Reuters rapporterar, att USA:s utrikesminister på nytt definierat villkoren för att USA ska godta en regering i ”Palestina” där Hamas ingår:

We will not deal with nor in any way fund a Palestinian government that includes Hamas unless and until Hamas has renounced violence, recognized Israel and agrees to follow the previous obligations of the Palestinian Authority

USA kräver alltså, att Hamas ska erkänna Israel. Eftersom Hamas gång efter annan, år ut och år in, senast här, emfatiskt upprepat innehållet i dess stadga, dvs. den ståndpunkt som utgör själva kärnan i Hamas, själva organisationens syfte, som är att aldrig erkänna Israel utan att tvärtom genom angreppskrig utplåna Israel, så börjar det minst sagt bli tröttsamt att höra än den ene, än den andre antingen hävda att ”Hamas är en del av lösningen”, att Hamas skall få ”finnas med vid förhandlingsbordet”, eller till leda upprepa krav som de allra flesta, inte minst USA:s utrikesadministration, vid det här laget borde förstå att Hamas aldrig kommer att uppfylla.

För att komma vidare borde dessa fruktlösa och menlösa försök att inkludera Hamas i en fredsuppgörelse med Israel – något som alltså strider mot själva syftet med Hamas – ersättas av en fast och beslutsam strategi syftande till att exkludera Hamas från allt samröre med civiliserade stater och organisationer. Hamas måste isoleras. Organisationen måste exponeras som den antisemitiska och islamonazistiska terrororganisation den är och alltid kommer att vara.

Sedan kan fred i stället diskuteras med dem som verkligen vill ha fred – med Israel, inte utan Israel. Fast vilka skulle det vara? Begrunda denna länk och denna, och försök sedan svara om du kan.

Den Palestinska myndigheten erkänner inte Israel som judisk stat. Fatah erkänner inte Israel alls, inte heller PFLP eller PLO (om man läser dess ännu oförändrade stadga). Hisbollah gör det inte, inte Iran …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,