Det är rymningarna från Migrationsverkets förvar i Kållered, det förvar som leder ligan när det gäller antalet rymningar, som föranleder Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, att överväga om inte polisen vore bättre skickad att ha hand om förvaren. Läs hans blogg här. Läs även mina egna bloggningar här, här och här.

Många förvarstagna sitter i förvar för att de vägrar att självmant lämna Sverige efter att ha blivit utvisade. Det är redan nu polisen som svarar för att verkställa utvisningar där tvång krävs, dvs. praktiskt se till att de utvisade lämnar landet när de inte gitter göra det av egen kraft.

Detta påminner mig om hur det var förr. Då var det polisen som drev förvaren. Ännu tidigare hade Migrationsverket, eller som det då hette, Statens Invandrarverk, inte heller hand om mottagningsverksamheten, dvs. som det då hette, förläggningarna. De drevs av AMS. Inte heller kunde man ansöka om asyl vid Migrationsverket. Det gjorde man hos polisen, som även gjorde asylutredningarna.

Men sedan kom man på att allt detta och mera därtill skulle samlas under en hatt. Migrationsverket blev ett konglomerat där den enda gemensamma nämnaren för alla dessa disparata verksamheter, som består av allt från tillhandahållande av sängkläder till beslut i asylärenden och verkställigheter (utan tvång), var att verksamheten i mer eller mindre hög utsträckning avsåg ”utlänningar”.

Diversifieringen har nog vid det här laget gått för långt. Med så många olika uppgifter blir det dels svårt för den ena handen att veta vad den andra gör – och ibland också varför den gör det. Dels blir det svårt att fokusera på (kärn)uppgiften – vilken den nu är. För det tredje uppstår lätt en dragkamp mellan olika verksamheter om medelstilldelning bland annat utifrån hur ”viktig” man anser den egna verksamheten vara. Och alla anser ju oftast att det man själv håller på med är ”viktigast”.

Så Axéns tankar är goda tankar. Det återstår att fundera över vad som är Migrationsverkets kärnuppgift(er), och därefter att fokusera på den/dem.

För närvarande tycks Migrationsverket anse sin uppgift vara den att ”verka för ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter” (Källa).

Mina ledord när jag var chef i Migrationsverket var: lojalitet, fokusering, tydlighet. Du får själv försöka avgöra vilka – om några – av dessa ord som eventuellt väglett Migrationsverket när de valt sin slogan. För mig framstår resultatet som ett aningen ofokuserat och otydligt men därmed även otjänligt försök att slagordsmässigt inrymma konglomeratet under en och samma hatt.

Samtidigt kan man fråga sig på vilket sätt denna Migrationsverkets självbild (målbild?) väglett och vägleder t. ex. verksamheten vid förvaren? Var ligger lojaliteten där? På vad fokuserar man där? Man skulle kunna förledas tro att de använder sig av denna något modifierade slogan: ”Ett förvar som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter”.

Tillägg senare samma dag: Gunnar Axén skriver (se länken ovan) att ”Med ett så stort ”svinn” så måste det ju vara något som inte fungerar” vid förvaret i Kållered. Migrationsminister Tobias Billström säger för sin del till GP att han tvärtom har uppfattat signaler som går ut på att förvaret i Kållered ”är ett av förvaren som fungerar bäst i landet.” Men om uppgiften stämmer att att flest rymningar sker just från Kållereds-förvaret, innebär det att migrationsministern har detta som ett kriterium på god kvalitet. Flest rymningar är bäst, alltså. Nu får ministern ursäkta, men detta går inte att förstå. Syftet med förvarstagande är faktiskt det motsatta, att hindra rymningar, och det bästa förvaret borde vara det varifrån minst antal rymningar sker.

Migrationsministern och ordföranden i socialförsäkringsutskottet tycks ha en hel del att diskutera. För de är ju, så partivänner de är, till synes djupt oense i frågan om förvaret i Kållered fungerar bra eller ej. Skönjer jag en spricka i ”flyktingpolitiken” i det Moderata Samlingspartiet?

Vidare skriver GP så här:

GP berättade i helgen om polisens misstankar om att personal underlättar rymningar på förvaret i Kållered.

Tobias Billström säger att det inte är något som han känner till.

Det är en hel del som migrationsministern tycks sakna kännedom om. Till exempel även detta:

Vad särskilt gäller Migrationsverket har jag inga uppgifter som tyder på att verket bedriver en verksamhet som strider mot regeringens politik.
Källa

Detta apropå uttalandet inför sittande rätt (Mölndals tingsrätt) av en anställd vid Migrationsverket, som vid tillfället förde verkets talan inför rätta, att förre ledaren för den av regeringen som terrororganisation ansedda islamistiska och antisionistiska rörelsen Hamas, vid namn Yassin, snarare än terrorgeneral vore att anse som en ”palestinsk frihetskämpe”.

Måhända borde migrationsministern överväga att hitta andra informations-, uppgifts- och signalvägar än dem han för närvarande tycks använda för att bilda sig en förhoppningsvis mera rättvisade bild av vad Migrationsverket egentligen pysslar med. Den verksamheten tillhör ju ändå ministerns politikområde. Den utgör nästan, kan man säga, hans ”kärnverksamhet”.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,