Det är onekligen en intressant fråga i dessa dagar, eller hur!

Sverigedemokraternas Björn Söder, foto t.h., tillika andre vice talman i Sveriges Riksdag, har för sin del kanske inte svarat på frågan, men ändå gett sin syn på saken. För detta har han fått utstå såväl spott som spe, såväl i Sveriges Riksdag, som annorstädes. Närhelst en Sverigedemokrat uttalar sig så reser sig nämligen hela gammelmedia”eliten” och alla de politiskt korrekta som en man för att vederlägga, stämpla och svartmåla.

Inte alltid med helt vällyckade resultat.

Exempel: I Riksdagen har flera riksdagsmän på olika sätt förnedrat sig själva genom att tilltala Björn Söder i sin egenskap av tjänstgörande talman och därmed Rikets näst efter Konungen högste företrädare på ett sätt som också förnedrar Riksdagen. Inte minst gäller det Rossana Dinamarca (V), foto t.v., som uttalade att Björn Söder ”inte är min talman”. Ytterligare uttalanden i samma demokratiföraktande anda har gjorts av Jan Lindholm (MP), Karin Rågsjö (V) och Pernilla Stålhammar (MP).

Till Rossana Dinamarca kan man då bara säga att om hon inte kan respektera den demokratiska ordning enligt vilken Björn Söder utsetts till vice talman, så bör hon lämna Sveriges Riksdag.

Sveriges Riksdag är Rikets högsta myndighet. Den förtjänar respekt, liksom dess ledare och talmän, detta oavsett om de heter Björn Söder eller något annat.

Åter till huvudsaken:

Hermann Göring påstås ha uttalat följande: ”Wer ein Jude ist, bestimme ich”. Dvs: Det är jag som bestämmer vem som är jude. Uttalandet har även tillskrivits den av Adolf Hitler i Mein Kampf hyllade borgmästaren i Wien Karl Lueger.

Men det är nog inte vare sig Björn Söder eller Hermann Göring som har avgörande inflytande på att bestämma vem som är svensk.

Sveriges Riksdag, som nog inte heller har ett avgörande men dock ganska stort inflytande, ansåg sig dock för en tid sedan – år 1992 närmare bestämt – kunna definiera vem som är same, som det heter på samiska, eller lapp som det väl fortfarande heter på svenska. Det finns nämligen en sametingslag, antagen just år 1992, som du kan finna här.

I denna lag kan man då läsa följande:

2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.
Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att föräldern inte skall vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern inte är same. Lag (2006:803).

Såpass. Riksdagen har alltså infört en definition på vem som är same/lapp. I strikt mening visserligen bara tillämplig för rösträtt till sametinget, men ändå.

Det vore då väldigt spännande om Riksdagen på motsvarande sätt vänligen kunde bestämma definitionen på Sveriges fyra andra ”nationella minoriteter”, nämligen sverigefinnar, judar, romer (som på svenska kallas zigenare) och tornedalingar.

Ännu mera spännande vore det om Riksdagen kunde bestämma definitionen på majoritetsbefolkningen, nämligen på vem som är svensk! I vissa högljudda kretsar tycks det vara tillräckligt att man en gång beträtt Sveriges territorium, för att anses som svensk. Det verkar lite långsökt dock, enligt min ringa mening.

Men om man följer Sveriges Riksdags definition på vem som skall anses vara lapp – nu pratar jag svenska, inte samiska – borde definitionen på vem som skall anses vara svensk bli följande:

Med svensk avses … den som anser sig vara svensk och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft svenska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft svenska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sveriges Riksdag.
Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att föräldern inte skall vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern inte är svensk.

Byt ut ordet ”svensk” mot jude, zigenare, sverigefinne eller tornedaling och språket ”svenska” mot ditt språk och kolla om du som tillhör någon av dessa erkända minoriteter tycker att det som gäller lappar även gäller för dig.

Och du som enligt denna definition är svensk, vad tycker du?

Inte minst intressant är denna fråga: Vad tycker du som enligt denna definition inte vare sig är lapp, jude, zigenare, sverigefinne, tornedaling eller svensk? Men som ändå bor i Sverige. Vad är du?

Och för att anknyta till detta inläggs rubrik: Vem bestämmer? Sveriges Riksdag har gjort det i lapparnas/samernas fall. Men vem bestämmer om oss andra då?

Knappast är det Rossana Dinamarca och hennes demokratiföraktande gelikar i vart fall!

6 svar på ”Vem bestämmer vem som är svensk?”
  1. Jag önskar få ett svar av någon som vet.
    Vad är en som är född i Ungern med rötter som serber, kroater, ungrare, tyskar och judar, och vem vet vad mer, och bor i Sverige sen mer än 36 år, betalade sina skatter i Sverige under den tiden, har sina barn och barnbarn födda i Sverige.
    Vad är den personen för något? En Ungrare? En Serb? En kroat? En tysk? En jude? eller kanske, KANSKE (!) en svensk trots allt?

    Jag är genuint nyfiken på er åsikt. Säg det som ni tycker, no hard feelings, jag lovar!!!

  2. Jag är född i Sverige av svenska (mycket svenska…) föräldrar och flyttade till Israel för 17 år sedan. Efter 7 år (icke judinna) blev jag israelisk medborgare. Trots detta känns det inte helt rätt att jag kallar mej israel utan jag brukar säga att jag är en svenska bosatt i Israel. Det är för mycket jag inte har i ryggmärgen, inte minst på kulturområdet, för att jag helt ska kunna identifiera mej som israel. Detta är på intet sätt ett problem utan mera en tillgång. Mina svenska rötter finns kvar medan jag sakta men säkert skapar nya i Israel. Dubbel uppsättning rötter – dubbel glädje!

  3. Väldigt bra skrivet! Det var så att jag smålog för mig själv. Om det är så att minoriteter tillerkänns särskilda rättigheter, så uppkommer en diskrimineringsaspekt. Något som har diskuterats läng och intensivt. Går man vidare så har ju massor av stater bildats med hänvisning till ”self-determination of peoples”. Uppenbarligen finns olika folkslag rättsligt sett. Söders tal om ”nationer” är därför inte fel. Varför hetsa upp sig? Problematiken finns ju!

  4. Själv kommer jag från Jämtland, Gäddedetrakterna. Har massor med sameblod i kroppen och känner mig inte kränkt av Söder.

Kommentarer är stängda.