Ett av konstnären Peter Tillbergs mest uppmärksammade verk har titeln ”Blir du lönsam, lille vän?”. Jag återger konstverket härnedan:

Som framgår i Sveriges Radio och i Världen Idag den 5 augusti (länk saknas men bild återges nedan), har riksdagsmannen Abdirisak Waberis (M) muslimska friskola Römosseskolan blivit föremål för skarp kritik från Skolinspektionen (pdf), som identifierat brister i nio fall. Skolinspektionen anger också att ”flera av de intervjuade uppgett att det tidigare förekommit obligatoriska konfessionella inslag i form av bön i moskén”. – Under Waberis tid som rektor då, eller?

Waberi, ja han var ju nämligen tidigare rektor för denna skola och är fortfarande kvar i skolans styrelse. Han har ännu inte läst Skolinspektionens rapport, säger han. Men det borde han väl göra …

Världen Idag skriver att han i december förra året avfärdade all kritik mot skolan som ”nonsens”, och att han tidigare förklarat att ”han vill leva i en islamisk stat, styrd av Koranen”.

Den som vill det är närmast att anse som islamist, skulle jag säga. Och den islamiska lagen, som denna islamiska stat har att tillämpa, kallas sharia. Det är en lag som enligt Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, är ”oförenlig med demokratins grundläggande principer”.

Römosseskolan

Apropå obligatorisk bön i moskén kan jag konstatera, att morgonbön i den skola där jag var elev i mitten av 1960-talet också praktiserades. Men därefter har mycket hänt. Det ifrågasätts numera till och med om det är politiskt korrekt att ens hålla skolavslutning i en svensk kyrka.

Men medan kristna ceremonier ifrågasätts och upphävs – jag tillhörde antagligen de allra sista att undervisas i ämnet ”kristendomskunskap” och att delta i morgonbön, tycks alltså tendensen att införa muslimska ceremonier tvärtom vara på frammarsch.

Det hedrar Skolverket att man är uppmärksam på dessa tendenser. För ingen vill väl att ”lille vännen” ska bli islamist …

Vad ska vi då säga om min partikamrat Waberi, styrelseledamoten, tillika riksdagsman, som hellre vill leva i en islamisk stat än i Sverige?

Är han islamist, eller? Om han är det, varför kan han då sitta i Sveriges riksdag? Det gör han i så fall i syfte att avskaffa ”demokratins grundläggande principer” och i stället införa sharia. Det är väl ingenting som Sveriges riksdag står bakom, eller?

Och vad var det i så fall han gjorde som rektor? Att förmå ”lille vännen” att bli islamist!?

Varför ska vi som är demokrater tillåta allt detta?

Jag är tacksam för närmare upplysning från den som vågar och vet – om någon …

Här och här är i alla fall två tidigare bloggningar om vad Waberi håller på med.