Khomeini

Här följer ett uttalande av islamisten Khomeini som tydligt indikerar hans säkerligen även bland muslimer kontroversiella åsikt om islams natur:

De som inte vet någonting om islam låtsas som om islam avråder från krig. De som säger så är enfaldiga. … Islam säger: Allt gott som existerar gör det tack vare svärdet och i svärdets skugga! Människorna kan inte förmås lyda annat än med hjälp av svärdet! Svärdet är nyckeln till paradiset, som endast kan öppnas för heliga krigare!

Källa: Bostom (ed.): The Legacy of Jihad, Amherst : Prometheus books, 2005, s. 225. Ur Khomeini: ”Islam is not a religion of pacifists”, 1942. Min ringa övers. från engelska.

Vidare kritiserar han naturligtvis liberalismen:

Jag skulle vilja se alla tycka, att vår rörelse … för vilken avsevärda ansträngningar och uppoffringar gjorts, människor dödats och familjer förstörts … bara var för islam. Jag kan inte tro, jag kan inte acceptera att någon rationell person kunde tro att syftet med alla dessa uppoffringar skulle vara att få billigare meloner, att vi offrade våra unga män för att få billigare bostäder. Ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle låta unga män gå förlorade endast för att få billigare bostäder. Detta är en falsk logik som kanske främjas av vissa egennyttiga individer, dvs. den att våra uppoffringar så att säga skulle syfta till att förbättra jordbruket. Ingen skulle ge sitt liv för ett bättre jordbruk …

Källa: Bostom, s. 229: ”On the nature of the islamic state”, 1979, min övers.

Nej, ingen är beredd att dö för ett bättre jordbruk eller billigare meloner. Som jag för länge sedan skrivit på annat håll, så är en av liberalismens största tillgångar och svagheter just den, att ingen är beredd att dö för den: Människor har tyvärr ofta varit beredda att dö, för staten, kommunismen, Ledaren, och som Khomeini vill, dö för islam. Men kanske är liberalismens och ”marknadsekonomins största fördel och svaghet just denna. Ingen är villig att dö för den. Den är helt och hållet fredlig, där finns det, som Montesquieu skriver, ”milda seder”. (Källa, Pdf.)

Montesquieu

Och vad var det Montesquieu skrev? Jo: ”Där det finns handel, där finns det milda seder”. På franska lyder det så här:

Où il y a du commerces
Il y a de moeurs douces.

Bastiat

I detta sammanhang kommer jag osökt att tänka på vad Frédéric Bastiat sade: ”Om inte varor får passera gränserna, så kommer soldater att göra det”.

Nog med citat. Den grundläggande frågan är: Varför måste man nödvändigtvis dö för något? Är det inte bättre att vi gemensamt eller var för sig hittar saker att leva för i stället. Om motståndet mot islam är så stort, som Khomeini antyder, att man måste dö för att eventuellt tvinga andra människor att lyda, alternativt döda dem också, då är frågan om det är värt det.

Kanske bättre att odla meloner i stället. Det har ingen dött av.

Melon

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Ett svar på ”Ayatolla Khomeini: Islam är ingen pacifistisk religion”

Kommentarer är stängda.