Jerusalem Post har på nätet idag en artikel om vad islam enligt en viss Hamas-uttolkare eftersträvar. Enligt dennes förmenande tycks målet vara inget mindre än världsherravälde. Och vad mera är: detta herravälde skall uppnås genom ”militär erövring” – av Rom ”korsfararnas huvudstad som har förklarat sin fientlighet mot islam och som har planterat apornas och svinens bröder i Palestina i avsikt att förhindra islams återuppväckande”; dessutom av hela Europa och Amerika och ”till och med” Östeuropa.

Islam må vara en fredlig religion; islamismen är tydligen inte någon fredlig ideologi – åtminstone inte enligt denne Hamas-man. Se själv här vad han säger.