Idag är det FN-dagen. Grattis FN! Svenska FN-förbundet arrangerar i Göteborg ett seminarium om ”fred, säkerhet, nedrustning och skyldighet att skydda.”

Vackert så, men allt detta kan tyvärr uppnås utan vare sig demokrati och frihet. Fred och säkerhet kanske till och med är enklare att upprätthålla i ett tillstånd av diktatur och underkastelse. Och när alla underkastat sig kan man mycket väl nedrusta, eftersom fienderna besegrats. På sätt och vis gagnar FN:s strävanden därför snarare diktatur och underkastelse än demokrati och frihet. Tyvärr. Att Goldstone-rapporten, som till största delen är en anklagelseakt mot just en demokratisk och liberal stat, nyligen antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter UNHRC, är blott ett tecken på detta.

FN:s dilemma är att man allt för mycket fokuserar på visserligen mycket viktiga, men i det stora sammanhanget ändå sekundära frågor. Men skulle man börja driva demokrati- och frihetsfrågor, skulle man få merparten av medlemsstaterna, som är diktaturer, mot sig. Alltså låter man bli.

Det behövs därför också en annan världsorganisation för demokratiska och liberala stater. Den behövs en annan dag då världen kan fira demokratins och frihetens utbredning över världen. Det behövs andra slags seminarier …

Svenska kyrkan har hittat på och nu även antagit en annan definition av äktenskap än den som enligt Bibeln är given av Gud. Kyrkomötet har nämligen bestämt att kyrkan ska åta sig ”vigsel av samkönade”. Världen Idag skriver att Svenska kyrkan därmed lämnar Bibelns äktenskapssyn.

Det är konstigt att en kyrka så uppenbart motsätter sig vad som anses vara Guds ord. Även Luther menade ju att äktenskapet syftar till samhällets bestånd. Såvitt jag förstår består samhället genom barnalstring. Ett äktenskap mellan samkönade har därmed uppenbart ingenting alls med barnalstring att göra. De kan ju inte få egna barn tillsammans. Samkönades syfte med sin ”förening” är alltså ett annat än det syfte som Gud – eller Martin Luther – avsåg med äktenskapet.

Det innebär inte att denna förening ska förkastas; det innebär blott att man, som jag skrev i min gamla bloggning från år 2004, inte gärna kan kalla den ”äktenskap”.

Länkar: Världen Idag, Dagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på ”Lördagsnytt från Sapere Aude! Nr 3/09”
  1. Bra talat om äktenskapet. Bögar och lesbiska ska definitivt inte kunna ingå äktenskap. Det är förbehållet man och kvinna för barnalstring. De får gärna bo tillsammans och göra vad de vill inom sina fyra väggar och de ska definitivt ha samma arvsregler som andra par men att gå ut och kräva att ett ord ska omdefinieras är för mycket. De får väl ta något annat bra ord som finns tillgängligt som inte är så starkt knutet till motsatsen.

Kommentarer är stängda.