Archives by Tag 'IAEA'

Ska Turkiet hjälpa Iran att skaffa kärnvapen?

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, maj 18, 2010

Det rapporteras om ett avtal mellan Irans regim, Brasilien och Turkiet, som går ut på att Iran ska skicka merparten av sitt låganrikade uran, 1200 kilo, till Turkiet. Där ska det övervakas av både iranska myndigheter och FN:s atomenergiorgan IAEA. I retur ska Iran få tillbaka bränslestavar med en medelhög anrikningsgrad (20 procent) till sin […]

Slutsnackat sa Ahmadinejad

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, december 2, 2009

Jerusalem Post skriver, att den iranske ”presidenten” Ahmadinejad uttalat, att Iran’s nuclear issue has been resolved … We will hold no talks [with major powers] over this issue. There is no need for talks. Vidare meddelande han, att friendly relations with the agency [dvs. IAEA] are over. We will cooperate as much as they offer […]

Irans regim trotsar stormakterna

By Sapere Aude! - Last updated: fredag, oktober 23, 2009

Många svenska media var snabba att rapportera att än den ena, än den andra stormakten accepterade Mohammed El Baradeis och IAEA:s förslag om hanteringen av Irans upparbetning av uran. Så t. ex. SvD. Tanken var att upparbetningen till största delen skulle ske utanför Iran. Men när nyheten kom att Iran självt inte accepterade detta förslag, […]

Lördagsnytt 2/09 från Sapere Aude!

By Sapere Aude! - Last updated: lördag, oktober 3, 2009

Det påstås, att den Palestinska Myndigheten (PA) efter påtryckningar har dragit tillbaka sitt stöd för Goldstone-rapporten. Men det är bara en uppskjutande manöver. För enligt JPost gäller det bara till mars nästa år. Ett klassiskt fall av hudna alltså, fast här gäller det inte krigföring mot Israel, utan lagföring … Mohammed El Baradei, som fortfarande […]

Arabstaterna är rädda för Israels kärnvapen

By Sapere Aude! - Last updated: söndag, augusti 16, 2009

Om detta skriver bl. a. DN, Dagen och SvD och återger en nyhet förmedlad av TT. Arabstaterna ”uttrycker oro över Israels nukleära kapacitet” och begär att Sverige som EU-ordförande ska hjälpa Arabförbundet att driva igenom en resolution i IAEA om ”hjälp att implementera icke-spridningsavtalet i Israel”. Vad är de rädda för? Att Israel ska anfalla […]

Hans Blix spekulerar

By Sapere Aude! - Last updated: fredag, maj 29, 2009

Förre utrikesministern och IAEA-chefen Blix funderar kring kärnvapenfrågan i dagens SvD, detta under rubriken ”Väst måste ta första steget”. Det är säkert inte han själv som hittat på denna rubrik, men hans text genomsyras av denna anda. När Nordkorea och Iran hotar att använda/skaffa kärnvapen, då menar Blix häpnadsväckande nog att [e]n helt ny förhandlingssits […]