US FlagDen rödgröna röran, som planerar röra till det för Sverige efter valet i höstas, inleder med att först röra till det för sig själva och sin trovärdighet. Svenska Dagbladet fokuserade igår på kravet i den rödgröna rörans utrikespolitiska program att USA ska ”avveckla sina militärbaser utanför landets gränser”. Programmet kan laddas ned härifrån (pdf).

Som Anna Dahlberg skriver i Expressen är det ett fullständigt barockt krav för ”[o]m det realiserades skulle hela den världsordning som byggts upp efter andra världskriget – Pax Americana – raseras”. Men det är antagligen det de är ute efter, och man kan anta att det har varit det f.d. – till namnet i alla fall – kommunistpartiet, som har störst skuld till denna formulering. Kommunisterna strävade förr mot att upprätta en Pax Sovieticus, och det verkar som de inte har frångått denna strävan. För att uppnå detta måste dock först den fria världen destabiliseras, och ett verksamt medel skulle förvisso vara om USA drog sig tillbaka helt – och dessutom avvecklar sina kärnvapen, ett annat krav i programmet. Ohly vet nog vad han gör. För som Mike Winnerstig säger i SvD-artikeln: ”Är man renodlat antiamerikansk så är det här en frestande lösning”. Just det.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin, menar dock att det dagsaktuella är att få bort kärnvapnen, att stänga alla USA-baser är mer ”utopiskt”. Det viktigaste är alltså enligt Ahlin att få bort USA:s kärnvapen.

Sannolikheten att vinna framgång med en utrikespolitik innehållande dessa element är nog lika med noll. Inte kommer USA eller någon annan att ta struntprat av detta slag på allvar. Sannolikheten för att svensk rödgrön utrikespolitik överhuvudtaget kommer att tas på allvar blir också lika med noll. Sveriges trovärdighet som en liberal och demokratisk stat fast förankrad i det fria västerlandet med en vilja att försvara demokratins och frihetens principer kommer också att närma sig noll.

Israel flagI programmet står det också att man kräver att Hamas ska erkänna Israel. Som du vet är just Urban Ahlin en förespråkare för att man, ska ha ”en dialog” med Hamas. ”Hamas är en del av lösningen” säger han, och uttalar sig därmed på exakt samma sätt som Hamas-ledaren Khaled Mashaal själv.

Men som jag flera gånger påpekat är Hamas en islamonazistisk terrororganisation vars enda syfte är att med våld utplåna Israel. I sina stadgar avvisar man kategoriskt ”konferenser” som ett medel att uppnå detta mål. Att Hamas någonsin skulle erkänna Israel är uteslutet.

Medan socialdemokraterna alltså tycks vilja exkludera USA från försvaret av den fria världen, vill man inkludera Hamas i ett samtal – samtal som om Hamas får bestämma, endast kan handla om formerna för Israels utplåning. Resultatet blir alltså både exit USA och exit Israel. För Hamas kommer aldrig att erkänna Israel. Å andra sidan kommer USA tack och lov aldrig att ge upp sitt försvar av frihet och demokrati, vad än svenska kryptokommunister tycker och innerst inne önskar.

Vad ska bort: Hamas eller USA:s baser och kärnvapen? En lätt besvarad fråga för varje demokrat. Men tydligen inte för den rödgrön(bruna?) röran.

En sista fundering: I sitt program ställer de rödgröna även upp en mängd krav på Israel, samt även på fiendesidan, där Hamas är en verksam beståndsdel. Men är det rimligt att ställa en massa krav på Israel, så länge Israels fiender inte ens erkänt Israels rätt att existera? Så länge de, dvs. Hamas, Hisbollah, Fatah, PFLP, Islamiska jihad osv. inte uppfyllt det mest grundläggande kravet, har man ingen större anledning att rikta någon särskilt allvarlig kritik mot Israel. Israel har egentligen ingen anledning göra eftergifter mot någon som har som syfte att utplåna Israel och som hela tiden verkar i detta syfte.

Skulle du göra eftergifter mot någon som försöker mörda dig? Givetvis inte, gäller det livet försöker man försvara sig med alla medel.

Länkar: SvD, Jan Björklund och Fredrik Malm på Newsmill, Urban Ahlin på Newsmill, Claes Arvidsson i SvD.