Carl Bildt har i riksdagen lämnat ett svar på en skriftlig fråga från Helén Pettersson i Umeå (s). Pettersson frågar om Bildt avser att vidta några åtgärder för att skydda det ”humanitära initiativ”, som Ship to Gaza enligt hennes synsätt skulle utgöra.

Bildt svarar, att arbetet för att häva Gazas isolering inte ”vinner på att denna situation utvecklas till en konfrontation”.

Problemet är bara, att Ship to Gaza i sig utgör en konfrontation och som sådan har den redan pågått länge. Ship to Gaza har möjligheter att leverera varor via Israel i stället för att försöka smuggla in dem sjövägen.

Utrikesdepartementets presschef Anders Jörle uttalar sig i Svenska Dagbladet idag (länk saknas), och säger att bedömningen folkrättsligt är att ”Israel har rätten att visitera skeppen efter vapen, men inte att stoppa dem”.

Om UD tror det så har UD inte läst min bloggning igår, där jag hänvisade till ett avtal mellan Israel och PLO år 1995, som bland annat innehåller följande bestämmelse:

Israeliska örlogsfartyg får färdas varsomhelst i dessa zoner [dvs. farvattnen utanför Gazas kust], i mån av behov och utan begränsningar, och får vidta vilka som helst åtgärder som är nödvändiga mot varje fartyg som misstänks användas för terroristaktiviter eller för att smuggla vapen, ammunition, droger eller varor, eller användas i någon annan illegal aktivitet.

Det står också i avtalet att utländska fartyg inte får komma närmare Gazas kust än tolv sjömil (ca 22 km). Som jag också skrev igår avser i vart fall den turkiska deltagande organisationen, IHH, att överlämna sin last till ”myndigheterna” i Gaza, dvs. Hamas, som är en terrororganisation. Grundad misstanke uppstår därmed om fartygens vällovliga syfte. Israel torde alltså ha rätt att inte bara visitera fartygen utan att, om det är nödvändigt, göra i princip vad man vill med dem, detta enligt avtalet med PLO.

UD tycks inte ha läst på tillräckligt, eller är avtal med PLO kanske inte något som UD bryr sig om?

Ett svar på ”Carl Bildt om Ship to Gaza: Ingen konfrontation ännu”

Kommentarer är stängda.