Det finns inte många exempel på delade huvudstäder. Jag kan bara komma på tre: Berlin, Nicosia och – Jerusalem. De är och var visserligen delade på olika sätt: Västberlin var aldrig Västtysklands huvudstad, men Östberlin var DDR:s huvudstad. Nicosia är nog huvudstad för både grek- och turkcyprioter. När Jordanien ockuperade östra Jerusalem åren 1948-1967 och fördrev judarna, så var fortfarande Amman Jordaniens huvudstad, och ingen påstod att östra Jerusalem skulle bli huvudstad i något land. Men så länge Israel har funnits – och även dessförinnan, för länge sedan – har Jerusalem varit judarnas och Israels huvudstad. Jerusalem har aldrig varit huvudstad i något annat land än judarnas land.

Araberna har trots detta gjort anspråk på östra Jerusalem som huvudstad i en stat de vill kalla Palestina, men det har de gjort först efter det att de förlorat flera anfallskrig mot Israel, syftande till att utplåna hela Israel och följaktligen med syfte att även överta hela Jerusalem, dvs. även den del som judarna utropat till sin huvudstad. De misslyckades vid flera tillfällen med detta. Tvärtom lyckades judarna återta hela Jerusalem.

Många ansåg det som ett framsteg när Berlin och Tyskland enades. Många menar att Cypern borde enas och Nicosia inte förbli en delad stad. Men när det gäller Jerusalem så anser t. ex. EU och Carl Bildt att lösningen är den motsatta. Jerusalem är nu Israels enade huvudstad, men EU vill dela den.

Detta framgår i Jerusalem Post, som meddelar, att Sverige, som EU:s nuvarande ordförandeland, försöker få till stånd en EU-resolution i vilken EU erkänner östra Jerusalem som en palestinsk stats framtida huvudstad.

Haaretz har hela texten till det föreslagna EU-beslutet.

Varför är det då så bra att ena Berlin och Nicosia men inte Jerusalem?

Varför är det Israel, segraren och försvararen i anfalls- och utplåningskriget som riktats just mot Israel, som ska göra eftergifter, men inte förlorarna, till vilka ”Palestina” hör?

Araberna har ju ändå erövrat hela Nordafrika och islam har erövrat mycket mer än så. Är dessa väldiga landområden inte nog för araberna? Vilken roll spelar östra Jerusalem i detta perspektiv? Judarna har ju redan överlämnat tempelplatsen.

De palestinska araberna har dessutom redan en huvudstad, nämligen Amman i Jordanien. Jordanien bebos till en mycket övervägande del av just palestinska araber.

Men kanske är det så att ”mycket vill ha mer”. Islamisterna t. ex., nöjer sig inte förrän hela världen underkastat sig den islamiska lagen, sharia.

Och många palestinier nöjer sig inte förrän Israel har utplånats. Här är några citat:

Arafat: ”We plan to eliminate… Israel and establish a Palestinian state. We will make life unbearable for Jews by psychological warfare…

Fatah: ”Kampen kommer inte att sluta förrän den sionistiska entiteten eliminerats och Palestina befriats.”

Fatah igen, som kräver ”den fullständiga befrielsen av Palestina och den ekonomiska, politiska, militära och kulturella elimineringen av den sionistiska ockupations-staten.”

Mohammed Dahlan: ”Dahlan explained that although Fatah, headed by PA Chairman Mahmoud Abbas, does not recognize Israel, the PA does — but only in order to receive aid from the international community.”

George Habash i PFLP: ”Vår revolution är en del av världsrevolutionen. Den är inte begränsad till återerövringen av Palestina. Det är dags att erkänna att vi vill ha ett krig i likhet med kriget i Vietnam. Det vi vill ha är ett annat Vietnam, ett krig inte bara för Palestina, utan för alla arabiska länder. Det palestinska problemet är inte ett problem vid sidan av. Ett problem skilt från den arabiska nationens realiteter. Palestinierna är en del av den arabiska nationen. Därför måste hela den arabiska nationen gå i krig mot Europa och Amerika. Man måste släppa lös ett krig mot väst. Och det kommer. Amerika och Europa vet inte att vi araber bara befinner oss i början av början. Det bästa har ännu inte kommit. Så från och med nu kommer det inte att finnas någon fred för väst. — Att rycka fram steg för steg. Millimeter efter millimeter. År efter år. Decennium efter decennium. Bestämt, envist, tålmodigt. Det är vår strategi. En strategi som vi kommer att sprida till hela världen.”

Nasser: ”Judarna ska kastas i havet”

Arafat igen: ”Vi förbereder oss för ett totalt krig som kommer att pågå i flera generationer. … Vi ska inte vila förrän den dagen då vi återvänder till vårt hem, och förrän vi förgör Israel”.

Arabstaternas ”Charter on Human Rights”: ”All forms of racism, Zionism and foreign occupation and domination constitute an impediment to human dignity and a major barrier to the exercise of the fundamental rights of peoples; all such practices must be condemned and efforts must be deployed for their elimination.”

Alla är citat från denna blogg.

Vissa menar, med viss rätt, att ”Palestina” avser att stegvis överta och utplåna hela nuvarande Israel. Övertagandet av östra Jerusalem blir i så fall bara ett steg på den vägen.

Ett tydligt sätt att visa, att detta anspråk på Israels utplåning milt uttryckt är obefogat, är att låta judarna behålla sin huvudstad, sitt Jerusalem, hela Jerusalem, en stad som de återerövrat i ett försvarskrig.

EU borde därför avhålla sig från att kräva östra Jerusalems överlåtelse till arabsidan. Ett sådant överlåtande ses sannolikt av många palestinska araber bara som ett steg på vägen mot Israels utplåning.

EU borde alltså inte göra några eftergifter åt arabsidan så länge inte alla betydande arabisk-palestinska organisationer entydigt och trovärdigt uttalat sig tvärtemot citaten ovan: Israel ska inte utplånas; Israel har rätt att existera! – Och dessutom slutat angripa Israel med raketer från Gaza och Libanon.

Så länge de inte gör det, så länge bör inte EU kräva någonting av Israel. För det är ”Palestina”, inte Israel, som har att ta de verkligt avgörande stegen framåt, som har att göra eftergifter.

Men tyvärr tyder ingenting på att ”Palestina” har för avsikt att gå vidare mot fred med Israel. Tyvärr tyder allting fortfarande på att den fred ”Palestina” eftersträvar, det är en fred utan Israel.

Länkar: DN, Haaretz, Världen Idag.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,