Många svenska media var snabba att rapportera att än den ena, än den andra stormakten accepterade Mohammed El Baradeis och IAEA:s förslag om hanteringen av Irans upparbetning av uran. Så t. ex. SvD. Tanken var att upparbetningen till största delen skulle ske utanför Iran.

Men när nyheten kom att Iran självt inte accepterade detta förslag, ja, då tystnade rapporteringen plötsligt – åtminstone i min newsfeed. Jerusalem Post rapporterar dock om saken.

Det är inte oväntat att den Iranska regimen skulle agera så här. Detta understryker och förstärker misstanken att Iran faktiskt vill skaffa kärnvapen. Vem de ska användas mot är självklart: Israel.

Israels försvarsminister Ehud Barak uttalar sig så här (i JPost-länken ovan):

So, I repeat, what is required is a halt to enrichment in Iran, not just an export of the enriched material to build fuel rods,

En sådan export medför enligt Barak bara att Irans kärnvapenprogram fördröjs en tid. Barak – och alla som motsätter sig Israels utplåning – vill så klart att Iran aldrig ska få tillgång till kärnvapen, vare sig nu eller senare.

Om Barak har rätt, så innebär stormakternas förslag bara just ett sådant anstånd, en fördröjning, eller kanske det som islamisterna kallar hudna, dvs. en slags vapenvila, oftast enbart syftande till att låta islamisterna hämta kraft och bygga upp sin arsenal inför nya angrepp mot de ”otrogna”.

Men Iran ville alltså inte ens ha någon sådan av stormakterna föreslagen hudna. Irans regim känner sig tydligen stark nog att gå på genast – och syftet kan då inte gärna vara annat än att så fort som möjligt åstadkomma Israels våldsamma utplåning.

Tillägg: Enligt Haaretz avser Iran svara nästa vecka. De kanske tänker sig en kortare hudna trots allt. Dagen rapporterar också.

Tillägg 2009-09-24:: Israels bitr. premiärminister Silvan Shalom säger enligt Jerusalem Post att Irans agerande bara är ett sätt att dölja sina verkliga avsikter, som är och förblir att anskaffa kärnvapen. Men, säger Shalom, ”Vi måste skydda oss mot dem som vill döda oss”. Iran försöker sig alltså dels på en hudna, men använder sig även av den inom shia utbredda taktik som kallas fördöljande, förställning, eller taqiyya. (Faktiskt har jag själv skrivit något lite om denna företeelse, en skrift som du kan ladda ned härifrån (pdf).)

Länkar: SvD, Dagen.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,