Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

juni 2021
M T O T F L S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Den svenska statsledningens besök i Iran är ytterligare bevis för dess antisemitism

Jag har hittat några bilder på nätet apropå statsledningens Iran-besök – och vissa därmed sammanhängande problem.

Först kan vi betrakta den anmärkningsvärda skillnaden mellan vad den svenska handelsministern Ann Linde och den brittiska premiärministern Theresa May anser vara lämplig klädsel när man träffar Irans ”president”. May: Normala västerländska kläder. Linde: Islamisk klädedräkt. En möjlig tolkning: Linde visar tecken på underkastelse under islamismen. May gör det inte.*

Sedan var det ju enligt bildtexten nedan fråga om Löfvens – och Rouhanis – ”värdegrund”. Löfven skulle aldrig i likhet med moderaterna vilja tala med Sverigedemokraterna för det strider mot hans värdegrund. Men han vill tala och har bevisligen utan problem talat med såväl Irans islamonazistiska statslednings ”president” som dess ”Führer”. Man undrar vad Löfven och Rouhani har för gemensam ”värdegrund”. Antisemitism?

Alltså:

Enligt Löfven går det inte enligt bilden nedan att samarbeta med Sverigedemokraterna, för detta parti har ”rötter i nazismen”. Men det ”palestinska” partiet Fatah vars islamonazistiska ideologi inte bara har direkta ”rötter” i den tyska nazismen under det ”tredje riket” utan bevisligen alltjämt är ett nazistiskt parti, ja det partiet är Socialdemokraternas ”kära systerparti”! Det partiet delar man tydligen värdegrund med. Det partiet går det att samarbeta och samtala med!

Till skillnad från Socialdemokraterna – och övriga riksdagspartier – vill Sverigedemokraterna ovillkorligen avbryta allt svenskt bistånd till nazisterna och islamonazisterna i ”Palestina”. Sveriges nuvarande statsledning erkänner tvärtom den antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat och understöder den ekonomiskt med miljarder av svenska skattebetalares pengar. Dessutom besöker och berömmer man den antisemitiska iranska statsledningen!

Allt detta – och mera därtill – utgör som jag ser det ytterligare övertygande bevis för att den svenska nuvarande statsledningen är en antisemitisk statsledning.

* Tillägg 2017-02-13: Mays klädsel kan nog förklaras av att hon och Rouhani möttes i New York i ett land som ännu ej behärskas av islamismen. Hur Lindes klädsel ska förklaras är dock ännu ganska oklart.

Stefan Löfven tycks stödja den iranska regimens angrepp på Israel

En del tyder på det, åtminstone enligt vad den iranska nyhets- eller kanske snarare propagandabyrån IRNA rapporterar idag:

Speaking during a meeting with a top-ranking Swedish delegation in Tehran today, the president said that Zionist acts are one of the root causes of insecurity and tension in the Middle East region.

The Swedish prime minister also welcomed an initiative by Iran, Russia and Turkey bringing about ceasefire in Syria saying all the countries are expected to help the peace process in the war-hit country.

’Sweden regards Iran as a main regional player and expects it will continue with its stabilizing role in the region,’ Lofven said.

Löfven – och därmed den svenska nuvarande antisemitiska statsledningen – tycks alltså närmast som svar på Rouhanis angrepp på Israel och de ”sionistiska handlingarna”, något som Rouhani anser vara ”en av rotorsakerna till osäkerheten och spänningarna i Mellanöstern”, uttala att han förväntar sig att Iran ”ska fortsätta sin stabiliserande roll i regionen”. Även om det framställs som att Löfven uttalar sig om Irans roll i Syrien – en roll som måste ifrågasättas – så tycks han ändå inte invända mot Rouhanis beskrivning av Israel som den destabiliserande parten. För han anser ju att det är Iran som är den stabiliserande parten.

Löfven har i och med detta en hel del att förklara. För som vi vet anser ju Irans antisemitiska statsledning att Israel ska utplånas. En inte orimlig tolkning av Löfvens uttalande är att han önskar att Iran genom att utplåna Israel ”ska fortsätta sin stabiliserande roll i regionen”. Dvs. att Löfven anser att det är först genom Israels utplånande som stabilitet uppnås i Mellanöstern.

Här är ett foto till från idag, när företrädare för den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen undertecknar avtal med den iranska antisemitiska statsledningen. Kanske inte någon direkt motsvarighet till Molotov-Ribbentrop-pakten vilken syftade till att utplåna Polen. Men vem vet? När antisemiter ingår avtal har vi sionister i vart fall anledning att iaktta förhöjd vaksamhet.

Löfven har till och med haft det dåliga omdömet att besöka Irans ”högste ledare”, dvs. ”Führer”, Khamenei:


Källa.

Länk: Mitt inlägg från igår om statsledningens besök i Iran.

Stefan tänker statsman bli, resa till Rouhani …

… med sitt islamistparti(S) …” osv. Fullfölj gärna mitt excellenta poem.* Svårt kanske, eftersom det inte är så mycket som rimmar på Rouhani.

Och i sin egenskap av Irans ”president” rimmar Hassan Rouhani själv också mycket illa med allt som kan anses som utslag av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Tvärtom är han entydigt en företrädare för dess direkta motsats, för dess entydiga fiende. Nämligen den iranska nuvarande regimen. För islamismen. För islamonazismen. För alla dem som faktiskt vill utplåna denna vår västerländska civilisation.

Alla dessa fakta har Sveriges nuvarande antisemitiska och tydligen även pro-islamistiska – och faktaresistenta – statsledning beslutat sig för att helt och hållet ignorera!

För statsminister Stefan Löfven är i skrivande stund antagligen på väg just till – Iran! Det framgår här. Bland annat sägs i detta pressmeddelande från ”regeringen” följande: ”Goda kontakter är särskilt viktigt nu när Sverige har tagit plats i FN:s säkerhetsråd.”

Nej, så är det inte alls. Om Sverige hade haft en regering som verkligen lagt sig vinn om att försvara den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen, så skulle denna svenska regering funnit det ”särskilt viktigt” att definitivt inte ha ”goda kontakter” med islamonazisterna i den iranska statsledningen. En svensk regering som verkligen haft ambitionen att försvara den västerländska civilisationen, hade i stället lagt sig vinn om att bekämpa denna statsledning. Till gagn för såväl Irans, Israels, Sveriges och hela västerlandets folk.

En statsminister i en sådan svensk regering hade definitivt inte åkt för att besöka denna vidriga islamistiska och islamonazistiska iranska regim. Fast tyvärr gör nu ändå Stefan Löfven just detta.

Vidrigt!

Nå! Organisationen United Against Nuclear Iran, UANI, har idag publicerat följande uttalande i tidningen Dagens Nyheter:

Rubriken lyder: ”Statsminister Löfven: När du är i Teheran, Prioritera mänskliga rättigheter högre än kortsiktiga affärsöverenskommelser”.

Det borde man verkligen kunna skriva under på rakt av. Men om man läser i SvD vad företrädare för ”Business Swedenskriver, så behöver svenska företag öka närvaron i Iran!

Men nej, så är det inte alls! Svenska företag bör tvärtom helt och hållet bojkotta varje som helst samarbete med den islamistiska nazistaten Iran som avser att utplåna den judiska staten Israel – och dessutom hela den judisk-kristna västerländska civilisationen.

Jag beklagar att västerlandet inte kan förmå sig till att bekämpa den islamism och islamonazism som för närvarande drabbar Irans nog till största delen helt anti-islamistiska folk.

Jag beklagar att Sveriges nuvarande islamistvänliga ”statsledning” (och antagligen även Business Sweden) tvärtom finner det angeläget att legitimera den nuvarande islamistiska antisemitiska iranska ”statsledningen”. Dels genom Löfvens besök, dels genom att anse det ”särskilt viktigt” att ha ”goda kontakter” med denna vidriga iranska islamonazistiska regim. Detta i stället för att ”prioritera mänskliga rättigheter”.

Jag uppmanar därför såväl Irans som Sveriges folk att i stället äntligen göra sig av med sina båda vidriga antisemitiska och anti-västerländska regimer. Så att vi tillsammans med inte minst Israels folk kan prioritera mänskliga rättigheter.

Här är till yttermera visso ett foto från en iransk parad som tydligt talar i rakt motsatt riktning. Texten på fordonet lyder ”död åt Israel”:


Källa.

Fotnot: Striden inom islamismen går väl för närvarande mest ut på om det är den shiitiska (framför allt iranska) eller sunnitiska (framför allt saudiarabiska) varianten av islamism som ska leda denna utplåning. Låt oss hoppas att de kommer att strida inbördes om detta mycket länge än. Och då mycket hellre någon annanstans än i västerlandet. I synnerhet inte i Sverige och Israel!

* Här är originaltexten.

Sestrajcic (V), Ekeroth (SD), den repressiva toleransen (V) och de dubbla måttstockarna

Den som läst denna blogg både länge och väl har nog inte kunnat undgå att jag ibland refererat till begreppet ”repressiv tolerans”. Begreppet myntades av Herbert Marcuse. Han skrev så här: ”Tolerans som innebär frigörelse skulle då innebära intolerans gentemot rörelser från höger och tolerans gentemot rörelser från vänster”. (Kritik av den rena toleransen, Stockholm : Aldus/Bonniers, 1969, s. 131.)

Frågan gäller då konkret riksdagsmännen Daniel Sestrajcics (V), foto t.v., respektive Kent Ekeroths (SD), foto t. h., bevisade respektive påstådda brottsliga verksamhet.

Sestrajcic har enligt uppgift idag i Helsingborgs Dagblad dömts för ”ohörsamhet mot ordningsmakten” till 50 dagsböter å 500 kronor. Hovrätten har inte meddelat honom prövningstillstånd.

OK. Så kan det gå. Denne riksdagsman från avgrundsvänstern är alltså en dömd brottsling.

Straffskalan när det gäller brottet ”ohörsamhet mot ordningsmakten” är, enligt Brottsbalken 16 kap. 3 §, ”böter eller fängelse i högst sex månader”. Det maximala antalet dagsböter som kan utdömas är 120 stycken. Måhända kom han ganska lindrigt undan eller så bedömde domstolen att brottet inte var särskilt grovt.

Om vi då övergår till riksdagsmannen Kent Ekeroth (SD) så är han förvisso inte på långa vägar ännu dömd för något brott. Han är visserligen misstänkt, ja till och med åtalad för brottet ”ringa misshandel”. Men en dömd brottsling är han, till skillnad från Sestrajcic, ännu inte.

Notera nu att straffskalan när det gäller brottet ”ringa misshandel”, enligt Brottsbalken 3 kap. 5 §, är ”böter eller fängelse i högst sex månader”.

Hoppsan! Lagstiftaren har alltså ansett att brotten som riksdagsman Sestrajcic respektive riksdagsman Ekeroth är dömd respektive misstänkt för är lika grova brott i påföljdshänseende.

Är det då inte konstigt att den misstänkte och sedermera åtalade Ekeroths eventuella brott får oändligt mycket större medial uppmärksamhet än den redan dömde Sestrajcics brottsliga verksamhet?

Jag kan inte heller på nätet hitta några indikationer på att media rapporterat att Sestrajcics ”Führer”, Jonas Sjöstedt, tagit avstånd från hans förehavanden. Eller ens att Sjöstedts förtroende för Sestrajcic är i någon mån skadat.

Däremot finner jag ganska omedelbart indikationer på att Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson, tagit avstånd från Ekeroths förehavanden. Åkesson uttalar sig till exempel i Aftonbladet att hans ”förtroende för Kent Ekeroth är allvarligt skadat”.

Alltså: Ingen avkräver vänstern ansvar att ta avstånd från en vänstermänniskas bevisade brottslighet. Men när vänstern kräver avståndstagande från en ”högermänniskas” blott misstänkta brottslighet, ja då får man det direkt!

Att det är fråga om dubbla måttstockar verkar klart. Att det är fråga om repressiv tolerans är också klart. Vänsterns brottslighet tolereras i media i oändligt mycket högre grad än motsvarande brottslighet från vad Marcuse kallar ”rörelser från höger”.

Skandal! – Men man får väl ändå hedra Åkesson för hans uttalande om en ännu icke dömd. Och i motsvarande mån kritisera Sjöstedt för hans tystnad om en redan dömd.

Uppdatering 2019-01-22: Det framgår här att Ekeroth sedermera frikänts! Repressiv tolerans som sagt …

”Tappa inte huvudet på grund av Trump”

Så lyder rubriken (på internet) på Tove Lifvendahls ledare i Svenska Dagbladet den 30 januari.

Hon har så rätt. Det som ältats i gammelmedia senaste veckan är inte minst president Trumps ”executive order” att, som det heter där, ”Protect /…/ the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States”. De ”nationer”, länder, som då avses är Irak, Syrien, Sudan, Iran, Somalia, Libyen och Jemen.

Jag citerar Lifvendahl:

… faktum är, … att de sju länder som nu omfattas av förbudet inte är utvalda av president Trump, vars order berör ”countries of concern”. De sju länderna är resultatet av the Terrorist Travel Prevention Act of 2015, och the Visa Waiver Program and Terrorist Travel Protection Act of 2015. Godkänt av kongressen. Länderna är listade av den amerikanska säkerhetstjänsten under den förra presidenten, Obama.

Man bör kanske vidare notera att förbudet är tidsbegränsat till nittio dagar. Detta i avvaktan på den utvärdering av vilka länder som fortsatt bör vara ”a country of particular concern”. Denna utredning ska dock The Secretary of Homeland Security presentera redan inom trettio dagar!

Department of Homeland Security (logo ovan t.h.) skriver dessutom följande den 3 februari:

To ensure that the U.S. government can conduct a thorough analysis of the national security risks faced by our immigration system, the Executive Order imposes a 90-day pause on the entry into the United States of nationals from Iraq, Syria, Sudan, Iran, Somalia, Libya, and Yemen. This pause does not apply to Lawful Permanent Residents, dual citizens with passports from a country other than the seven listed, or those traveling on diplomatic, NATO, or UN visas. Special Immigrant Visa holders who are nationals of these seven countries may board U.S.-bound planes, and apply for and receive a national interest exception to the pause upon arrival.

Skitprat som detta där det påstås att ”Lundaforskare med dubbla medborgarskap kan tvingas ställa in USA-resa – efter Trumps presidentorder” är alltså att anse som – just skitprat. Personer med dubbelt medborgarskap kommer att få resa in. – Det finns flera tusentals exempel på denna anti-Trump-hysteri.

”Tappa inte huvudet” sade Tove. Jag håller med!

För enligt den exekutiva ordern är bakgrunden följande:

In order to protect Americans, the United States must ensure that those admitted to this country do not bear hostile attitudes toward it and its founding principles. The United States cannot, and should not, admit those who do not support the Constitution, or those who would place violent ideologies over American law. In addition, the United States should not admit those who engage in acts of bigotry or hatred (including ”honor” killings, other forms of violence against women, or the persecution of those who practice religions different from their own) or those who would oppress Americans of any race, gender, or sexual orientation.

Man önskar att Konungariket Sveriges statsledning skulle förmå sig till ett uttalande lika tydligt som detta när det gäller att försvara/skydda (”protect”) svenskarna.

Och varför är det ingen som protesterar när sexton ”muslimskt dominerade” länder förbjuder medborgare i det av judar dominerade Israel att resa in? Flera av dem är länder som Trump tillfälligt ”bojkottat”. Men till skillnad från Trump inte bara tillfälligt i nittio dagar utan permanent:

Som framgår av bilden rör det sig om följande länder: Algeriet, Bangladesh, Brunei, Iran, Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Oman, Pakistan, Saudiarabien, Sudan, Syrien, Förenade Arabemiraten och Jemen.

Vilket sändebud till Sverige är det då som utrikesminister Wallström kallar till UD för upptuktelse? Ja inte är det något sändebud från dessa sexton stater. Det är – USAs chargé d’affaires!

Det är alltså enligt Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning värre om personer från stater vars medborgare åtminstone i vissa/många fall entydigt kan misstänkas för islamism och antisemitism temporärt nekas inträde i USA än att medborgare i Israel för alltid nekas inträde i ”muslimskt dominerade” stater. Visserligen torde inte många judar vilja resa dit ens om de fick. Men nog är det frågan om dubbla måttstockar. De antisemitiska och ofta islamistiska staterna får hållas. Till skillnad då från Amerikas Förenta Staters President!

För när Trump – i likhet med Obama! – försöker att hålla det onda – islamismen – ifrån oss, ja då blir kritiken helt huvudlös.

Fast inte när Obama gör det. Bara när Trump gör det.

Än en gång: ”Tappa inte huvudet”.

Fast apropå att tappa huvudet, så är det väl just det som alltför många islamister önskar oss försvarare av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Se bara här vad som kan hända – och som uppenbarligen redan hänt.

Flickan härnedan har sannolikt inte tappat huvudet på grund av Trump utan på grund av det som alla västerlänningar rimligen vill bekämpa, nämligen islamismen:

Så låt oss då stå detta onda emot! Och varför inte då tillsammans med USAs nuvarande president om så erfordras? Även om det leder till att vissa länders medborgare tillfälligtvis inte får resa in i USA?

– Ett förskräckligt foto var det. För att om möjligt lätta upp stämningen något avslutar jag med en mera humoristisk bild:

Länk: Mats Tunehag i Det goda samhället.

De politiskt korrekta orden ”oro” inför Trump och ”fobi” inför islam(ismen). Rätt eller?

Om man Googlar på orden ”Trump oro” får man 17 100 000 träffar.

Om man Googlar på ordet ”Islamofobi” får man 774 000 träffar.

Om man sedan Googlar på orden ”islam oro” får man 588 000 träffar.

Och om man slutligen Googlar på ordet ”trumpfobi” får man 4 830 träffar.

Detta är naturligtvis en helt ovetenskaplig undersökning, men det verkar ju onekligen som om fler har skrivit på Internet om ”oron” inför USAs nye president Donald Trump än om ”rädslan” för islam, ”islamofobin”. Än färre har skrivit om ”oron” för islam.

Nå! Hur ska vi veta om ”oron” som uttrycks mot Trump inte egentligen är en berättigad ”fobi”? Hur ska vi veta om den så kallade ”fobin” mot islam – och islamismen – inte egentligen är en berättigad ”oro”?

Min slutsats så här långt är att de politiskt korrekta ofta tycks ha en benägenhet att vilja kalla de icke politiskt korrektas ”oro” för en sjukdom, en ”fobi”. Samtidigt som det verkar som att de kanske allt för ofta vill kalla deras egen eventuella ”fobi” för en ”oro”!

Eller?

Visst: De politiskt korrekta kan enligt dem själva aldrig vara drabbade av en sjukdom, en ”fobi”. Men det får ju stå för dem. (Kanske saknar de tom. sjukdomsinsikt.)

För de politiskt inkorrekta, till vilka jag räknar mig själv, lär alltjämt och alltid ha friheten att ändå uttrycka ”oro” för deras uttalanden! – Och om inte alltid, men när det är rätt och riktigt, kalla de politiskt korrektas uttalanden för en ”fobi”.

Jag tar mig därför friheten att uttrycka oro inför de politiskt korrektas ”oro” inför Trump. Jag tar mig till och med friheten att kalla deras ”oro” för en ”fobi”.

Och inför de politiskt korrektas begrepp ”islamofobi”, vilket man tillskriver envar som, i likhet med mig själv, kritiserar islamisternas anspråk på, och verkliga försök att erövra hela världen, kan jag som minst uttrycka min ”oro”.

Som mest får vi ju tillsammans stå detta onda emot, i ord såväl som gärning.

Rätta mig om jag har fel!

”Alliansen” och det politiska ansvarstagandet – Vinnaren är: Sverigedemokraterna!

Nyss kom resultatet av en ny opinionsundersökning från YouGov (pdf): Sverigedemokraterna är största riksdagsparti som vanligt. Se här:


Källa.

YouGov var det opinionsinstitut som bäst prickade in Sverigedemokraternas valresultat i det senaste riksdagsvalet. Alla andra institut redovisade mycket lägre valresultat för Sverigedemokraterna än YouGov.* Det finns därför all anledning att ta fasta på ovanstående siffror: Sverigedemokraterna får stöd av nästan 25 procent av de tillfrågade. Nästan en fjärdedel!

”Alliansen” hade omedelbart efter förra valet kunnat behålla regeringsmakten om man bara velat ta stöd av Sverigedemokraterna. Man har därefter haft och har alltjämt möjligheten att ta tillbaka regeringsmakten, dock alltjämt under förutsättning att man söker stöd hos Sverigedemokraterna.

Men si, det gör man inte, mestadels under hänvisning till att Sverigedemokraterna skulle vara ett rasistiskt parti. Visst, partiets antecedentia lämnar en del övrigt att önska. Men det finns värre partier i Sveriges riksdag.

För i stället tillåter man Socialdemokraterna att bilda regering med stöd av Vänsterpartiet, det mest antiliberala, diktaturkramande och bloddrypande parti som någonsin vunnit inträde i Sveriges Riksdag.** Ett parti vars mörka antecedentia alldeles överskuggar Sverigedemokraternas, flera gånger om.

Man tillåter Socialdemokraterna att bilda regering tillsammans med det kanske mest islamistvänliga riksdagspartiet, nämligen Miljöpartiet. Med stöd av det mest bloddrypande riksdagspartiet, nämligen Vänsterpartiet. Detta trots att ”alliansen” lätt skulle kunna ta över regeringsmakten med stöd av Sverigedemokraterna. Som om dessa partier skulle vara ett bättre alternativ för Sverige än att själva regera.

Kanske är dock en viss tillnyktring på gång.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra (foto t. v.) sade nyligen att Moderaterna vore villiga att få stöd av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har tidigare uttryckt liknande tankegångar.

Men Centerpartiets partiledare Annie Lööf (foto t. h.) säger i Svenska Dagbladet den 21 januari däremot följande: ”Vi står fast vid vårt besked att inte göra oss beroende av SD för att kunna ta över regeringsmakten”.

Nähä. Det är alltså bättre att låta de islamistkramande, bloddrypande och antiliberala partierna styra, än att själv ta makten för att avvärja dessa partiers skadliga inflytande. Det är bättre att låta dem skada Sverige än att ta stöd av Sverigedemokraterna för att bygga ett bättre Sverige än vad dessa skadegörare någonsin kan prestera.

Med en sådan politik, eller snarare icke-politik, ställer sig Centerpartiet självt i dessa skadegörares tjänst. Centerpartiet viker ned sig inför de partier som skadar Sverige. Centerpartiet sviker Sverige.

Det handlar ju ändå om att ta ansvar för Sverige. ”Alliansens” vilja och förmåga att ta sådant ansvar har under innevarande valperiod visat sig vara nästintill obefintlig.

Ett är säkert: Deras SD-”fobi” är ingen ursäkt. Att deras avståndstagande från Sverigedemokraterna inte är framgångsrikt i termer av eget opinionsresultat bevisas ju gång efter annan av YouGovs opinionsundersökningar: Sverigedemokraterna är oftast det största partiet. Cirka en fjärdedel av de tillfrågade under lång tid.

Att inte vilja söka samband med Sveriges antagligen största riksdagsparti är ett hån mot en stor andel av Sveriges folk. Det kommer att straffa sig. Dels kommer det att drabba Sveriges folk genom att den nuvarande svenska statsledningens skadegörelse tillåts fortsätta. Dels kommer det att drabba allianspartierna själva genom att ännu fler väljare antagligen kommer att genomskåda ”alliansens” svek – och i stället rösta på Sverigedemokraterna!

* Uppdatering 2017-01-26. Tyvärr mindes jag fel. Det var Sentio som rapporterade ”rättast” resultat förra valet. Här är Sentios ”valbarometer” för Januari 2017. Sverigedemokraterna störst även där:


Källa.

** Vänsterpartiet stödde under andra världskriget Molotov-Ribbentrop-pakten, Sovjetunionens anfallskrig mot Finland samt Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark. Bara för att ta ett exempel.

Exit Obama – Nu hoppas vi på Donald Trump!

USA har äntligen frigjort sig – och världen! – från Barack Hussein Obama, det kanske värsta stolpskott till amerikansk president som mänskligheten någonsin skådat. Här följer några bildexempel på hans usla omdöme – och på hur bland andra den svenska statsledningens lika usla omdöme tagit sig uttryck:

1. Obama har förödmjukat sig och den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen genom att buga inför den salafistiska islamistiska Saudi-Arabiska diktaturens kreatur, av vissa kallad ”kung”:


Källa.

Den svenska nuvarande statsledningens statsminister Löfven förödmjukar även sig och Sverige genom att förra året träffa den Saudiske ”kungen”. Huruvida han bugat sig framgår inte:


Källa.

2. Obama har upptagit diplomatiska relationer med den kommunistiska diktaturen Kuba.

Lars Ohly, en tidigare ledare, dvs. ”Führer”, för det svenska vänsterpartiet – ett parti som till exempel stödde Molotov-Ribbentrop-pakten mellan Nazi-Tyskland och Sovjetunionen samt också Sovjetunionens angrepp på Finland under det Andra Världskriget – har apropå den kubanske massmördaren och diktatorn Fidel Castros död för inte allt för länge sedan uttalat, att Castro var en ”stor inspirationskälla”. – Glöm inte att detta antisemitiska parti för närvarande utgör stödparti till Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning.

3. Obama har varit drivande i att upprätta ett avtal, närmast en ”hudna”, med den islamonazistiska diktaturen Iran som enbart medför att Iran ”tvingas” ta längre tid på sig att tillverka kärnvapen. Vapen som den iranska statsledningen entydigt avser att rikta mot en av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationens främsta utposter i världen: Israel!

Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har välkomnat detta avtal! Den svenska nuvarande antisemitiska statsledningens statsminister Löfven avser snart att leda vad som väl måste betecknas som en handelsdelegation till denna antisemitiska iranska statsledning enligt vars konstitution den judisk-kristna västerländska civilisationen ska utplånas! Sådant folk ska inte företrädare för den judisk-kristna västerländska civilisationen göra affärer med. Men inte bekommer det vare sig Obama eller Löfven.

4. Sammanfattningsvis tycks det i mångas ögon ofta vara bättre när Obama gullade med några av mänsklighetens värsta skadegörare, dvs. Kuba och Iran, än att, som Trump tycks vilja, inta en mera försonlig hållning gentemot Putin och Ryssland. Visst, den ryska statsledningen måste hållas kort när det gäller deras imperialistiska ambitioner, men i kampen mot islamismen borde Västerlandet och Ryssland kunna stå eniga.

Per Gudmundson sammanfattar också ganska bra i Svenska Dagbladet den 14 januari:

I ett halvsekel, minst, har mjukisvänstern förespråkat samtal och förhandlingar. Med FNL, med RAF och IRA, med Iran och med Hamas. Men när Trump vill ha dialog i stället för konfrontation med Putin går hela den samlade nedrustningsrörelsen med plogbillarna till smeden för att få tillbaka sina svärd.

Källa.


Skadegöraren Löfven och hans anhang är tyvärr kvar. Skadegöraren Obama har vi tack och lov äntligen blivit befriade från.

Nu har vi att hoppas på att president Donald Trump i USA (foto t. v. källa) ska kunna vända det elände, som Obama i hög grad bidragit till att orsaka, till något gott. I Sverige har vi att hoppas på att fler partier än bara Moderaterna och Kristdemokraterna ska kunna befria sig från sin fobi gentemot Sverigedemokraterna och därigenom i sann demokratisk anda även kunna befria Sverige från Löfvens och hans Socialdemokratiska partis skadliga inverkan. Samt inte minst från deras anhang i form av Vänsterpartiet vars vidriga anti-liberala, prokommunistiska och pronazistiska ställningstaganden jag nämnde exempel på ovan. Miljöpartiet icke att förglömma. Glöm inte att detta parti nyligen tillhandahöll en islamist i Sveriges ”regering”, nämligen Mehmet Kaplan! Bort det!

Nå, vad allt detta närmare bestämt ska kunna leda till för Sverige och Världen hoppas jag kunna återkomma till inom kort.

För närvarande tycker jag nog att det mesta bådar gott. Donald Trump är kanske inte världens bäste talare. Men han har i vart fall klargjort att islamismen, ”radical islam” utgör det största hotet mot västerlandet, ett hot som han avser att utplåna. Jag tror att han menar vad han säger. När nästan allt vad gammelmedia har att säga apropå Trump slutar i ordet ”oro” alternativt ”rädsla”, ja då kan jag bara hänvisa till vad Jesus sade: ”Var inte rädd”. Eller till vad general Patton sade: ”Never take counsel of your fears”.

Som vi säger i Värmland: Det ordnar sig. Trump har rätt. Islamismen kommer att utplånas. Västerlandet kommer ännu en gång att segra.

Irans kronprins Reza Pahlavi talar på ”Champion of Jewish Values” gala i maj 2016

Det mycket intressanta talet kan man se och lyssna till härnedan:


Källa.

Särskilt ligger mig avslutningen av talet varmt om hjärtat. Så här säger kronprinsen:

I have argued all these years that what we face today is not – as some politicians or journalists have described – “a clash of civilizations” or “a war of religions”. Rather, I believe that we are experiencing a war of values.

They are those like us who believe in Human Rights, equality and who stand united against all kinds of discrimination. And they are those, like the Islamic Republic and ISIS’s of this world, who believe in the domination of a single, perverted ideology, at the expense of all those who do not belong in their “gang”.

Let me be clear: WE CAN NOT CO-EXIST… Period!

This is a real battle. Only one side will prevail. The ultimate question is: Are we as dedicated to fight for our shared values as the other side is? I say, we better be!

Just så! Om vi inte kämpar kommer våra totalitära motståndare som ”tror på dominansen av en enda perverterad ideologi” att vinna. – Fast det Huntington skriver om ”Islams blodiga gränser” är svårt att bortse från i sammanhanget. Det är en historisk realitet, men behöver inte vara så i framtiden. Det finns ju många muslimer som tar avstånd från allt detta. Såsom exempelvis Irans kronprins. (Hans flagga syns till höger.)

Man kan också notera att hans kejserliga höghet är riddare av Serafimerorden. En utmärkelse han sannerligen har förtjänat!

Jag återger slutligen Irans rätta nationalsång, från tiden innan den perverterade ideologins företrädare grep makten där:


Källa.

Länkar: This World Gala. | En min tidigare bloggning om vad den persiske konungen Cyrus sade enligt Bibeln: Israels hus ska byggas i Jerusalem.Stort antisemitiskt möte i Paris idag: Wallström första talare

Det framgår av hennes eget twittrande här:

Denna så kallade tvåstatslösning är dock både död och begraven sedan länge. Frågan är om den någonsin levat. För, som alla vet, har alla arabstater och alla (islamo)nazister som syfte att utplåna den judiska staten Israel. En eventuell arabisk-palestinsk stat i Judéen och Samarien är bara ett steg på vägen i den strävan. En sådan stat är därför helt utesluten. Ändå har Sveriges nuvarande statsledning erkänt en sådan stat! Detta erkännande är ingenting annat än antisemitism.

Till och med förefaller det som att själva idén om en palestinsk nationell identitet har skapats i syfte att utplåna Israel. De så kallade palestinierna har knappast något annat gemensamt än önskan att utplåna Israel. I den delen skiljer de sig visserligen inte från de flesta andra araber i området annat än såtillvida att någon av dessa ”palestiniers” förfäder någon gång har bott i nuvarande Israel. I övrigt skiljer de sig inte alls från andra araber i området.

Följande är fakta:

1. En dåvarande medlem av PLO:s exekutivkommitté har uttalat sig som följer:

Det palestinska folket existerar inte.

Skapandet av en palestinsk stat är bara ett sätt att fortsätta vår kamp mot staten Israel för arabisk enighet. I verkligheten finns det ingen skillnad mellan jordanier, palestinier, syrier och libaneser. Det är bara av politiska och taktiska skäl vi talar om existensen av ett palestinskt folk, eftersom det arabiska nationella intresset kräver att vi hävdar existensen av ett särskilt palestinskt folk mot sionismen. Jordanien, som en suverän stat med definierade gränser, kan av taktiska skäl inte ställa krav på Haifa eller Jaffa, medan jag som palestinier tveklöst kan kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem. Men i det ögonblick vi återtar hela Palestina, kommer vi inte att vänta en minut med att återförena Palestina och Jordanien.

Läs mer här.

2. Det är också ganska välkänt att den arabiska invandringen till ”Palestina” uppstod ganska sent och i kölvattnet av att judarna återvände till sitt hemland. Även detta erkänner ”palestinierna”. Enligt en Hamas-minister kommer hälften av ”palestinierna” från Saudi-Arabien och den andra hälften från Egypten:


Läs mer här.

3. Vidare finner vi i arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter rakt av antisemitiska uttalanden. Jag citerar ur en min egen tidigare bloggning:

Arabförbundet nöjer sig inte med FN-stadgan om mänskliga rättigheter, utan har infört en egen – mycket egen – stadga, som du kan läsa här. Man behöver inte läsa många meningar innan man finner att araberna ”avvisar alla former av rasism och sionism” eftersom detta utgör ”brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot internationell fred och säkerhet”. I artikel 2:3 heter det att ”alla former av rasism, sionism och utländsk ockupation och dominans utgör ett hinder för mänsklig värdighet och ett stort hinder för utövandet av folkens fundamentala rättigheter; all sådan verksamhet måste fördömas och åtgärder vidtas för deras eliminering”.

Åtgärder ska vidtas för elimineringen av sionismen, dvs. av Israel. Men eftersom sionismen är rörelsen som vill att judarna ska ha en egen stat innebär elimineringen av sionism att man anser att judarna, till skillnad från alla andra folk, såsom araberna, inte alls har rätt till någon egen stat överhuvudtaget.

Detta är inte bara antisionism, det är antisemitism.

Källa.

Ganska anmärkningsvärda uttalanden eller hur. De pekar alla i samma riktning. Syftet är att utplåna den judiska staten Israel.

Det är då konstigt att sjuttio stater och organisationer ser det som så viktigt att skapa just den tvåstatslösning vars syfte enligt ”palestinierna” själva bara är ett enda: att utplåna den judiska staten Israel.

Varför då inte pröva en annan tvåstatslösning som dessutom redan är uppnådd? Jordanien befolkas nämligen till den allra största delen av just ”palestinska” araber. Så om dessa från början mestadels egyptiska och saudi-arabiska araber inte kan återvända till det land deras förfäder en kort tid bebodde, dvs. nuvarande Israel, så borde de ha goda förutsättningar att integreras i nuvarande Jordanien. Om bara viljan finns.

Men nej, detta tycks inte vara möjligt enligt dem som samlats idag i Paris för att ställa upp ytterligare orättfärdiga krav på den judiska staten Israel.

Mahmoud AbbasFör att ta bara ett exempel: USAs nuvarande utrikesminister John Kerry har uttalat att ”Israel can either be Jewish or democratic. It cannot be both.” Enligt USAs nuvarande administration kan alltså Israel inte vara såväl en judisk som en demokratisk stat. Visserligen är knappast någon av staterna i Arabförbundet en demokratisk stat, men varken USA, Kerry eller någon annan har någonsin krävt att de ska upphöra med att vara arabstater för att kunna bli demokratier. – Eller för den delen att någon islamisk stat – såsom till exempel den Islamiska Republiken Iran – ska upphöra med att vara islamisk.

Vad Kerry kräver är alltså ingenting annat än det Arabförbundet och ärkeantisemiten Mahmoud Abbas alltid sagt: Erkännandet av Israel som en judisk stat är uteslutet.

Någon fredlig tvåstatslösning med Israel framstår därmed som lika utesluten så länge Kerry, USA, Arabförbundet och de sjuttio staterna framhärdar i sin antisemitism.

Det är då för väl att USA snart får en annan administration som möjligen kan leda till någon bättring. Att Sveriges nuvarande statsledning med Wallström som utrikesminister, och de övriga alltför många från början 70 stater och organisationer som konspirerar idag i Paris skulle ha vilja och förmåga att bättra sig, framstår tyvärr som på kort sikt uteslutet.

Fast verkligheten lär nog till slut ändå med kraft slå tillbaka även mot de allra mest faktaresistenta antisemiterna.

Kampen mot verkligheten kommer nämligen inte att vinnas av de faktaresistenta antisemiterna utan av – verkligheten.

Länkar: Här kan du läsa Wallströms anförande. Inte så illa som man hade kunnat förvänta, men hon prisar alltjämt den antisemitiska FN-resolutionen nyligen: ”the recent Security Council resolution 2334 was truly a milestone”. | Times of Israel. | Haaretz återger ”slutdokumentet” från Parismötet. Inte heller så illa som man kunnat förvänta, men illa nog!