Så här i nyårstider kan det vara dags att förnya vårt löfte att stå upp för försvaret av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.

Det finns tyvärr många krafter som är aktiva för att, bland annat genom angreppskrig, utplåna just denna judisk-kristna civilisation. Att göra vad man kan för att stå detta onda emot borde vara en hederssak för var och en som värdesätter denna civilisation, dess judisk-kristna etik, dess demokrati, dess frihet.

PLO, Fatah, Iran, ISIS, Hamas, Hisbollah, Muslimska Brödraskapet, PFLP, Hisb-ut Tahrir, m. fl. är entiteter som gör vad man kan för att just utplåna denna civilisation. I Israel såväl som annorstädes.

Under det gångna året 2014 har vi dessutom tyvärr sett många tecken på att flera svenska politiker och riksdagspartier i icke ringa utsträckning inte gör vad man kan för att stå detta onda emot, inte står upp för försvaret av denna vår civilisation. Tvärtom stöder man också denna vår civilisations dödgrävare. Dem som vill förmå alla oss till underkastelse under den islamiska lagen shari’a – eller också skära halsen av oss i den mån vi inte vill underkasta oss. Dem som jag nyss redogjort för.

Exemplen på detta är legio i Syrien. Många islamister som bor i Sverige har rest dit för att skära halsen av bland annat kristna som inte vill underkasta sig, eller tom. enbart för att de är kristna! Utan svensk åtgärd!

Ett annat flagrant exempel på detta icke-stöd för den västerländska civilisationen var när Löfven-regimen erkände den antisemitiska terrorentiteten ”Palestina” som stat. En entitet i vilken samtliga tongivande krafter har som syfte att utplåna den judiska staten Israel, den stat som länge har stått i frontlinjen för att göra motstånd mot de onda krafter som vill utplåna den judisk-kristna civilisationen. – Såsom alltså de tongivande krafterna i ”Palestina”. Läs t. ex. här (PMW) och här (Gatestone Institute).

Det enda svenska riksdagsparti som verkligen stått upp mot detta onda är faktiskt Sverigedemokraterna. Det enda svenska riksdagsparti som vill avbryta det svenska ”biståndet” till antisemiterna i ”Palestina” är nämligen just Sverigedemokraterna!

Men samtidigt som sossarna, representerade av statsminister Löfven och av finansminister Magdalena Andersson, grundlöst kallar Sverigedemokraterna för ”nyfascister”, har man inget problem med att överösa islamonazisterna i ”Palestina” med ekonomiskt ”bistånd”! Partiet Fatah (”segern”), som utan minsta tvekan avser att utplåna Israel, kallas tom. av de svenska socialdemokraterna för deras ”kära systerparti”!

Inget riksdagsparti i Sverige har ännu visat att man verkligen vill stå detta onda emot – utom då Sverigedemokraterna.

Tvärtom vill alla andra riksdagspartier i Sverige stå just Sverigedemokraterna emot! Sossarna är tom. beredda att svika löften: Löfven när han dels sade att han skulle avgå om han inte fick igenom sin budget, dels när han sade att han skulle utlysa nyval. Det blev det inget av i något av fallen! Allt som för närvarande är viktigt tycks alltså vara följande: Svika löften det går an, blott det enda parti som verkligen tar ställning för Israel och för försvaret av den judisk-kristna västerländska civilisationen, tillika Sveriges tredje största parti, kan marginaliseras!

Dessa partier tycks dessutom vara beredda att åsidosätta demokratin och i förlängningen ändra Riksdagsordningen i syfte att utestänga det enda parti som i egentlig mening just nu kan sägas vara ett oppositionsparti och som kanske i egentlig mening är det enda riksdagsparti som står upp för försvaret av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Tillika Sveriges tredje största parti. Hur demokratiskt är det?

Det uppstår därför i mitt stilla sinne en misstanke att alla andra svenska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna faktiskt inte avser att stå upp för försvaret av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.

Katastrof i så fall!

Rätta mig om jag har fel!

Länkar: Henrik Arnstad i DN, som kallar allt han inte gillar för ”fascism”; Här får han i samma tidning mothugg av Leo Kramár; Göran Adamson skriver i SvD att SD inte kan betecknas som nyfascistiskt.

6 svar på ”Till försvaret av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen”
 1. Tack för länken, Dag! En sådan här översikt hade jag också tänkt göra någon gång. Men du gjorde det!

  Ett eventuellt tillägg dock apropå centerpartiet: Var inte akademiledamoten P.O. Sundman också en gång en kort tid en del av det bruna anhanget? Läs här under ”kontrovers”: http://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Olof_Sundman

  Men allt detta tycks inte betyda någonting i PK-kretsar, om man inte tillhör Sverigedemokraterna förstås. Då är man fredlös. Hur demokratiskt är det?

 2. Visst är det komplext, Danny. Jag försöker dock vara lite provokativ och ställa saker och ting lite på sin spets. Det finns förvisso goda inslag i andra riksdagspartier, men faktum är att det endast är Sverigedemokraterna som vill avbryta det ekonomiska biståndet till ”Palestina”. – Jag har inte Huntingtons bok framför mig just nu, men jag tror inte ideologierna håller på att bytas ut av religioner. Den judisk-kristna etiken ligger till grund för åtminstone en västerländsk ideologi: klassisk liberalism. Och islamismen är också en politisk ideologi som grundar sig i religionen islam. Det hela är alltför sammanvävt för att kunna bytas ut/isoleras från vartannat. – Apropå det Westfaliska systemet läser jag just nu Henry Kissingers senaste bok ”World Order”, där han gör den intressanta iakttagelsen att just islamismen inte accepterar detta system med separata stater vars självständighet respekteras av de andra staterna. Den enda stat som islamismen accepterar är det världsomspännande kalifatet. Just i detta faktum kan man nog söka svaret på varför islamisterna vill utplåna Israel t. ex. Och Sverige med för den delen. Samma tendens går också att finna i Irans konstitution.

 3. Hej Lennart.
  Du skriver om din ”misstanke att alla andra svenska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna faktiskt inte avser att stå upp för försvaret av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.” Som misstanke förefaller den mig vara ogrundad då dessa partier ser sig hårt bundna till De mänskliga rättigheterna vilka har sina ursprung i den judisk-kristna traditionen. Den demokratiska liberala civilisationen är också starkt förknippad med den luterska/calvinistiska traditionens som är upphov kapitalism.

  Tror därför att en mer komplex analys vore att föredra men jag har inte sett någon som har gjort någon mer komplett sådan. Själv funderar också jag över ämnet. Vi tycks internationellt se ett större motstånd mot den liberala demokratiska modellen. Vi kanske ska hålla i minnet Huntington, som skrev följande om ”clash of civilisations”.

  ”As the world moves out of its Western phase, the ideologies which typified
  late Western civilization decline, and their place is taken by religions and
  other culturally based forms of identity and commitment. The Westphalian
  separation of religion and international politics, an idiosyncratic product
  of Western civilization, is coming to an end, and religion, as Edward
  Mortimer suggests is ‘increasingly likely to intrude into international affairs’.
  The intracivilizational clash of political ideas spawned by the West is being
  supplanted by an intercivilizational clash of culture and religion.”

  Som sagt, enligt min mening återstår en slutlig analys. Inte minst eftersom vi inte kan vara säkra på vilken religons-kultur som kommer att vara framgångsrik framgent. Alla gissar i en för sakfrågans komplexitet allt för övertygande retorik.

 4. Analysen i texten ovan är outstandig och oomkullrunkelig. Tack Lennart!

  Lennart

  Stefan Löfven (S) och Alliansen med Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD) och Anna Kinberg Batra (M) är ingenting annat än en samling hycklare. De menar att Sveriges tredje största parti är brunfärgat och nyfascistiskt. Dessa hycklande partiledare tycks tro att det svenska folket är ovetande om att deras smutsiga brunfärgade historia stinker vida värre än SD:s historia.
  Decemberöverenskommelsen kommer alldeles säkert inte att hålla till 2022. Knappast heller till 2018. Inom något eller halvtannat år kommer Överenskommelsen att krascha. Varför? Svar: Demokratins kraft är starkare än de totalitära krafterna.

  Läs om de hycklande bruna partierna utifrån Robstens långa text
  http://mxp2.se/2014/december/bruna-rotter-hos-s-och-alliansen-2.html

Kommentarer är stängda.