Det påstås, att staten Israel har uppstått ur ett kolonialistiskt projekt, och att Israel därmed inte har rätt att existera. Läs t. ex. Staffan Beckman i Proletären:

Israel är en kolonial stat vars medborgare inte kan uppnå verklig fred förrän det koloniala förhållandet till ursprungsbefolkningen och omgivningen upphört.

Eller läs Lena Thomsson i Gefle Dagblad (något som jag även tidigare bloggat om):

Sionismen är en kolonial imperialistisk rörelse som kolonialismen såg ut på 1800-talet med allt hängande i blodet, vilket betyder rasism.

Om vi nu tänker oss att kolonialism består i att erövra andra människors land för att där upprätta en egen stat och undertrycka ursprungsbefolkningen, så finns många exempel på detta:

– Turkiet. Turkarna kom från någonstans öster om Kaspiska havet och erövrade Mindre Asien från de kristna, samt upprättade där en egen stat.
– Arabvärlden (utom möjligen Saudi-Arabien). Araberna kom från den arabiska halvön och erövrade hela nuvarande Israel och Nordafrika samt större delen av nuvarande Spanien från en mestadels kristen befolkning och upprättade där sitt eget herravälde.
– Sultanen av Oman erövrade Zanzibar, flyttade sin huvudstad dit och ägnade sig i hög utsträckning åt slavhandel.
– Européerna erövrade hela Nord- och Sydamerika och undertryckte lokalbefolkningen.
– Européerna erövrade hela Australien och Nya Zeeland och undertryckte lokalbefolkningen.
– Finnarna och ungrarna kom österifrån och lade under sig nuvarande Finland och Ungern. (Om det fanns någon tidigare lokalbefolkning att undertrycka är för mig okänt.)
– Abraham kom till Hebron från Ur i Kaldéen och Moses fick enligt Bibeln Guds befallning att lägga under sig ursprungsbefolkningens länder för sig och sitt folk, judarna.

Om vi nu skulle säga, att allt detta utgör en otillåten kolonialistisk imperialism, så skulle både turkar, européer (inklusive finnar och ungrare), araber och judar bli tvungna att dra sig tillbaka från sina nuvarande territorier. Men det är det ingen som påstår. Det enda som i allmänhet krävs, är att endast judarna skall dra sig tillbaka från sitt nuvarande territorium, staten Israel.

Men de som hävdar detta borde i konsekvensens namn också hävda, att Nordafrika och Turkiet skall återlämnas till de kristna, hela Amerika till indianerna, hela Australien till aboriginerna samt Finland och Ungern till de folk som tidigare bott där.

Så länge de inte gör det, är de inte värda att ta på allvar. Men de skulle inte kunna tas på allvar även om de gjorde det. För tanken att lägga ned USA, Australien, Nya Zeeland, Turkiet, Kanada, Mexico, Venezuela, Brasilien, Argentina, Marocko, Algeriet, Egypten, Finland, Ungern – och Israel! – bara som några exempel, är helt enkelt absurd!

För precis som Israel har rätt att existera, har alla dessa andra stater också rätt att existera. Eller?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 svar på ”Israel som kolonialistiskt projekt”
 1. 7 Frågor till politiker i västvärlden!!
  Jag vill tala om USA, UK, Frankrike,EU , FN och Israel:s ockupation och brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter och internationell rätt men jag vill veta var rättvisan är och hur man kan skapa såna orättvisor mot Palestina i de demokratiska länder som försvarar människans liv och rättigheter.Arabvärlden kommer attkräva alla ersättningar för politikernas brott mot alla lagar och regler i vårt liv och vår värld.
  Jag frågar alla politiker :-
  1- Vem stödjer och hjälper Israels ockupation och alla brott?
  2- Vem stödjer och hjälper Israels kärnvapen och förbjudna vapen??
  3- Vem ger stöd och hjälp till Israel i FN??
  4- Varför försvarar USA,UK Israel orättvist??
  5- Var är alla FN:s resolutioner mot Israel??
  6- Varför går Israels ockupation, brott vidare??
  7- Vem kan stoppa Israel??
  Politikerna i västvärlden begår brott och de är skyldiga och olagliga.
  Denna politik skapar mer orättvisor,hat, rasism, brott och terror..
  Jag väntar på ett svar och ett stopp och ett straff mot alla som begår såna brott och ockupation.Nu är det nog noch stopp..Befria Palestina nu..Det är bättre för alla,USA.

 2. Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude!]

  Anneli:
  Att du och andra svarslösa kallar alla för troll så fort ni insett er intellektuellt besegrade är ganska klart. Kanske dags att slå upp begreppet?

  De flesta palestinier härstammar från judarna (är judarna), inga judar tvångsomvändes.

  Nej, de kristna judarna utrotades under korstågen av de kristna.
  Jerusalemförsamlingen delade ju t.ex. inte uppfattningen att Jesus var (ett med) gud, utan ansåg att han var messias i judisk mening samt att han fanns kvar på jorden och skulle komma tillbaka för att befria Palestina från ockupationen. Öht trodde de inte ett smack på något av Paulus påhitt.
  Att beteckna sig som romare var dessutom höjden av förräderi för de kristna i Jerusalem, hela idén med kristus var ju att driva ut romarna.

 3. @profanum vulgus

  Jag tänker inte sätta igång och rätta alla dina vansinnigheter.

  Att du är ett troll är ganska klart av såväl vad du skriver här som på andra bloggar.

  MEN jg vill påpeka, det jag skrev redan i min första kommentar. De muslimska innevånarna i Det Heliga Landet, räknar sig som araber och talar arabiska, det finns säkert judiska konvertiter bland deras anfäder, men mest är det i såfall tvångsomvända kvinnor, vars barn med en arab per automatik blev muslim och arab.

  De kristna däremot härstammar till stor del från den ursprungliga judiska befolkningen.

  Nog om detta, läs på litet grand om kristendomens utveckling, en av Jerusalemförsamlingens centralgestalter blev ex.vis den förste Biskopen av Rom, en annan missionerade i Indien för ovrigt så var det Petrus som grundade flera av församlingarna i det som nu är Turkiet och Grakland innan han kom till Rom.

  Så särskilt osams var de inte med St Paulus, annat än i en viktig formell fråga vad gällde hur man visar samfundstillhörighet.

  Allt detta sagt för andras, som läser detta kommentarsfält, skull.. Dig har jag sedan gett upp, vad gäller vilja att tillgodogöra dig rena fakta.

 4. Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude!]

  Anneli:
  Det kan man inte, de är germaner båda två.

  Nja, vann och vann. Han höll på att bli lynchad av jerusalemkyrkan (när han var där för att muta dem) och tillkallade hjälp från legionärer genom att ropa att han var romersk medborgare. Genom att ange sig som romare blev det tvärt slut med förbindelsen mellan Jesusförsamlingen och Paulusförsamlingen. Hela poängen med Jesus verksamhet hade ju varit att driva romarna från Palestina.
  Paulus var också jude.

  Församlingen i Palestina bestod enbart av judar.

  Ja självfallet. Diasporan var aldrig någon stor folkvandring. De allra flesta judarna stannade kvar, deras ättlingar är idag till större delen muslimska palestinier, och de förtrycks nu av en annan ockupationsmakt, till större delen bestående av ättlingar till Khazarerna.

 5. @Profanum vulgus

  Är fu ett troll eller behöver du en lektion i geografi och historia?

  Jag har träffat på dig i andra bloggars kommntarsfält där du också hävdat en mängd absurda ”sanningar” vad gäller historia, arkeologi, kultur och religion.

  Hur skiljer du på en katolsk tysk och en svensk lutheran via okulär besiktning?

  Beträffande striden om omskärelse så ”vann” ju St Paulus. Gojim behövde inte omskära sig för att tillhöra församlingarna, däremot kunde de judar som bekände Jesus som Messias fortsätta att omskära sina söner av den anldningen att Jesus var jude och i första hand vände sig till judar. Det var St Paulus som fick Hans uppdrag att även utvidga det som senare kom ayy kallas mission till er gojim.

  Så församlingen i Jerusalem bestod till största delen av judar.

  OCH som sagt judar som inte erkände eller erkänner Jesus Josefsson som Messias har det alltid funnits i det som är deras hemland.

 6. Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude]

  Sapere Aude:
  Ja det är en intressant tanke från Israelkramarna. Men då kan man väl samtidigt inte klaga på att araberna försöker ta Israels territorium och göra det till sitt?

  Anneli:
  De kristna som fanns i Palestina vid tiden för korstågen utrotades av korsfararna, de var ju de kvarvarande av jerusalemkyrkan som splittrades från Paulus kristendom över bråket om omskärelsen och möjligheten för icke-judar att bli fullvärdiga kristna, och sågs därför som avfällingar. En jude för 2000 år sedan och en arab gick inte att skilja åt genom ockularbesiktning, de var precis samma folk.

 7. Enligt Kallevala så mötte ju finnarna troligen samerna som personifieras i Pohjogumman.

  Om man bortser från GT och använder vetenskapliga metoder så är det senaste rönen jag läste att judarna vaxte fram genom en relativt fredlig sammansmältning med övriga grupper i området för att sedan utveckla en enhetskultur, Det tyder såväl arkeologiska som DNA-prover på.

  Vad gäller Araberna i fd Palestinamandatet så skall man skilja på araber och ”araber”. De kristna ”araberna” är med högsta sannolikhet till stor del komna ur den judiska befolkningen med uppblandning av senare tillkomna kristna i synnerhet greker, men även korsriddare.

  Muslimer beblandade sig inte med kristna på det vis att de tillät avkomman vara kristen och jag har svårt att tro att någon tilläts konvertera till kristendomen.

Kommentarer är stängda.