Mina inlägg här är ganska fåtaliga för tillfället, men de är ju då i gengäld så mycket bättre! Det händer så mycket konstigt i världen så man blir alldeles överväldigad. Att kommentera allt som är värt att kommentera, och dessutom komma med egna idéer, skulle kräva mer än ett heltidsjobb, och jag har ju redan ett annat heltidsjobb. Så det blir lite styckevis och delt. Beklagar!

Här kommer i alla fall några av mina tankar för dagen, detta apropå skolflickan Greta, foto t.h., som häpnadsväckande nog av en svensk-kyrklig församling kallats ”Klimat-Jesus”, av Börje Salming ansetts böra bli statsminister och dessutom nominerats till Nobels fredspris! Såpass.

Till en början kan man ju då konstatera att Greta Thunbergs rektor verkar tycka det är OK att hon skolstrejkar, enligt vad man kan läsa här. Att skolka är annars förbjudet, skolplikt föreligger, men för Greta tycks andra regler gälla. Hon har dessutom av Expressen utsetts till ”årets kvinna”, trots att hon som mest väl ännu är en flicka. Samtidigt anses i vissa kretsar vuxna afghanska män vara ”pojkar”, se bild t. v. Häpnadsväckande, som sagt …

Det klimatofobiska argumentet går ut på att människans utsläpp av koldioxid leder till en sådan enorm global uppvärmning att jordens undergång är nära. Bilden nedan t.v. indikerar dock att koldioxiden bara har en procents påverkan på uppvärmningen/avkylningen. Och människans påverkan på denna koldioxid borde ju rimligen vara ännu mindre. Jag har ingen källa på dessa uppgifter utom länkarna nedan, som dock stödjer uppgifterna i bilden.

Hur klimatsmart är då Greta och hennes månghövdade klimatofobiska – och för den delen också misantropiska – efterföljare, när de gör gällande att människan är upphovet till all denna onda koldioxid-uppvärmning (som kanske inte alls är av ondo förresten)?

Jag är i likhet med Greta ingen naturvetare. Många andra som inte heller är naturvetare har dock sin uppfattning klar: Greta är detta till trots väldans klimatsmart. För när 91 osorterade ”forskare” uttalar sig i Aftonbladet, ja då är väl saken klar. Visserligen verkar ingen vara klimatspecialist och därmed inte särskilt klimatsmart, men det tycks inte ha någon betydelse. För om inte detta räcker så kanske ytterligare 270(!) verkliga (?) ”klimatforskare” klargör saken?

Jag är tyvärr benägen att tro att flera av dessa 270 personer fått ”an offer you can’t refuse”. Dvs. ”Skriv på annars är din vidare karriär slut”. För det finns annars många starka röster som talar för att de har fel.

Mot detta står nämligen 20 ”toppforskare i unikt upprop” från år 2008. Ytterligare kritiska synpunkter framförs här till USAs senat av mer än etthundra verkliga klimatforskare år 2007. Ett citat: ”Significant new peer-reviewed research has cast even more doubt on the hypothesis of dangerous human-caused global warming”. Det var ett tag sedan som de sade detta, visst. Och deras karriärer har nog i de flesta fall numera avslutats, om inte annat genom emeritering. Fast det hindrar väl inte att de kanske har rätt?

Nå, om det nu finns en sådan stark ”peer-reviewed” faktabaserad opposition mot den nuvarande känslobaserade klimatofobin: varför ges då denna faktabaserade opposition inget som helst utrymme i gammelmedias rapportering kring detta?

Verkligheten är nämligen som den är oavsett vad vi tycker om den. Oavsett om vi är rädd för den eller ej. Och av denna faktabaserade oppositions rapportering att döma, finns ingen som helst anledning till oro/rädsla. Men om detta rapporteras dock inte alls som sagt.

Varför ges då Gretas känslobaserade paniska rädsla sådant stort utrymme? Varför detta ”barnkorståg” mot en kanske helt inbillad fiende?

Ja, jag kan ha fel, men en orsak kan vara att de totalitära krafterna här ser ännu en chans att få kontroll över vårt tänkande. Verklig kommunism och nazism har misslyckats, det är nog de flesta överens om. Islamismen har dock ännu inte besegrats. Bara för några dagar sedan sköts raketer mot Israel från Gaza till exempel.

Men när de totalitära och antidemokratiska krafterna inte längre ser någon större möjlighet till framgång, vare sig genom krig eller genom politik, ja, då får de väl söka framgång genom ”miljön”. Genom att göra oss alla så rädda, så fyllda av ”panik” inför påstådda av människan skapade ”hot”, att vi blir beredda att underkasta oss dem som påstår sig veta vårt bästa.

Det verkar tyvärr till och med finnas en del som är beredda att avskaffa demokratin för att uppnå dessa totalitära mål. Miljöpartisten och tidigare TV-meteorologen Pär Holmgren sade till exempel att han ”skulle snabbt avskaffa alla val”. I dagens Svenska Dagbladet diskuterar Maria Ludvigsson ytterligare dessa totalitära tendenser utifrån norska antidemokratiska tongångar. Hennes slutsats är:

Den totalitära ton som under stundom hörs från delar av miljörörelsen är motbjudande och raka motsatsen till vad de unga demonstranterna förtjänar som svar från vuxenvärlden.

Hon har rätt!

Jag kan vidare bara hänvisa till general Pattons råd: ”Never take counsel of your fears”. I synnerhet inte om de är ogrundade, som de tycks vara i detta fall.

Om vi vill försvara demokratin och även vara klimatsmarta, måste vi, dels inte hamna i panik, dels försöka låta vårt handlande och tänkande vara mera fakta- än känslobaserat. Gretas känslobaserade miljöpanik, klimatofobi, misantropi och misstänkt antidemokratiska hållning, är alltså inget för den som, i likhet med mig, anser att det är verkligheten och inte vad vi tycker om den som ska fälla utslaget.

Greta sade nyligen att hon har gjort sin hemläxa till skillnad från många andra. Men nej Greta, det tror jag inte du har. Du måste nog läsa på mycket mer. Och möjligen uppsöka någon BUP-mottagning så att du kan få bot för dina av allt att döma obefogade panik-känslor. Detta sagt i all välmening.

Slutligen en bild som väl i någon mån anknyter till det ovan sagda:

2 svar på ”För att vara klimatsmart måste man nog ha ganska mycket mera is i magen än Greta och hennes klimatofobiska efterföljare”
  1. Är jag helt ute och cyklar om jag vill minnas att allt detta som Greta står och säger. Egentligen är dikterat av vänner till hennes rika föräldrar. Och kan anses som en typ av lobbying. Tror ju inte att hon själv ligger bakom allt. Inskaffning av information upplägget mm, och har fixat med de ej så miljövänliga resor till olika evenemang världen över.
    Möjlighet till tåg och buss, har funnits ändå flyget hon till Europa och tillbaka.

Kommentarer är stängda.