Vänstervinden blåser iskall över Greta: Nyss menade hon att världsledarna ska ställas upp mot avrättningsväggen

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, december 15, 2019 - Save & Share - One Comment

Hinrichtungswand, AuschwitzEller ”Hinrichtungswand” som det hette i Auschwitz Stammlager. Se foto till höger.

Detta uttalande har Thunberg visserligen sedermera bett om ursäkt för, men uttalandet ligger annars helt i linje med hennes totalitära agenda, som även liknar islamismens agenda på så sätt att de som vägrar underkasta sig ska dö. I båda fallen.

Att denna hennes totalitära agenda också är en vänster-agenda framstår som alltmer klart. Läs bara här vad Erica Bjerström skriver:

Greta Thunberg sa att ”folket” är de enda som inger hopp, men folket är inte en homogen grupp som står enade mot politikerna, då skulle klimatfrågan vara löst. I sitt tal om folket mot de styrande så låter hon snarare som en populistisk vänsterpolitiker. I en debattartikel innan Madridmötet, på sajten ”Project Syndicate” skriver hon bland annat att klimatkrisen skall skyllas på koloniala, rasistiska och patriarkala krafter.

Så här skrev Thunberg (nåja, jag tror förresten att hon knappast skrev det, men möjligen underskrev) nämligen på ”Project Syndicate”:

After all, the climate crisis is not just about the environment. It is a crisis of human rights, of justice, and of political will. Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled it. We need to dismantle them all. Our political leaders can no longer shirk their responsibilities.

Om inte detta är en vänsterpopulistisk agenda så vet jag inte hur en sådan annars skulle se ut.

Som grädde på moset kommer också detta hot om våld: ”We need to dismantle them all”, till synes med vilka medel som helst. För om de politiska ledarna ”shirk”, dvs. undandrar sig sitt ansvar, så bör de tydligen bli ”ställda mot väggen”. Vad nu det kan betyda. Vad det betydde i Auschwitz framgår som sagt av fotot ovan till höger.

Greta nämner för övrigt inte ordet ”demokrati” en enda gång i detta inlägg. Märkligt nog – eller kanske inte …

I detta sammanfattningsvis ganska odemokratiska och illiberala sammanhang kan jag inte underlåta att igen påtala att Greta vill att vi ska få panik. Hon har kanske tonat ned detta på senare tid. Men enligt min mening är det att hon uppenbart agerar i detta syfte ett av rekvisiten för terroristbrott. Så här står det i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott:

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Enligt Wikipedia definieras ”panik” enligt följande: ”Panik är plötsligt uppkomna, exhalterade känsloreaktioner och beteenden på en plötslig, skräckfylld situation, till exempel dödshot eller en katastrof, orsaker till rädsla”. Enligt Synonymer.se är ”fruktan” en synonym till ”rädsla”.

Motsättningsvis till tredje paragrafen i lagen om straff för terroristbrott är det ännu inte straffbelagt att injaga allvarlig fruktan i befolkningen enbart genom att i tal och skrift uttala önskan att vi ska få panik. Att detta ändå är Gretas syfte har hon ju tydligt klargjort. Och att hon i tal och skrift verkar i detta syfte är väl också alldeles klart.

Punkten 1 i ovanstående lagrum synes mig därför vara uppfyllt. Och genom hotet att ”ställa” demokratiskt valda ledare ”mot (avrättnings?)väggen” har hon även uppfyllt punkten 2. Sedan kan ju var och en fundera på om Gretas agerande gör att hon också uppfyller punkten 3. Hon nämner som sagt ingen gång ordet ”demokrati” i sitt inlägg i Project Syndicate

Att en sådan figur som Greta kan utnämnas till Person of the year av Time är, mot bakgrund inte minst av ovanstående, närmast skandalartat. Time tyckte dock en gång att även Adolf Hitler och Josef Stalin hade förtjänat denna ”utmärkelse”. Men eftersom samtliga dessa fyra tycks vara samma totalitära antidemokratiska andas barn, är det kanske inte så konstigt …

Det blir då alltmer viktigt att vi som står upp för den judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen just står upp för just denna civilisation genom att ta avstånd från Greta och hennes totalitära och anti-demokratiska anhang.

Länk till en min tidigare bloggning …

Tillägg 2019-12-17: Att Greta antagligen är just den totalitära anti-demokratiska andans barn som jag redovisat ovan, illustreras av följande nidbild/film. Islamismen är också den andans barn. Jag påstår inte att alla muslimer är islamister, men dem som är det är otvetydigt också anti-demokrater. Jag påstår inte heller att Greta är islamist, men hon tycks inte ha så värst mycket till övers för den västerländska demokratin i alla fall – om hon ens vet vad det är.

Posted in Demokrati, Frihet, Islamismen, Klimat, Liberalism, Miljö, rättssäkerhet • Tags: , , , , , , , , , , , , , , Top Of Page

One Response to “Vänstervinden blåser iskall över Greta: Nyss menade hon att världsledarna ska ställas upp mot avrättningsväggen”

Comment from Erok
Time 15 december 2019 at 23:42

Greta är ett barn, som har adhd. Din artikel är direkt osmaklig. Tänk om. Be om Ursäkt! Omformulera!

Write a comment