Organisationen Ship to Gaza, vars spökskeppsarmada nu avseglat mot Gaza, gör gällande att de genom att försöka göra något som i realiteten är en gentemot Israel fientlig landstigning i Gaza, vill bryta blockaden mot Gaza.

Det är sant att Israel inte tillåter införsel av vad som helst till Gaza. Den senaste tiden har man dock tillåtit införsel av följande:

Weekly summary of the Gaza crossings: 9-14 May 2010
– 637 truckloads (14,069 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
– 810,209 liters of heavy-duty diesel for the Gaza power station, and 897 tons of cooking gas were delivered.
– 781 Gaza residents entered Israel for medical reasons via the Erez Crossing.

Weekly summary of the Gaza crossings: 2 -8 May 2010
– 714 truckloads (17,060 tons) of goods were transferred to the Gaza Strip.
– 1,535,777 liters of heavy-duty diesel for the Gaza power station and 293,796 liters for transportation, and 917 tons of cooking gas were delivered.
– 370 Gaza residents entered Israel for medical reasons and 93 entered Israel for other reasons via the Erez Crossing.
Källa

Här kan du läsa vad IDF (Israels försvarsmakt) skriver idag om den humanitära situationen i Gaza. Bl. a. står det att Israel tillåtit införsel av 25 ton cement under första kvartalet i år.

Införsel sjövägen av smuggelgods är dock förbjuden. Detta enligt ett avtal, The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, som träffats mellan Israel och PLO år 1995. I en bilaga till detta avtal står det i artikel 14 (1 a, (2) (b.) (IV)) att ”Foreign vessels entering Zone L will not approach closer than 12 nautical miles from the coast except as regards activities covered in paragraph 4 below.” Hur Zone L ser ut framgår av denna karta, som jag även återger härnedan med både Arafats och Rabins namnteckningar på:

Karta över farvattnen utanför Gaza

I paragraf 4 i bilagan står bl. a. att ”Israel Navy vessels may sail throughout these zones, as necessary and without limitations, and may take any measures necessary against vessels suspected of being used for terrorist activities or for smuggling arms, ammunition, drugs, goods, of for any other illegal activity”.

Man kan även läsa, att i avvaktan på att en hamn ordnas i Gaza, så ska ”arrangements for entry and exit of vessels passengers and goods by sea, as well as licenses for vessels and crews sailing on international voyages in transit to the West Bank and the Gaza Strip, … be through Israeli ports”.

Smuggling av varor, ”goods” till Gaza sjövägen är alltså något som PLO enligt detta avtal är med på att Israel kan ingripa mot. Enligt avtalet skall varutillförseln till Gaza inte ske via hamn i Gaza utan via Israel.

Den israeliska flottan har alltså enligt avtalet rätt att ingripa mot Ship to Gaza’s fartyg som avser smuggla in varor i Gaza.

Ship to Gaza deltar enligt den turkiska organisationen IHH:s hemsida tillsammans med flera andra organisationer: ”[The flotilla] It is led by IHH, The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief, The Free Gaza Movement, Ship to Gaza-Greece, Ship to Gaza-Sweden and The European Campaign to End the Siege of Gaza (ECESG). However, it is supported by many individuals, groups and organizations around the world.”

Några av stödtrupperna tycks, enligt en bild som man kan hitta på IHH:s hemsida, utgöras av denna skara barn, som bär ett plakat med en text som ungefär lyder ”Det palestinska motståndet kommer att besegra sionismen”:

Turkiska barn mot sionismen

Det plakatet tror jag rätt väl ringar in vad hela denna spökskeppsarmada egentligen är ute på för uppdrag, nämligen just att besegra sionismen. Om man vill besegra sionismen så anser man inte att judarna har rätt till en egen stat. Man vill utplåna Israel.

Och genom att bryta mot ett avtal mellan PLO och Israel visar man också att man inte bryr sig om PLO. I stället är det uppenbarligen Hamas man vänder blickarna mot. PÅ IHH:s hemsida står följaktligen att smuggelgodset kommer att levereras till ”the official authorities” och sådana finns det bara en av i Gaza, nämligen Hamas. Det är inte alls fråga om Ship to Gaza alltså, utan om Ship to Hamas!

En av deltagarna på skeppen, Mattias Gardell, har kallat Hamas politik för ”folkhemsislamism”. Eftersom Hamas är en islamonazistisk terrororganisation vars enda syfte är att utplåna Israel, eller för att uttrycka det i IHH:s terminologi ”besegra sionismen”, så vet vi vilket folkhem IHH, Hamas och Gardell vill skapa. Definitivt inte ett hem för det judiska folket.

Låt oss nu se vilka svenskar som deltar i vad som av allt att döma alltså kan betecknas som en antisionistisk varusmugglingsaktion till stöd för Hamas. Palestinagrupperna i Sverige presenterar listan:

– Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen

– Mehmet Kaplan, riksdagsrepresentant (mp), fd presstalesman för Sveriges muslimska råd, fd ordförande för Sveriges unga muslimer.

– Henning Mankell, författare, dramatiker, teaterchef

– Henry Ascher, barnläkare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska Stiftelsen och forskar i flyktingmedicin. Medlem i Judar för Israel-Palestinsk Fred

– Viktoria Strand, med. dr och överläkare, specialist i allergisjukdomar

– Dror Feiler, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Konstnär och musiker, ordförande Judar för Israel-Palestinsk Fred och för European Jews for a just peace

– Saman Ali, styrelsemedlem och kassör i Ship to Gaza

– Mattias Gardell, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Författare och professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet.

– Kimberly Soto Aguayo, Palestinagrupperna i Sverige

– Amil Sarsour, drivande i Ship to Gaza-Uppsala och ordförande i Samarbetsorganisationen för invandrare i Uppsala

– Edda Manga, fil. dr. i idéhistoria, föreläsare, debattör

Som bloggen Fred i Mellanöstern rapporterar, har tidigare provokationer sjövägen mot Israel belönats av Hamas och provokatörerna har fått medalj av Hamas-ledaren Ismail Haniyeh. Låt oss se på vilket sätt Hamas denna gång kommer att belöna spökskeppsarmadan och dess svenska organisatörer och medlöpare.

Israel har för sin del också ett varmt och avtalsenligt välkomnande i beredskap. Enligt Ekot tänker Israel stoppa angreppet och smuggelstödet till sin dödsfiende Hamas ”med alla medel” …

Tillägg: YNet News rapporterar att Turkiet händelsevis önskar att Israel ska släppa igenom fartygen med smuggelgods. Det anges av IHH själva, att lasten uppgår till 10.000 ton, en siffra som väl bör tas med en nypa salt, men det är ändå mindre än vad som under en vecka levererats genom Israel den senaste tiden. En av företrädarna för IHH ljuger också om, att de är ”en humanitär grupp utan politiska syften”. Pyttsan!

Länkar: Broderskapsrörelsen, Dagen, Sapere Aude!, Haaretz, JPost, Caroline Glick i Expressen.


Ett svar på ”Israel rule the waves!”

Kommentarer är stängda.