Rubriken låter nästan som ett av kapten Haddocks kraftuttryck. Och i verkligheten har just sådana byggnadsverk, precis som andra religiösa byggnadsverk, t. ex, kyrkor, använts inte minst som uttryck för religiös kraft och religiöst inflytande.

Intressant nog har dessa byggnadsverk ofta uppförts på platser som tidigare varit helgade åt andra religioner eller gudar.

Gamla Uppsala kyrka anses ju vara uppförd på platsen för ett hedniskt tempel.

Gamla Uppsala

Alldeles invid Flistads kyrka i Västergötland finns också en stor gravhög från hednatiden.

Flistads kyrka

Några exempel på hur hedniska kultplatser tagits över av kristendomen.

Det finns också exempel på att kristna kyrkor tagits över av andra religioner. Det mest kända av dem är väl kyrkan Hagia Sofia i Bysans, nuvarande Istanbul, numera moské.

Hagia Sofia

Och här och här kan man läsa att metodistkyrkan i Gävle också har blivit moské och kommer att förses med minaret.

Så här såg det ut före konverteringen:

Metodistkyrkan Gävle

Och så här efter:

Metodistkyrkan Gävle

Det kan gå åt motsatt håll också. I Christian Science Monitor kan man läsa om hur fundamentalistiska hinduer år 1992 förstörde Babur-moskén i Ayodhya i Indien, som ansågs ha varit uppförd på platsen för ett hinduiskt tempel. Här en film:

Sedan har vi Mecka och Kaba, den heliga stenen, som enligt vissa muslimer bevisligen utgör världens medelpunkt så till den grad att man vill flytta noll-meridianen dit från Greenwich. Läs här vad BBC skriver om saken.

Så här ser det ut i Mecka.

Mecka

Före islam var Mecka en plats för ”månggudadyrkarne”. Enligt Karen Armstrong (Muhammed : En biografi, Månpocket, 2004, s. 45, 69f.) var al-Lah en av dessa många gudar, som av Mohammed utpekades som den ende guden.

Mecka ligger därmed alltså också på sätt och vis på en tidigare religions heliga plats.

Islam har också tagit över judendomens heligaste plats, tempelberget i Jerusalem, och där uppfört åtminstone tre moskéer (Klippmoskén, al-Aqsa-moskén och Marwani-moskén). Man frågar sig hur muslimerna hade känt det om judarna hade uppfört en synagoga på ruinerna av ett raserat Kaba, eller hur de kristna hade uppfattat det om Peterskyrkan i Rom hade inretts till moské.

Men inget av detta utom muslimernas övertagande av tempelplatsen har skett i verkligheten. Den som vill veta hur sådant känns i verkligheten kan alltså fråga judarna.

Så här anses templet ha sett ut en gång.

Templet

Sidan uppdaterad 2016-03-13.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 svar på ”Moskéer och minareter!”
 1. Jo så här har det nog alltid varit.

  Det fanns ju en hel del centrala heliga byggnader och platser i Rom också innan kristendomen blev statsreligion.

  Betr att återta sina heliga platser så har ju hinduerna visat att man kan försöka och moskén har ännu inte återuppbyggts så vitt jag vet.

  Hagia Sofia var ju nästan lika helig som Peterskyrkan för övrigt.

  Vad gäller Templet och Tempelberget, samt Patriarkernas gravar med flera heliga gravar på andra platser i Judéen och Samarien så kan man ju påpeka att judarna är de enda i Israel som inte har fullständig religionsfrihet i och med att de inte har full tillgång till sina heligaste platser, samt att dessa är vanhelgade av en främmande erövrarreligion. Där denna religions utövarepissar på heliga skrifter vid gravarna samt kastar sten på de som ber vid det lilla av Tempelplatsen som judarna tillåts närma sig.

  Det som avhåller de troende judarna att göra något åt detta är att Templet inte skall återuppbyggas förrän Messias kommer, utom en del extreister som vill hjälpa G-d på traven.

  Så vad gäller det religionsförtryck Israel ofta beskylls för kan man ju verkligen fråga sig vilken religion det är som förtrycks!

Kommentarer är stängda.