Detta kan man läsa om här Läs även här.

Denna ”högsta” ledning sitter tydligen i ett slags krismöte för att fundera på hur man ska ”gå vidare” med problemet med de många rymningarna från Migrationsverkets förvar i Kållered.

Frågan är, som sagt, om det beror på infiltration, obstruktion, inkompetens eller otur. Eller på vad? Hoppas den ”högsta ledningen” kommer fram till någon kompetent eller i vart fall tursam lösning.

Oavsett vilket stödjer alltså migrationsminister Billström Migrationsverkets ledning fullt ut. Det sade migrationsministern redan denna gång.

Men problemet med att ministern gång efter annan behöver uttala, att han har förtroende för generaldirektören eller ger fullt stöd åt ledningen blir, att även dessa ord till slut börjar klinga lite falska. För om ledning och generaldirektör gjort rätt från början hade ministern inte haft anledning göra dessa uttalanden, och ingen hade behövt misstänka, att det generaldirektören och ledningen gör är på något sätt klandervärt. I så fall skulle inget uttalande om förtroende från ministerns sida behöva göras. Redan till följd av att han ändå funnit sig föranlåten att nu på nytt göra ett sådant uttalande, kan man alltså misstänka, att det är något på tok i Migrationsverket(s ledning) för närvarande.

Ett annat problem är varför ministern inte svarar på den fråga från Samfundet Sverige-Israels årskonferens, som ställs här. Inte heller har han ännu svarat på min egen ringa fråga, som återges här.

Det enda man vet är, att han, trots att tre lagfarna domare säkert skulle kunna vittna om motsatsen, inte har några ”uppgifter som tyder på att [Migrations]verket bedriver en verksamhet som strider mot regeringens politik”. Läs här och här.

Nej, fullt stöd och förtroende är orden för dagen.

Det sista problemet att begrunda blir då hur allt detta påverkar allmänhetens förtroende för Billström. Den frågan överlåter jag till dig, käre/a läsare, att svara på.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 svar på ”Tobias Billström ger fullt stöd åt Migrationsverkets ledning”
 1. Man tror inte det är sant när man ser/hör hur dom uttalar sig från migrationsverket. Och den ansvariga ministern från moderaterna Tobias Billström. Vad har denne man fått för uppfostran?
  Skäms över att någon från min ort beter sig så.
  Förstår de verkligen inte vad de gör?
  Först och främst är man medmänniska oavsett befattning.
  Man har ett solidariskt ansvar att stoppa något som leder till någons död.
  Man lever en gång och en dödlig sjukdom är illa nog, sedan ska man trampa ner denna mänska ytterligare i dennes förtvivlan att inte få möjligheten till ett värdigt slut.
  Man hänvisar till att medicinen finns i hemlandet.
  Sedan att den svårt sjuka personen inte har en möjlighet att få tag på denna bryr man sig inte om, vilket är det ENDA viktiga. Annars är man helt ute och reser i både etik och moral.
  Hade man haft intygat att personen togs om hand i sitt hemland på rätt sätt hade jag inte haft några invändningar.
  Detta är omänskligt och jag kan inte förstå att förtroendevalda har så låg moral.
  Jag skäms att vara svensk i detta fall.

  Hoppas någon tar tag i detta…

Kommentarer är stängda.