Det finns murar och murar.

Det finns t. ex. de murar som mest av allt är ett stängsel, såsom den ”mur” Israel uppfört för att – framgångsrikt har det visat sig – skydda sig mot inkommande beskjutning och självmordsbombare från det område som en del tror ska bli en västpalestinsk stat, dvs. Västbanken.

KronprinsessparetDessutom finns t. ex. den Kinesiska muren. Där har Kronprinsessan nyligen vandrat tillsammans med Prins Daniel, för att sedan besöka världsutställningen i Shanghai. Bildbevisen finns här och här.

Kronprinsessan har också invigt en modeutställning i Peking, detta enligt hovets hemsida.

Jag läser på Wikipedia att den kinesiska muren, som egentligen var flera, ”uppfördes i syfte att skydda kineserna från nordliga nomadiska folkslag, något som de dock alla till slut misslyckades med.”

Låt oss bara hoppas att den israeliska muren allt framgent ska skydda Israel från östliga ”folkslags” angrepp.

Som jag bloggade om igår, har Sverige dragit sig ur deltagande i en turistkonferens i Jerusalem, detta för att ett uttalande av Israels turistminister anses ha gjort att den ”politiserats”. Men det är helt OK för en av Rikets högsta företrädare att besöka Kina, tydligen.

Fast egentligen är det väl också ganska politiserat att Kronprinsessan besöker den kinesiska muren och Shanghai och inviger en utställning i Peking samtidigt som Kina ockuperar Tibet? Och är en kommunistisk diktatur, dessutom … Kan man tycka.

Men icke. Allt detta tycks vara PK – Politiskt Korrekt alltså.

Men i mina ögon är det inte så väldigt korrekt alls. Det politiskt – och inte minst moraliskt – korrekta uppstår först när Victoria och Daniel besöker den israeliska ”muren” med lika glada miner som när de besökte den kinesiska muren. För Israel är ingen kommunistisk diktatur och ockuperar knappast någonting.

Israel är Mellanösterns enda demokratiska stat. Men att delta i en konferens där, det är alltför ”politiserat”. Att besöka en kommunistisk ockupationsmakt och vandra på dess murar, det går däremot bra!

Dubbla måttstockar, eller?

Länk: Svensk Damtidning.