonazistisk, antisemitisk eller antisionistisk organisation, det är i vart fall mitt val.

De arabiska palestinierna kan mycket väl få ha en stat till vid sidan av Jordanien, men det får aldrig ske på bekostnad av Israels existens.

Länkar: SvD, Haaretz, JPost.