Jag har ofta citerat socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin, som menar just detta: Hamas är en del av lösningen.

På vilket sätt Hamas skulle bidra till denna lösning, framgår i ett rådslagsmaterial som antagits av partistyrelsen. Det är Ulf Bjereld som refererar innehållet i Tidningen Broderskap under rubriken ”För en radikal utrikespolitik”. Så är skriver han om Mellanöstern:

I det nya rådslagsmaterialet har konflikterna i Mellanöstern en central plats. Israel och palestinierna beskrivs inte som jämnstarka, utan det tydliggörs att det är Israel som i sin egenskap av ockupationsmakt och den starkare parten har det huvudsakliga ansvaret för att en fredlig och rättvis lösning kommer till stånd. Partiet markerar självinsikt om att den tidigare isoleringslinjen av Hamas varit felaktig. Hamas är en organisation vars grundvärderingar i väsentliga avseenden skiljer sig från socialdemokratins. Men det vore ett politiskt önsketänkande att tro att den israeliskpalestinska konflikten kan lösas utan att palestiniernas folkvalda företrädare får finnas med vid förhandlingsbordet.

Här finns två uppenbara och farliga tankefel. Dels påstås, att det är den starkare parten, dvs. Israel, som har huvudansvaret för att åstadkomma en fredlig och rättvis lösning.

Men varav består den ”svagare” parten? Jo, av t. ex. Hamas, PFLP och Fatah, vilka alla är organisationer som har till syfte att genom anfallskrig utplåna Israel. Det enda ansvar Israel kan ta i förhållande till detta syfte är att stå emot dem. Om en fredlig och rättvis lösning skall komma till stånd med Israel och inte, som dessa organisationer vill, utan Israel så är det knappast Israels ansvar att förmå dem att ändra uppfattning, något som de tyvärr sannolikt heller aldrig kommer att göra. Detta är det stora huvudproblemet: Vägran att erkänna Israels rätt att existera.

Alltså: Huvudansvaret för att åstadkomma fred i Mellanöstern, med ett Israel i behåll, vilar tungt på den palestinska sidan.

Dessutom: Om Israel inte hade varit den starkare parten, hade Israel inte existerat nu. Israel hade då varit utplånat för länge sedan. Då hade möjligen fred förelegat – men knappast någon rättvisa. Om Israel hade velat utplåna ”Palestina” hade man kunnat göra det för länge sedan. Men Israel söker fred med sin granne, till skillnad från grannen som söker fred utan Israel. Detta är om något ett oproportionerligt sakläge.

För det andra upprepar man alltså, att det är felaktigt att ”isolera” Hamas och att denna organisation såsom folkvald måste finnas med vid förhandlingsbordet för att konflikten ska kunna lösas.

Socialdemokraterna har uppenbarligen ännu inte läst Hamas stadga, som uttryckligen avvisar förhandlingar (artikel 13) utan tvärtom föreskriver jihad, dvs. anfallskrig, som enda sättet att nå målet, som är Israels utplåning (artikel 6). Hamas kommer därför endast att delta i förhandling som ”spel för galleriet” och då endast om man bedömer att ”spelet” bidrar till att nå detta mål: Israels utplåning.

Mot bakgrund härav finns ingen anledning att välkomna denna islamonazistiska terrororganisation som gjort sig skyldig till upprepade och långvariga krigsbrott i israel, till några ”förhandlingar”, under hänvisning till att de är ”folkvalda”. Även Hamas meningsfrände Hitler var folkvald och vi ser hur det gick när man försökte förhandla med honom.

För övrigt har socialdemokraterna fel när de påstår att Israel är en ockupationsmakt. Vilken annan stats territorium – utom möjligen Golanhöjderna – är det man ockuperar? (Golanhöjderna har Israel intagit i ett försvarskrig och dessutom annekterat, men när Jordanien ockuperade och annekterade Västbanken år 1948 i ett anfallskrig var det ingen som brydde sig.)

Slutligen kan man, och i synnerhet socialdemokraterna, erinra sig att Hamas hyllar denna princip (Artikel 7 i dess stadga):

Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna (dödar judarna), när juden gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga O Muslimer, o Abdulla, det är en jude bakom mig, kom och döda honom. Bara Gharkad-trädet kommer inte att göra det, eftersom det är ett av judarnas träd.

Om detta ”närmande” till Hamas skall bli socialdemokraternas Mellanöstern-agenda, så har man därigenom också närmat sig Durban-strategin. Den strategin gynnar vare sig Israel, ”Palestina”, fred, demokrati, frihet eller försoning. Inte är det särskilt radikalt heller. Om socialdemokraterna vore verkligt radikala skulle de kräva ett förändrat sinnelag hos alla dessa palestinska organisationer som vill utplåna Israel. Varför gör de inte det?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 svar på ”Socialdemokraterna vidhåller: Hamas är en del av lösningen”
 1. Finns det något enda trosförbund som inte är ansatt av hat mot lagen och lagens väktare?
  Nassar, kommunister, fasister, afa ifa och muslimer, kristna med höga kyrkor och låga – och alla skall dom till Jerusalem för att rapportera ut sin egen avföring över Jesus folk och församling – Vad är det frågans om?

  Nu även Sosialdemokraternas Shalin är med i Betlehem och väljer in högaktivt kriminella i högaktivt Fatha för terrorkrig undder skydd av Israelisk demokrati under sina överläggningar med förslag till att höja döds verkan mogt det folk som står som ägare till det land de ockuperar i skydd av galenskap.
  Är det svårt att fatta att Judarna har kommit hem till sitt eget.
  Vi kristna av tro kan inte förtå detta . . men musslimen som själv hävdar äganderätt till land, lokaler och luft som en gång varit muslimskt inte kan bli annat än muslimskt i all fortsättning – han vet att detta ’är religiöst ägande och därmed tidlöst – – Ett ägande som endast tillfaller dem som är lagens väktare: IsraEL…

  Vi Gojim får spela lotteri och krig för våra landområden – – Vi troende i skuggan av vårt avund.

  Men jag fick lära mej av min far att högakta Per-Albin och sosialdemokratin – – Men nu ser vi Salhin och Jämtin (när hon kommer åt) låta sej buktalas av sjejkerna som högtravande leder förslag om att döda judarna – i sitt eget hemland!!!!
  Dett är en stor skam som kräver svar på frågan: VEM som låter dylika, kriminella fantaster, lämna vårt land för att skada vårt STABILA Anseende utomlands ??? Moraliskt kapsejsade personer – oavsett hög plitisk grad, borde inte få åka omkring och sprida skam över Sverige. Pe…..

 2. Jag börjar ana att Israel snart är lösningen för vårt västerland som ”genom tro 200o år” tappat det mesta av religiös grundkunskap.
  Rel är ett samhälles operativsystem och nycklarna till vårt (öppna) OS finns troligtvis i Kapernaums synagoga – eller längre bak.
  Om man nu får använda sådant våldsammt hoppdrag för att hålla en text inom sin mgn?

  På dessa marker får vi åtminstonde använda försiktighetsprincipen för att inte hamna i blodiga uppgöelser, vettlösa förbannnelser eller ruska på huvudena åt alla de andra efter ett ev möte.

  Vi Kristna trosberoenden har i alla fall 2000 års troserfarenhet varifrån vi kan känna igen det mesta i de yngre trosförbunden efter oss. Samhällen som använder tro tycks ha samma utvecklingsfaser. Våra 1200-tal ser lika dana ut – i stort sett. Men med andra ord och gester. Om antalet offer är ungefär i antal också? Det får vi vänta svar på tills vetenskapen fattar intresse för dyl frågeställningar.

  Men att ”alla” trosförbund tycks hysa motvilja mot dem som använder lagen som media mellan sej och suveränen, det torde väl stå klart för vem som helst att lätt som plätt kunna konstastera.
  Tro och lagen, två olika media med därav olika budskap?? Här börjar det bli spännande mina trosvänner….

Kommentarer är stängda.