Archives by Tag 'världsherravälde'

Mohamed Omar: Ingen står emot islam

By Sapere Aude! - Last updated: torsdag, april 30, 2009

Tidningen Dagen har intervjuat islamisten Mohamed Omar. Läs även här. Bland mycket annat struntprat från Mohamed Omar, som jag även delvis redogjort för här, finner man i dessa båda artiklar också påståendet att ”ingen står emot islam”. Visst, eftersom islamismen söker världsherravälde genom allas frivilliga eller – sannolikare – genom våld framtvingade underkastelse under den […]

Hamas och det Muslimska Brödraskapet

By Sapere Aude - Last updated: torsdag, februari 12, 2009

Hamas säger i sin stadga att man anser sig vara det Muslimska brödraskapets gren i Palestina. Här är en film om detta. Här finns vad som framstår som Brödraskapets hemsida. Och vad hittar vi väl där? Jo där står att man syftar till följande: ”Mastering the world with Islam”. På svenska: Att behärska världen genom […]

London calling to the faraway towns …

By Sapere Aude - Last updated: lördag, december 6, 2008

Men budskapet? Titta bara på dessa bilder, vilken ödmjukhet och lojalitet som vissa – sannolika – medborgare i ett av Europas hjärtområden visar mot just – Europa, samt även världen och judarna. Ingen alls! Det skall utrotas, massakreras, slaktas och halshuggas. Europa är ”en cancer”. Man frågar sig varför dessa människor alls befinner sig i […]

Seyyid Qutb och islamismen, andra delen

By Sapere Aude - Last updated: fredag, november 21, 2008

Låt mig i denna andra bloggning i ämnet nu citera vad Qutb anser att Shari’a är. Så här skriver han: Shari’a omfattar de islamiska trossatserna och uppfattningarna och deras implikationer med avseende på Guds attribut, livets natur, vad som är uppenbart och vad som är fördolt i det, människans natur och sambanden mellan dessa. På […]

Hamas och världsherraväldet

By Sapere Aude - Last updated: måndag, april 14, 2008

Jerusalem Post har på nätet idag en artikel om vad islam enligt en viss Hamas-uttolkare eftersträvar. Enligt dennes förmenande tycks målet vara inget mindre än världsherravälde. Och vad mera är: detta herravälde skall uppnås genom ”militär erövring” – av Rom ”korsfararnas huvudstad som har förklarat sin fientlighet mot islam och som har planterat apornas och […]

Från väckelse till världsherravälde

By Sapere Aude - Last updated: onsdag, mars 19, 2008

Professor em. i islamologi Jan Hjärpe har en ”kommentar” i dagens SvD. Han jämför på ett besynnerligt sätt 1800-talets väckelserörelse i Sverige med ”de islamistiska rörelserna i det tidiga 2000-talet”. Som exempel på en exponent för de senare tar han Seyyid Qutb i vilken vi har ”en parallell till de svenska väckelserörelsernas åtskillnad mellan maktens […]